Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 22.08.2023 Документ списък дърва местно население кметство Средоселци списък кметсво Средоселци313.pdf
ДГС Горна Оряховица 22.08.2023 Документ списък за дърва за огрев - местно население с.Крушето Списък с. Крушето 1.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Документ списък за дърва кметство Подайва списък кметство Подайва.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Документ списък за дърва кметство Вазово списък Вазово003.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Документ списък за дърва кметство Прелез списък кметство Прелез026.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Документ списък за дърва община Самуил списък община Самуил027.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Документ списък за дърва кметство Къпиновци списък кметство Къпиновци028.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Ценоразпис Ценоразпис за минимални цени на предлаганите услуги от ДГС Сеслав извън ОЛТ в сила от 01.03.2023г. ценоразпис предлагани услуги извън ОЛТ 2023.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.08.2023 Документ списък с.Стлелец Списък МН Стрелец.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.08.2023 Документ списък с.Паисий Списък МН Паисий - 1.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.08.2023 Документ списък с.Сушица Списък МН Сушица 1.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.08.2023 Документ списък с.Добри дял Списък МН Добри дял 1.pdf
ДГС Габрово 07.08.2023 Ценоразпис Ценоразпис ценоразпис.pdf
ДГС Сеслав 04.08.2023 Документ списък кметство Средоселци списък кметство Средоселци.pdf
ДГС Сеслав 04.08.2023 Документ списък за дърва кметство Белинци списък кметство Белинци.pdf
ДГС Сеслав 04.08.2023 Документ списък за дърва кметство Прелез Списък Прелез.pdf
ДГС Буйновци 28.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 26.07.2023 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина.pdf
ДГС Сеслав 27.07.2023 Документ списък за дърва кметство Свещари списък кметство Свещари.pdf
ДГС Сеслав 27.07.2023 Документ списъци за дърва кметство Прелез списъци кметство Прелез.pdf
ДГС Сеслав 24.07.2023 Документ списък за дърва община Самуил списък община Самуил018.pdf