Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
Централно Управление 05.11.2019 Документ Годишен план за ползване на дървесина през 2020г. ГОДИШЕН_ПЛАН_ЗА_ПОЛЗВАНЕ_СЦДП_2020.xlsx
ДГС Горна Оряховица 24.10.2019 Ценоразпис Ценоразпис за фиданките и коледните елхи 2019-2020 - разсадник "Джулюница" Ценоразпис за фиданките и коледните елхи 2019-2020.xlsx
Централно Управление 17.10.2019 Ценоразпис Информация за единицните цени на сключените сделки при закупуване на горски територии - собственост на физически лица, от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите през 2016-2017 г. Ед. цени 2016-2017 г.pdf
Централно Управление 30.09.2019 Документ Правила за закупуване на горски територии Pravila zakupuvane na gori ot DGP 2019 g..doc
Централно Управление 30.09.2019 Документ Информация от процедура по закупуване на горски територии през 2016-2017 info sdelki SCDP 2016.xlsx
ДЛС Росица 20.09.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 66 д.pdf
ДЛС Росица 20.09.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 69 з.pdf
ДЛС Росица 19.09.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 56 г.pdf
ДЛС Росица 19.09.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 67 ж.pdf
ДГС Севлиево 12.09.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад ценоразпис - от склад.pdf
ДГС Севлиево 12.09.2019 Ценоразпис Ценоразпис на стояща дървесина на корен ценоразпис - на корен.pdf
ДГС Габрово 09.09.2019 Ценоразпис Ценоразпис на продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово за 2019год. Цени за иглолостен и широколистен дървесен вид. Ценоразпис.pdf
Централно Управление 04.09.2019 Ценоразпис Информация за определените количества дърва за огрев, остатъци от дървесина и вършина за директна продажба по ценоразпис на физически лица (ФЛ) от ТП на СЦДП за 2019год. Dyrva_MestnoNaselenie_SCDP.PDF
Централно Управление 30.08.2019 Документ Годишен разчет необходими семена 2019-2020 г. Годишен разчет необх. семена 2019-2020.pdf
ДГС Горна Оряховица 30.08.2019 Документ План-сметка за добив на дървесина чрез собствени работници в обект №1927 Добив СР 1927.xlsx
Централно Управление 30.08.2019 Документ АЧС – актуална информация дежурни телефони АЧС.pdf
ДГС Бяла 27.08.2019 Ценоразпис Ценоразписи Ценоразписи ДГС Бяла.pdf
ДГС Сеслав 27.08.2019 Ценоразпис ценоразпис на ДГС Сеслав за минимални цени за нощувка ловни бази ценоразпис услуги ОЛТ.pdf
ДГС Сеслав 27.08.2019 Ценоразпис ценоразпис на ДГС Сеслав за продажни цени на дървесина от временен склад 2019 ценоразпис продажни цени на дървесина от временен склад 2019.pdf
ДГС Сеслав 27.08.2019 Ценоразпис ценоразпис на ДГС Сеслав за продажба на отпадъчна дървесина ценоразпис за дървесина по чл 71 ал 1 т 3 от НУРВИДГТ.pdf