Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 24.07.2023 Документ списък за дърва кметство Голям Поровец списък Голям Поровец019.pdf
ДГС Елена 19.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на технологична дървесина , натоваренa на ТИР Ценоразпис за продажба на технологична дървесина , натоваренa на ТИР.pdf
ДГС Сеслав 18.07.2023 Документ списък дърва местно население кметство Вазово списък Вазово003.pdf
ДГС Сеслав 18.07.2023 Документ списък дърва местно население кметство Китанчево списък Китанчево002.pdf
ДГС Габрово 18.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на технологична дървесина и дърва , натоварени на ТИР ценоразпис технолог дървесина.pdf
ДГС Габрово 18.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 17.07.2023 г. ценоразпис 17.07.2023.pdf
ДГС Сеслав 17.07.2023 Документ списък за дърва кметство Иван Шишманово списък Иван Шишманово.pdf
ДГС Тутракан 17.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на технологична дървесина натоварена на ТИР - в сила от 10.07.2023г. Ценоразпис за продажба на техн.дървесина натоварена на ТИР - 10.07.2023.pdf
ДЛС Воден 12.07.2023 Документ списък с. Острово списък- Острово_cor.rar
ДЛС Воден 12.07.2023 Документ списък с. Старо Селища списък-с.Старо Селище_cor_cor.pdf
ДЛС Воден 12.07.2023 Документ списък с .Лудогорци списък-Лудогорци_cor.pdf
ДГС Сеслав 05.07.2023 Документ списък дърва за местно население списък Прелез 3.pdf
ДГС Сеслав 04.07.2023 Документ списък дърва местно население кметство Прелез списък Прелез 2.pdf
ДГС Тутракан 03.07.2023 Нормативен документ Заповед № РД49-236/02.06.2023г. за утвърждаване на Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите. Правила за закупуване на горски територии от държавните горски предприятия по чл.163 от Закона за горите.pdf
ДГС Сеслав 30.06.2023 Документ списък дърва местно население кметство Подайва кметство Подайва списък391.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Покана мониторинг 2023г Покана ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Резюме на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2022г. Резюме на резултатите от проведения през 2022 г мониторинг в ГТ на ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов за 2022г Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на теритоята на ТП ДГС Свищов през 2022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Свищов и извън нея Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Свищов и извън нея.pdf
ДГС Буйновци 26.06.2023 Документ Списък дърва местно население земл.Мийковци, 2023г Списък_Мийковци_2023.pdf