Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 07.06.2023 Документ списък за дърва за огрев Владимировци Владимировци.pdf
ДГС Горна Оряховица 07.06.2023 Документ Списъци община Горна Оряховица отоплителен сезон 2023 г./ 2024 г. Списък МН Община Г. Оряховица (1).pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Тодорово_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Подайва_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Подайва-1_cor.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 хума.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 самуил 3.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 кривица+самуил.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 самуил 2.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 желязковец.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 цар калоян.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 синя вода.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на лицата желаещи да закупят дървесина по чл.111 самуил.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 ловско.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 езерче.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 трапище.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 кривица.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 крояч.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 веселина.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на желаещите лица да закупят дървесина по чл.111 каменар.pdf