Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз Горска сертификация Списък заинтересовани страни Списък на заинтерисовани страни . .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила корупция Vatreshni pravila korpuciq.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила спорове работници Vatreshni pravila .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Горскостопански дейности Писма Кметове .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Писмо до заинтересовани страни за извършване на горскостопански дейности Писмо заинтересовани страни.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад за ГВКС ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Доклад ГВКС - ДЛС КАРАКУЗ -ДУЛОВО .docx
ДГС Силистра Горска сертификация ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Силистра” 1Доклад ГВКС ДГС Силистра със заплахи - заличен.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Карта ТП ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Карта ТП ДЛС Каракуз .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ловно стопански план DLS_Karakuz_zapiska_lovna-.doc
ДГС Силистра Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведен мониторинг през 2021г. в изпълнение на системата за мониторинг на територията на ДГС Силистра Резюме на анализ на резултатите от проведен мониторинг през 2021г. в изпълнение на системата за мониторинг на територията на ДГС Силистра.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Оценка на риска от природни бедствия Оценка на риска от природни бедствия_cor.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за ГВКС Доклад ГВКС.docx
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на дървесни и недървесни продукти Списък на дървесни и недървесни продукти_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Програма за мониторинг на неместни видове Програма за мониторинг на неместни видове_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите_cor.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ПЛАЧКОВЦИ” 1.6-2.6-4.6_Vatreshni pravila dispute resolution.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Доклад ГВКС Doklad_GVKS-DGS-Plachkovtsi.doc
ДГС Елена Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за решаване на спорове.pdf