Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица 09.09.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 55 в.pdf
ДЛС Росица 09.09.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 54 к.pdf
Централно Управление 26.08.2020 Годишен разчет за семената Годишен разчет за необходимите семена през 2020/2021 год. Годишен разчет семена 2020-2021.pdf
Централно Управление 20.08.2020 Документ Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Vutreshni_pravila_DANS+z207.pdf
ДЛС Росица 18.08.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 65 а.pdf
ДЛС Росица 18.08.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 64 б, в, г, д.pdf
ДГС Болярка 14.08.2020 Документ График - самостоятелен добив на дървесина График.pdf
ДГС Болярка 20.07.2020 Документ Утвърден график Утвърден график.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Списък екосистемни услуги 2020г. - ДГС Плачковци Списък екосистемни услуги 2020.docx
ДЛС Росица 10.07.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 118 з.pdf
Централно Управление 07.07.2020 Декларация за несъместимост, Веселин Русанов В Русанов.pdf
Централно Управление 07.07.2020 Декларация за несъвместимост, Диана Василева Д Василева.pdf
Централно Управление 07.07.2020 Декларация за несъвместимост, Николай Николов Н Николов.pdf
Централно Управление 07.07.2020 Документ Регистър на декларациите за несъвместимост при Северноцентрално държавно предприятие ДП registur na deklaracii nesuvmestimost za saita 7.7.2020.docx
ДГС Болярка 07.07.2020 Документ ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - Самостоятелен добив на дървесина График.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020 година на територията на ТП ДГС „Плачковци“ Анализ на пoложителните и отрицателните ефекти_2020_ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Oценка на въздействието от горскостопанските дейности в ДГТ на територията на ДГС Плачковци Oценка на въздействието от горскостопанските дейности в ДГТ на територията на ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Резюме за годишен мониторинг 2019 г. за дейността на ДГС Плачковци Резюме за годишен мониторинг 2019 г. за дейността на ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Доклад_ГВКС - ДГС Плачковци Доклад_ГВКС - ДГС Плачковци.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме на Доклада за мониторинг Резюме на доклада от проведения мониторинг ТП ДГС Севлиево.pdf