Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
Централно Управление 31.01.2020 Документ списък с лица за контакт по изпълнението на на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г. С П И С Ъ К (1).docx
Централно Управление 24.01.2020 Заповед Удължаване срок за групов лов на дива синя zapoved48-20.pdf
ДЛС Росица 21.01.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 121 а.pdf
Централно Управление 14.01.2020 Заповед Заповед за утвърждаване на минимални цени за ловните бази и услугите за ОЛТ cenorazpis_lovni_uslugi-2020-2021_zapoved_website.doc
ДГС Свищов 14.01.2020 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен Ценоразпис стояща дървесина на корен14012020.pdf
ДГС Свищов 14.01.2020 Ценоразпис Ценорозпис остатъци от дървесина Ценоразпис остатъци от дървесина14012020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Русе през 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Русе 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Завет през 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Завет 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Самуил през 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Самуил 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Ветово за 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Ветово 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за подотдели, в които е предвидено ползване на дървесина за 2020г. в ГТ на община Исперих информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Исперих 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация количества дървесина за продажба по ценоразпис през 2019г. по общини количества дървесина за продажба по ценоразпис през 2019.pdf
Централно Управление 03.01.2020 Годишен план за производство на фиданки Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2019/2020 год. на СЦДП - Габрово годишен план фиданки - СЦДП Габрово.rar
Централно Управление 03.01.2020 Разсадник (инвентаризация) Инвентаризация на горски разсадници 2019 год. инвентаризация ДГР 2019 - СЦДП Габрово.rar
Централно Управление 13.12.2019 Декларация за несъвместимост, Диана Василева dekl_djv (2).pdf
Централно Управление 27.11.2019 Людмил Любомиров Узунов, директор на ТП ДГС Тутракан dekl_LLU.pdf
ДЛС Росица 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Росица.doc
ДЛС Каракуз 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Каракуз.doc
ДЛС Дунав 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Дунав.doc
ДЛС Воден 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Воден-Ири Хисар.doc