Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов 15.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис фиданки в сила от 10.11.2022 г Ценоразпис фиданки в сила от 10.11.2022 г на ТП ДГС Свищов15112022.pdf
ДГС Горна Оряховица 15.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис 2022 - 2023 г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница" при ТП ДГС Горна Оряховица, в сила от 14.11.2022 г. ценоразпис (2).pdf
Централно Управление 14.11.2022 Документ СПИСЪК_на_ДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1 СПИСЪК_на_ДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1.pdf
ДЛС Воден 11.11.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажни цени на дървесина по чл.71, ал.1, т.3 от Наредбата ценоразпис за продажни цени на дървесина по чл.71, ал.1, т.3_cor.pdf
Централно Управление 09.11.2022 Документ Протокол_закупуване_ГТ_2022 класиране Протокол_закупуване_ГТ_2022 класиране.pdf
Централно Управление 09.11.2022 Документ СПИСЪК_на_ДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1 СПИСЪК_на_ДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1.pdf
ДГС Буйновци 03.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 03.11.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
Централно Управление 31.10.2022 Документ СПИСЪК_на_НЕДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1.pdf СПИСЪК_на_НЕДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1.pdf
Централно Управление 31.10.2022 Документ СПИСЪК_на_ДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1.pdf СПИСЪК_на_ДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1.pdf
Централно Управление 31.10.2022 Документ Протокол_закупуване_ГТ_2022 класиране.pdf Протокол_закупуване_ГТ_2022 класиране.pdf
Централно Управление 31.10.2022 Документ СПИСЪК_на_НЕДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1 СПИСЪК_на_НЕДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1.pdf
Централно Управление 31.10.2022 Документ СПИСЪК_на_ДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1 СПИСЪК_на_ДОПУСНАТИ_кандидати_ЕТАП_1.pdf
Централно Управление 31.10.2022 Документ Протокол_закупуване_ГТ_2022 класиране Протокол_закупуване_ГТ_2022 класиране.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Доклад ГВСК.docx
ДГС Силистра 25.10.2022 Заповед Заповед ЗАП 777 от 12.09.2022 г. на ИАГ относно ГСП 2021 на ТП ДГС Силистра.pdf Заповед ЗАП 777 от 12.09.2022 г. на ИАГ относно ГСП 2021 на ТП ДГС Силистра.pdf
ДГС Силистра 25.10.2022 Заповед Заповед ЗАП 777 от 12.09.2022 г. на ИАГ относно ГСП 2021 на ТП ДГС Силистра.pdf Към Заповед ЗАП 777 от 12.09.2022 г. на ИАГ относно ГСП 2021 на ТП ДГС Силистра.pdf
Централно Управление 24.10.2022 Документ Към заповед № 777/12.09.2022 на изпълнителния директор на ИАГ към заповед 777_12.09.2022.pdf
Централно Управление 18.10.2022 Нормативен документ Вътрешни правила за извършване на контрол по договорите за добив и продажба на дървесина в СЦДП Габрово pravila durvodobiv scdp final.doc
ДЛС Каракуз 14.10.2022 Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис дървесина от времененен склад .pdf
ДЛС Воден 10.10.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ ценоразпис за продажба на дървесина от обект по чл.206 ЗГ_cor.pdf