Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на анализа на проведения мониторинг през 2022 г. в ДГС Буйновци резюме на анализа на проведения мониторнинг през 2022 г..docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет за добитата маса към 31.12.2022 г. в ДГС Буйновци отчет за добитата маса към 31.12.2022 г. ДГС Буйновци.pdf
ДЛС Дунав 02.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица и еднолични търговци ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 31.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на стояща дървесина на корен в сила от 01.02.2023 г. ценоразпис.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност, актуализиран 2022 г. Doklad-GVSK-DGS-Gorna-Oryakhovitsa за сайта.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък дървесни и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставени от ДГС Сеслав списък дървесни и недървесни продукти 001.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на землищата и подотделите, в които е предвидено провеждане на горскостопански мероприятия през 2023г. списък на землища и отдели с предвидени ГСМ през 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Предвидено годишно ползване на дървесина за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав“ на територията на община Русе предвидено ползване община Русе 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Предвидено годишно ползване на дървесина за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав“ на територията на община Завет предвидено ползване община Завет 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Предвидено годишно ползване на дървесина за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав“ на територията на община Самуил предвидено ползване община Самуил 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Предвидено годишно ползване на дървесина за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав“ на територията на община Исперих предвидено ползване община Исперих 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Предвидено годишно ползване на дървесина за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав“ на територията на община Ветово предвидено ползване Община Ветово 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2023г на територията на ДГС "Сеслав" списък планирано ползване по отдели през 2023.pdf
ДГС Горна Оряховица 23.01.2023 Документ Информация за предоставените безвъзмездно от ТП ДГС "Горна Оряховица" фиданки, през 2022 г. Информация за дарени фиданки.pdf
ДГС Силистра 18.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис към 01.01.2023г. Ценоразпис.pdf
Централно Управление 17.01.2023 Регистър на декларациите за несъвместимост registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita-01.2023.docx
ДГС Габрово 17.01.2023 Документ Декларация за несъвместимост, Георги Анастасов декл_несв_ГА.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на обли дървени материали на юридически лица от временен склад ценоразпис-юридически лица_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис извършване на услуга товарене на обли дървени материали ценоразпис-услуга товарене с кран_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на дървесина по чл.71, ал.1,т.3 ценоразпис-отпадъчна дървесина_cor.pdf