Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
Централно Управление 21.06.2021 Документ Списък на недопуснатите имоти и основание за това Списък на недопуснати имоти с основание.pdf
Централно Управление 21.06.2021 Документ Списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап Списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Резюме на резултатите от проведения мониторинг през 2020 г. Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2020г..docx
ДГС Болярка Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление ДГС "Болярка" Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Доклад ГВКС file5d1453afd7c49_Doklad-GVKS-DGS-Bolyarka.docx
ДГС Болярка Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти 2021 file60b9b9e0b37b1_Analiz-na-polozhitelnite-i-otritsatelnite-vanshni-efekti-2021.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
Централно Управление 17.06.2021 Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 и т.3 по ЗПКОНПИ - инж. Мила Стоянова dekl_M-Stoqnova.pdf
Централно Управление 17.06.2021 Регистър ЗПКОНПИ registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita-16.6.2021.docx
Централно Управление 15.06.2021 Дкларация, инж. Огнян Димитров dekl_Oginian Dimitrov.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП "ДГС - Свищов" Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС -Свищов.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Ползване в ДГС Разград за 2021г. Ползване в ДГС Разград 2021.pdf
ДГС Силистра 11.06.2021 Документ ценоразпис 2021 г. Ценоразпис 202111062021.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС-Свищов Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ТП ДГС-Свищов Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ТП ДГС-Свищов Доклад за мониторинг на територията упрвалявана от ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Информация до населени места за ползване на дървесина през 2021 г. от ТП ДГС-Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2021 г. от ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2021 г. на територията на ТП ДГС-Свищов Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности 2021 г. на територията на ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС Свищов" Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС-Свищов.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървестните и недървестни продукти Списък на дървестните и недървестни продукти.pdf