Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица 09.11.2021 Ценоразпис Ценоразпис за 2021 -2022 г. на фиданките, произведени в разсадник "Джулюница" Ценоразпис 2021-2022.pdf
ДГС Свищов 09.11.2021 Ценоразпис Ценоразпис(Разсадник Вардим) Ценоразпис фиданки и репродуктивни материали за 2021 г ТП ДГС Свищов.pdf
Централно Управление 08.11.2021 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина за 2022 ГОДИШЕН_ПЛАН_ЗА_ПОЛЗВАНЕ_СЦДП_2022.xlsx
ДЛС Росица 29.10.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 01.11.2021 Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.11.2021.pdf
Централно Управление 20.10.2021 Декларация несъвместимост - Огнян Димитров dekl_O_Dimitrov.pdf
Централно Управление 19.10.2021 Годишен план за производство на фиданки Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2021/2022 год. на СЦДП - Габрово Годишен план за производство на фиданки - СЦДП.rar
Централно Управление 19.10.2021 Разсадник (инвентаризация) Инвентаризация на горски разсадници 2021 год. Инвентаризация ДГР 2021 - СЦДП Габрово.rar
ДГС Горна Оряховица 11.10.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад, без ДДС за пл.м3, считано от 15.09.2021г. ценоразпис от склад 15.09.21г..pdf
ДГС Горна Оряховица 11.10.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, без ДДС за пл.м3, считано от 15.09.2021г ценоразпис корен15.09.21г..pdf
Централно Управление 08.10.2021 Регистър на декларациите за несъвместимост registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita-7.6.2021.docx
Централно Управление 07.10.2021 регистър на декларациите за несъвместимост registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita-9.2021.docx
Централно Управление 07.10.2021 Декларация несъвместимост - Антоанет Антонов Antonov_Gabrovo.pdf
ДГС Силистра 14.09.2021 Документ Дърва за предоставяна на МН Дърва за предоставяне на МН.pdf
ДГС Буйновци 08.09.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.09.2021 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
Централно Управление 02.09.2021 Документ ДЕКЛАСИРАНИ_ЕТАП2 ДЕКЛАСИРАНИ_ЕТАП2.pdf
Централно Управление 02.09.2021 Документ КЛАСИРАНИ_ЕТАП2 КЛАСИРАНИ_ЕТАП2.pdf
Централно Управление 23.08.2021 Годишен разчет за семената Годишен разчет за необходимите семена през 2021/2022 год. Годишен разчет семена 2021-2022 г..pdf
ДГС Габрово 18.08.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово. Ценоразпис.pdf
ДГС Плачковци 09.08.2021 Документ ДГС ПЛАЧКОВЦИ- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021 ТП ДГС Плачковци_Информация.pdf
ДГС Свищов 05.08.2021 Документ Осигуряване дърва за огрев на местно население през 2021 година Инфо дърва за огрев МН 2021.pdf