Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
Централно Управление 30.10.2018 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис фиданки и коледни елхи - ТП ДГС Разград 2018102510.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за ГВКС на ТП ДГС Свищов ДОКЛАД ЗА ГВКС 2018.doc.docx
ДГС Болярка 23.10.2018 Ценоразпис Ценоразпис ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Болярка.pdf
Централно Управление 22.10.2018 Нормативен документ Инструкция за вътрешна комуникация instrukciq za vutre6na komunikaciq za publikuvane.doc
Централно Управление 16.10.2018 Нормативен документ Етичен кодекс eti4en kodex.doc
Централно Управление 16.10.2018 Нормативен документ Статут ЗВО STATUT-NA-ZVO.pdf
Централно Управление 16.10.2018 Нормативен документ Правила инветаризации PRAVILA-INVENTARIZACII.pdf
Централно Управление 16.10.2018 Нормативен документ Инструкция INSTRUKCIA-ZALESQVANE.pdf
ДГС Болярка 12.10.2018 Документ Информация относно обработването на лични данни съгласно общ регламент относно защитата на данните Информация относно обработването на лични данни съгласно Общ Ре.pdf
Централно Управление 11.10.2018 Документ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАШИТАТА НА ДАННИТЕ informaciq otnosno obrabotvaneto na li4nite danni ot predpriqtieto za publikuvane.docx
Централно Управление 10.10.2018 Нормативен документ Вътрешни правила профил на купувача vutre6ni pravila profil na kupuva4a.doc
Централно Управление 10.10.2018 Нормативен документ Вътрешни правила строителство z 117.pdf
Централно Управление 10.10.2018 Нормативен документ СФУК ИНСТРУКЦИЯ-ПРЕДВ.КОНТРОЛ.docx
Централно Управление 10.10.2018 Нормативен документ СФУК ПРАВИЛА-СФУК.docx
Централно Управление 10.10.2018 Нормативен документ Информация относно обрабоването на лични данни съгласно общ регламент относно защитата на данните informaciq otnosno obrabotvaneto na li4nite danni ot predpriqtieto za publikuvane.docx
Централно Управление 02.10.2018 Документ Информация за определените количества и цени на дърва за огрев предназначени за продажба по ценоразпис на физически лица от ТП на СЦДП през 2018 г. СЦДП ФЛ дърва огрев информация 2018.pdf
ДГС Севлиево 01.10.2018 Документ ТП ДГС Севлиево - дърва за огрев за местно население 2018 год. дърва за огрев.pdf
Централно Управление 01.10.2018 Ценоразпис ценоразпис ТП ДГС Тутракан Тутракан.pdf
Централно Управление 01.10.2018 Ценоразпис ценоразпис ТП ДГС Сеслав Кубрат Сеслав.pdf
Централно Управление 01.10.2018 Ценоразпис ценоразписи ТП ДГС Разград Разград.pdf