Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на лицата желаещи да закупят дървесина по чл. 111 тръбач.pdf
ДГС Разград 07.06.2023 Документ Списък на лицата желаещи да закупят дървесина по чл.111 с.манастирско обл Разград манастирско.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъципо чл.111, ал.10 от ЗГ - дърва за население - Свещари списъци кметство Свещари021.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Печеница списъци кметство Печеница020.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Подайва списъци кметство Подайва019.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Тодорово списъци кметство Тодорово018.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Лъвино списъци кметство Лъвино017.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Къпиновци списъци кметство Къпиновци015.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Конево списъци кметство Конево014.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Духовец списъци кметство Духовец013.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Драгомъж списъци кметство Драгомъж012.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Делчево списъци кметство Делчево011.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Вазово списъци кметство Вазово010.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Белинци списъци кметство Белинци009.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ община Исперих списъци община Исперих008.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Яким Груево списъци кметство Яким Груево007.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Хърсово списъци кметство Хърсово006.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Ножарево списъци кметство Ножарево005.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Кара Михал списъци кметство Кара Михал004.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Здравец списъци кметство Здравец.pdf