Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
Централно Управление 13.05.2020 Документ Имоти които не се класират, във връзка с чл.18, ал.4 от Правилата_2 Имоти които не се класират, във връзка с чл.18, ал.4 от Правилата_2.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност 1.8_Declaration commitment.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция 1.7_Вътрешни правила-корупция.doc
ДГС Габрово Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления 1.7_Политика срещу корупция.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове 1.6-2.6-4.6_Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДЛС Воден 09.04.2020 Ценоразпис Ценоразпис проджаба на дървесина, натоварена на превозно средство Cenorazpis_Ton_cor.pdf
ДГС Болярка 17.03.2020 Документ Мерки във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19 Съобщение.pdf
ДГС Свищов 09.03.2020 Ценоразпис Ценоразпис технологична дървесина временен склад Ценоразпис технологична дървесина09032020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите по общини в които ще се извършва сеч през 2020 година на Територията на ТП ДГС Тутракан списък подотдели тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2020 година в Община Главиница списък подотдели главиница.pdf
Централно Управление 24.02.2020 Документ Недопуснати_имоти_Етап1_СЦДП_коригиран Недопуснати_имоти_Етап1_СЦДП_коригиран.pdf
Централно Управление 24.02.2020 Документ Класирани_Имоти_Etap1_СЦДП_коригиран Класирани_Имоти_Etap1_СЦДП_коригиран.pdf
ДГС Свищов 19.02.2020 Ценоразпис Ценоразпис добита техологична дървесина за тон Ценоразпис техн.дървесина за тон19022020.pdf
ДГС Елена 17.02.2020 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДЛС Росица 10.02.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 69 б.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Бяла Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Бяла.PDF
Централно Управление 05.02.2020 Документ Класирани_Имоти_Etap1_СЦДП Класирани_Имоти_Etap1_СЦДП.pdf
Централно Управление 05.02.2020 Документ Недопуснати_имоти_Етап1_СЦДП Недопуснати_имоти_Етап1_СЦДП.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Информация за подотдели с предвидено ползване на дървесина през 2020 г. - ДГТ, в обхвата на ТП ДГС Буйновци списък - планирано провеждане на ГС мероприятия_2020_ДГС Буйновци.xlsx
ДГС Буйновци 31.01.2020 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. на ТП ДГС Буйновци ГП 2020 ДГС Буйновци.xlsx