Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 62 а б в г .pdf
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 20 м .pdf
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 19 д .pdf
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 125 з .pdf
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 118 в .pdf
ДГС Буйновци 19.04.2019 Ценоразпис ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 27.03.2019 г. cenorazpis DGS Buinovci prodajba2019.doc
ДГС Горна Оряховица 10.04.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад на юридически лица Ценоразпис за продажба от склад на юридически лица.pdf
ДГС Горна Оряховица 10.04.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на корен на физически лица Ценоразпис за продажба на корен на физически лица.pdf
ДГС Горна Оряховица 10.04.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад на физически лица Ценоразпис за продажба от склад на физически лица.pdf
ДГС Горна Оряховица 10.04.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба дървесина на корен на юридически лица Ценоразпис за продажба на корен на юридически лица.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг на територията на ТП ДГС Буйновци доклад за резултатите от проведения мониторинг.docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ за мониторинг на територията на ТП ДЛС Каракуз гр.Дулово Доклад и анализ за мониторинг на територията на ТП ДЛС Каракуз.pdf
ДГС Плачковци 15.03.2019 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ЦЕНОРАЗПИС ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 година в Община Главиница Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 в Община Главиница.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на отделите по общини в които ще се извършва сеч през 2019 година на Територията на ТП ДГС Тутракан Списък на отделите в които ще се извършва сеч през 2019 в Община Тутракан.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планираните ГС мероприятия през 2019 г., по землища списък - планирано провеждане на ГС мероприятия2019.xlsx
ДЛС Росица 27.02.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Отдел 38 г; 39 в Противоерозионен план 38-39.pdf
ДЛС Каракуз 14.02.2019 Документ Годишно ползване на дървесина за 2019 по Общини до кметовете на Общини.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация годишно ползване на дървесина Община Самуил през 2019г.pdf годишно ползване на дървесина Община Самуил през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Ветово на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Ветово през 2019г.pdf