Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация годишна ползване община Исперих Землища Йонково,Ст.Селище-2020г._cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация годишно ползване общ.Завет Землища Веселец ,Острово-2020г._cor.pdf
ДГС Свищов 23.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на остатъците от дървесина и вършина в сечището след тяхното освидетелстване, франко сечище без ДДС за пл.м3, считано от 01.03.2021г Ценоразпис остатъци-2021.doc
ДГС Свищов 23.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина, франко временен склад без ДДС за пл.м3, считано от 01.03.2021г Ценоразпис-2021 от Склад.docx
ДГС Свищов 23.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на стояща дървесина на корен, без ДДС за пл.м3, считано от 01.03.2021г Ценоразпис на корен – 2021.doc
ДГС Свищов 23.02.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината за Местни търговци 2021 г. местни търговци 2021.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет за добитата маса към 31.12.2020 г. от ДГТ на ТП ДГС Буйновци отчет за добитата маса към 31.12.2020 г. ДГС Буйновци.pdf
ДЛС Росица 14.02.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба по Ценоразпис през 2021 година Информация за обема на дървесина за продажба по Ценоразпис 2021.doc
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2020 г. мониторинг Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2020 мониторинг.PDF
ДГС Габрово 12.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово. Ценоразпис.pdf
ДЛС Воден 11.02.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2021г DLS-Voden-Iri-Hhisar 2021.doc
ДЛС Воден 11.02.2021 Документ обем на дървесинна за продажба по ценоразпис на местно население за 2021г. 20210211_133527_обем на дървесина за продажба по ценоразпис през 2021г..pdf
ДГС Горна Оряховица 11.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен в сила от 03.02.2020г. 1_20210211_0003.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис 2020-2021г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница". 1_20210211_0005 11,02 Ф.pdf
ДЛС Росица 09.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на услугите в къща за гости - с. Млечево Ценоразпис.pdf
Централно Управление 08.02.2021 Документ Телефони отговорни служители Телефони_Отговорни_Служители.pdf
Централно Управление 04.02.2021 Документ Информация за сключените сделки при закупуване на горски територии - собственост на физически лица, от "Северноцентрално държавно предприятие" ДП към 01.09.2020 г. Цени_на_ЗакупениИмоти_През_2020г_СЦДП_инфЧл25.pdf
Централно Управление 04.02.2021 Документ ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ PDF Правила_за_закупуване_на_гори_2021_ЗапоедРД49-31_от_01.02.2021г.pdf
Централно Управление 04.02.2021 Документ ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ Pravila za zakupuvane na gori 2021_Zapoved RD 49-31 ot 01.02.2021 g..docx
ДГС Сеслав Горска сертификация ИНФОРМАЦИЯ Информация за обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през отоплителен сезон 2021/2022 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис обем на дървесина по ценоразпис за 2021.pdf