Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ДЛС Росица Оценка на социалното въздействие от дейността но ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Разград 2021 Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Разград 2021.pdf
Централно Управление 09.06.2021 Регистър на декларациите за несъвместимост при Северноцентрално държавно предприятие дп, гр. Габрово registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita-7.6.2021.docx
ДГС Елена Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност декларация.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Резюме на резултатите от проведен мониторинг през 2020г. Резюме мониторинг 2020.doc
ДГС Тутракан Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия - 2021г. Планирани горскостопански мероприятия-2021.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност на ТП ДЛС "Росица", гр. Севлиево Декларация.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация горска сертификация TARNOVO_gfs.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация декларация декларация.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация 2021.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Декларация сертификация Декларация сертификация ТП ДГС Свищов31052021.pdf
Централно Управление 31.05.2021 Документ Инструкция за разхпдване на средства за залесяване от фонд "Инвестиции в горите" razh_sredstva_fig.pdf
Централно Управление 31.05.2021 Документ Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация на активите и пасивите в СЦДП Габрово inventarizacia_aktivi.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност.docx Декларация за дългосрочна ангажираност.docx.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" декларация_cor.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност ТП ДГС Плачковци Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Декларация Декларация-Тутракан.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност ТП ДГС Буйновци декларация.pdf