Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав Горска сертификация Резюме проведен мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойкност през 2021г. резюме проведен мониторинг през 2021.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Буйновци политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Буйновци.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове при ТП ДГС Буйновци вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Буйновци оценка на социалното въздействие от дейността.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите..pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила..pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад ВКС Разград - актуализиран 2022 Доклад ВКС Разград - актуализиран 2022.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите file60b09ba64e918_FSC-Declaration.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите file625fc49e026e1_1.8_Declaration-commitment_FSC_PfA.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Уведомление до заинтересовани и засегнати страни относно предстоящ годишен одит в териториални поделения от груповия сертификат на СЦДП ДП- Габрово file625fc55e7a64c_Uvedomlenie-godishen-odit-2022-2.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „Росица“ ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „Росица“.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Уведомление до заинтересовани и засегнати страни относно предстоящ годишен одит в териториалните поделения от груповия сертификат на СЦДП ДП-Габрово Uvedomlenie-godishen-odit-2022.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Правила за разрешаване на конфликти свързани със собствеността Вътрешни-правила-собственост.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие социална оценка.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика за управление на горите политика-за-управление-на-горите.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Доклад за ГВКС ГВКС-без-находища.doc
ДГС Свищов 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис вършина Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина ТП ДГС Свищов13062022.pdf
ДГС Свищов 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис франко временен склад Ценоразпис франко временен склад ТП ДГС Свищов13062022.pdf
ДГС Свищов 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис на корен Ценоразпис стояща дървесина на корен ТП ДГС Свищов13062022.pdf