Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Тутракан 05.08.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС Тутракан Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис през 2021година.docx
ДЛС Росица 23.07.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 63 В и Ж.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Карта на ТП ДГС Горна Оряховица FE75_Listove.pdf
Централно Управление 23.06.2021 Документ Списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап КОРИГИРАН_Списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ от проведения мониторинг на територията на ТП "ДГС Свищов" Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Доклав ГВКС ДОКЛАД ЗА ГВКС.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Карта на ДГС Свищов карта ориентировъчна Том I.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Покана за мониторинг на ГВКС Покана за мониторинг ГВКС.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност ГВКС-без-находища.doc
Централно Управление 22.06.2021 Декларация инж. Гюнай Реджеб G_Redjeb.pdf
Централно Управление 22.06.2021 Регистър на декларации registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita-22.6.2021.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Карта на ДЛС Дунав карта.pdf
Централно Управление 21.06.2021 Документ Списък на недопуснатите имоти и основание за това Списък на недопуснати имоти с основание.pdf
Централно Управление 21.06.2021 Документ Списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап Списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Резюме на резултатите от проведения мониторинг през 2020 г. Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2020г..docx
ДГС Болярка Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление ДГС "Болярка" Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Доклад ГВКС file5d1453afd7c49_Doklad-GVKS-DGS-Bolyarka.docx
ДГС Болярка Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти 2021 file60b9b9e0b37b1_Analiz-na-polozhitelnite-i-otritsatelnite-vanshni-efekti-2021.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
Централно Управление 17.06.2021 Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 и т.3 по ЗПКОНПИ - инж. Мила Стоянова dekl_M-Stoqnova.pdf