Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112334_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Разград_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112412_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Главиница_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112457_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Завет_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_111956_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ. Исперих_cor.pdf
Централно Управление 08.01.2019 Документ Правилник за документооборота на СЦДП Габрово Dokumentooborot-2019.doc
ДГС Болярка 03.01.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад Ценоразпис.pdf
Централно Управление 02.01.2019 декларация Петър Георгиев деклрация петър георгиев.pdf
Централно Управление 02.01.2019 Декларация Таньо Танев декларация таньо танев.pdf
Централно Управление 30.11.2018 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис разсадник Джулюница 010182811.pdf
Централно Управление 21.11.2018 Документ Вътрешни правила лов i2531.rar
ДГС Болярка 16.11.2018 Документ Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите за 2019 г. Обем дървесина за 2019 г. - местни търговци.docx
ДЛС Росица 16.11.2018 Документ Информация за обема дървесина, която се предлага за местни търговци през 2019 година от ТП ДЛС "Росица“ по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост Информация МТ 2019.doc
ДГС Плачковци 16.11.2018 Документ ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНА, ПРЕДОСТАВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ НРУВИДГТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ. 38 ОТ НРУВИДГТ ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Буйновци 16.11.2018 Документ Информация за обема на дървесината, която ТП ДГС Буйновци предоставя през 2019 г. на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите Обем на дървесината за местни търговци 2019 г. Буйновци.doc
ДГС Тутракан 16.11.2018 Документ Информация за обема на дървесината, който ТП ДГС Тутракан предоставя през 2019гоз. на търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закона за горите Информация за определените количества по чл. 38 за 2019.doc
ДГС Горна Оряховица 15.11.2018 Документ Информация за обема на дървесината, който ТП ДГС Горна Оряховица предоставя на търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закона за горите Обем на дървесината за местни търговци - 2019г..doc
Централно Управление 08.11.2018 Ценоразпис Ценоразпис ловни услуги 2019-2020 година cenorazpis_lovni_uslugi-2019-2020_zapoved_web.doc
Централно Управление 07.11.2018 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на СЦДП Габрово за 2019 година ГОДИШЕН_ПЛАН_ПОЛЗВАНЕ_2019_SCDP.XLSX
ДГС Горна Оряховица 05.11.2018 Ценоразпис за извършване на услуги с багер Ценоразпис за услуги с багер.pdf
Централно Управление 05.11.2018 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис фиданки и елхи, разсадник Доростол pr_f_ss.pdf