Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Радев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации П Колев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Митев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации К Колев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Илиев.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Иванова.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации И Димитров.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Димов.pdf
Централно Управление 26.06.2018 Регистър декларации Чоранова-Коева.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Резюме на основните елементи от ГСП от 2013 г. на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Резюме на основните елементи от ГСП от 2013 г..pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Политика за управление на горите на територията на ДГС Болярка.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Анализ Екологични стойности на територията на ДГС "Болярка" и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности Анализ Екологични стойности, които могат да бъдат засегнати от горскостопанските дейности.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и услуги списък на дървесните и недървесни продукти.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности анализ на ефектите от ГС дейности.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност ДГС Буйновци декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Политика за управление на горите политика за управление на горите ДГС Буйновци.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ЛСП на ТПДГС-Тутракан ЛСП на ТПДГС-Тутракан.pdf