Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите_cor.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ПЛАЧКОВЦИ” 1.6-2.6-4.6_Vatreshni pravila dispute resolution.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Доклад ГВКС Doklad_GVKS-DGS-Plachkovtsi.doc
ДГС Елена Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за решаване на спорове.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Резюме проведен мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойкност през 2021г. резюме проведен мониторинг през 2021.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Буйновци политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Буйновци.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове при ТП ДГС Буйновци вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Буйновци оценка на социалното въздействие от дейността.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите..pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила..pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад ВКС Разград - актуализиран 2022 Доклад ВКС Разград - актуализиран 2022.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите file60b09ba64e918_FSC-Declaration.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите file625fc49e026e1_1.8_Declaration-commitment_FSC_PfA.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Уведомление до заинтересовани и засегнати страни относно предстоящ годишен одит в териториални поделения от груповия сертификат на СЦДП ДП- Габрово file625fc55e7a64c_Uvedomlenie-godishen-odit-2022-2.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „Росица“ ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „Росица“.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Уведомление до заинтересовани и засегнати страни относно предстоящ годишен одит в териториалните поделения от груповия сертификат на СЦДП ДП-Габрово Uvedomlenie-godishen-odit-2022.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Правила за разрешаване на конфликти свързани със собствеността Вътрешни-правила-собственост.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие социална оценка.pdf