Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав Горска сертификация Дърва за местно население за 2018 дърва за местно население 2018.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Резюме на основните елементи от ГСП от 2013г. на ТП ДГС Сеслав резюме ГСП 2013г.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП "ДГС Бяла" Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Вътрешни правила на ТП "ДГС Бяла" за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове ДГС Бяла Вътрешни правила за разрешаване на спорове вТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на видове растения и животни включени в конвекцията за международна търговия със застрашени видове Index_of_CITES_Species_[CUSTOM]_2018-06-21 08_33.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Бобонков.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Хюсеин.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Хараламов.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Узунов.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Татарджийска.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Т Димитров.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Степанов.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Сарилиев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Радев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации П Колев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Митев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации К Колев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Илиев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Иванова.pdf