Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2021г. анализ на положителни и отрицателни външни ефекти 2021_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни писмо заинтересовани страни 2021 _cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни заинтересовани страни 2021 _cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР оценка на въздеийствието от ГСД 2020_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020г. анализ на положителни и отрицателни ефекти 2020_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Механизъм за въвличане на заинтересовани и засегнати страни в планирането и дейността механизъм за въвличане на заинтересовани страни_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация списък на заинтересованите страни , с които са проведени консултации списък заинтересовани страни.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни писмо заинтересовани страни 2020_cor.pdf
ДГС Тутракан 09.06.2022 Документ Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис през 2022година Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис през 2022година.docx
ДГС Сеслав 07.06.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите на ТП ДГС "Сеслав", в сила от 01.06.2022 г. утвърден ценоразпис склад по чл.206 от ЗГ.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности анализ до заинтересованите страни.pdf
ДГС Габрово 03.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад в сила от 06.06.2022 г. Ценоразпис-060622.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация уведомяване заинтересовани страни заинтересовани страни001.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2022 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2022.pdf
ДЛС Росица 03.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите, в сила от 01.06.2022 г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от ЗГ в сила от 01.06.2022 г..pdf
Централно Управление 02.06.2022 Документ Служители СЦДП ДП Служители СЦДП ДП.xlsx
Централно Управление 31.05.2022 Документ Заповед № РД 49-153/27.05.2022г. на министъра на земеделието, с която са утвърдени Правила за закупуване на горски територии от държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите Zapoved_RD49-153_27052022_web.pdf
Централно Управление 31.05.2022 Документ ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ Pravila_za_zakupuvane_na_GT_2022_web.docx
Централно Управление 31.05.2022 Архив Закупуване на ГТ 2021г. ЗАКУПУВАНЕ НА ГТ 2021.rar
ДГС Сеслав Горска сертификация уведомяване на заинтересовани страни за предстояща инвентаризация предстояща инвентаризация 2022.pdf