Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз 27.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.rar
ДГС Тутракан 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина от франко временен склад в сечището на територията на ТП ДГС Тутракан Ценоразпис на дървесина от временен склад.pdf
ДГС Тутракан 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване при ТП ДГС Тутракан Ценоразпис-остатъци от дървесина и вършина в сечища.pdf
ДГС Буйновци 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис за услугите, които извършва ТП ДГС Буйновци на фирми и граждани Tsenorazpis_DGS_Buinovtsi.pdf
ДЛС Воден 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис на продаваните обли дървени материали от временен склад на територията на ТП ДЛС "Воден- Ири Хисар" ценоразпис 2019г..pdf
ДГС Силистра 21.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина от "Франко" временен склад в сечището на територията на ТП "ДГС-Силистра" ценоразпис ДГС-Силистра.pdf
ДГС Свищов 21.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис остатъци от дървесина Ценоразпис остатъци от дървесина.pdf
ДГС Свищов 21.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен Ценоразпис стояща дървесина на корен.pdf
ДГС Свищов 21.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис временен склад Ценоразпис временен склад.pdf
ДГС Разград 20.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис 2019 ТП ДГС Разград за продажните цени на дървесина от временен склад, централен склад и остатъци от дървесина и вършина Cenorazpis 2019.pdf
ДЛС Росица 20.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис дървесина от склад Ценоразпис добита дървесина 20190102.pdf
ДГС Севлиево Горска сертификация Планувани дейности в ТП ДГС Севлиево през 2019 год. пранувани дейности в ТП ДГС Севлиево през 2019год.pdf
Централно Управление 16.08.2019 Документ Африканска чума по свинете - телефони за сигнали дежурни телефони АЧС.pdf
ДГС Елена 13.08.2019 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
Централно Управление 05.08.2019 Заповед Заповед № РД 48-49/05.08.2019 год. на МЗХГ Zapoved_RD48-49_05082019_web.pdf
ДГС Тутракан 26.07.2019 Заповед Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС Заповед автомобили.pdf
ДГС Тутракан 26.07.2019 Заповед Предприети мерки от ТП ДГС Тутракан за борба и ограничаване разпостранението на АЧС Заповед за подборен лов от служители на ТП ДГС Тутракан.pdf
ДГС Елена 24.07.2019 Документ Заповед № 176 ОТ 24.07.2019 Г. Заповед № 176 от 24.07.19 г..pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 117 ч.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 115 о.pdf