Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Елена Горска сертификация Опис на насаждения с предвидено ползване на дървесина през 2022г. Ползване 2022г.xls
ДГС Елена Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти за 2022г. НДГП 2022г..pdf
ДГС Елена Горска сертификация Резюме на резултатите от проведен мониторинг за 2021г. Резюме мониторинг 2021г..pdf
ДЛС Воден Горска сертификация уведомление заинтересовани страни-институции заинтересовани страни- институции_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация уведомление заинтересовани страни заинтересовани страни- фирми_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022г. на територията на Община Главиница Община Главиница - Стефан Караджа, Подлес, Осен_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022г. на територията на Община Завет Община Завет- Острово, Веселец_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022г. на територията на Община Исперих Община Исперих- Йонково, Старо Селище_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022г. на територията на Община Разград Община Разград- Черковна, Дянково_cor.pdf
ДЛС Дунав 13.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от времене склад ДЛС Дунав 2022 г. gall625678a6361b0_cenorazpis.xls
ДГС Габрово 12.04.2022 Документ Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово ценоразпис 12042022.pdf
ДГС Силистра 12.04.2022 Годишен план за ползване на дървесина ГП 2022г. към 01.02.2022г. ГП 2022 към 01.02.22г..pdf
ДГС Силистра 12.04.2022 Годишен план за ползване на дървесина ГП 2022г. към 15.10.2021г. ГП 2022г. към 15.10.21г.pdf
ДГС Силистра 11.04.2022 Ценоразпис ценорацпис от 15.03.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ, в сила от 01.04.2022г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис чл.71,ал.1,т.3 от Наредбата, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис-чл.71,ал.1,т 3_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за извършване на услуга-товарени с кран, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-товарене с кран_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на изрезки, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис-продажба на изрезки_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад до краен потребител, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-краен потребител_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-временен склад_cor.pdf