Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 05.10.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 10.10.2022г cenorazpis 10102020.pdf
ДГС Сеслав 05.10.2022 Документ ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 10.10.2022г cenorazpis 10102020.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Декларация дългосрочен ангажимент 29.08.2022 г. ДГС Буйновци декларация дългосрочен ангажимент 29.08.2022.docx
ДГС Елена 03.10.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Силистра 03.10.2022 Ценоразпис ценорацпис от 25.07.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 29.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис на продажни цени на добита дървесина от времемен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 01.10.2022 г. ценоразпис.pdf
Централно Управление 12.09.2022 Годишен разчет за семената Годишен разчет за необходимите семена през 2022/2023 год. Годишен разчет семена 2022-2023.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация.docx
ДЛС Росица 01.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г. Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г..pdf
ДЛС Росица 01.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г..pdf
ДГС Габрово 29.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за прождажни цени на стояща дървесина н корен на ТП ДГС Габрово в сила от 04.07.2022 г. ценоразпис 04072022.pdf
Централно Управление 26.08.2022 Документ Декларация несъвместимост, Иван Пашов декл_И_Пашов.pdf
Централно Управление 26.08.2022 Документ Декларация несъвместимост, Румен Хараламов декл_Р_Хараламов.pdf
Централно Управление 26.08.2022 Документ Декларация несъвместимост, Йордан Бобонков декл_Й_Бобонков.pdf
Централно Управление 26.08.2022 Документ Регистър на декларациите за несъвместимост registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita 10.8.2022.docx
ДГС Разград 22.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 22.08.2022г Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 22.08.2022г..pdf
ДГС Свищов 16.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис добита дървесина франко временен склад в сила от 15.08.2022г. Ценоразпис дървесина франко временен склад в сила от 15.08.2022 ТП ДГС Свищов16082022.pdf
ДГС Свищов 16.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 15.08.2022г Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 15.08.2022 ТП ДГС Свищов16082022.pdf
Централно Управление 15.08.2022 Регистър декларации несъвместимост към 10.8.2022г registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita 10.8.2022.docx
ДЛС Дунав 08.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от НУРВДГТ cenorazpis.pdf