Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица 01.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис от временен склад.pdf
ДГС Горна Оряховица 30.03.2022 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница", към 25.03.2022 г. ценоразпис фиданки 2021-2022 актуализиран.pdf
ДЛС Каракуз 25.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад 2022.pdf
ДЛС Воден 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДЛС Воден - Ири Хисар Справка пчелини ТП ДЛС Воден - Ири Хисар.pdf
ДГС Тутракан 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Тутракан Справка пчелини ТП ДГС Тутракан.pdf
ДГС Силистра 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Силистра Справка пчелини ТП ДГС Силистра.pdf
ДГС Сеслав 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Сеслав Справка пчелини ТП ДГС Сеслав.pdf
ДГС Разград 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Разград Справка пчелини ТП ДГС Разград.pdf
ДЛС Каракуз 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДЛС Каракуз Справка пчелини ТП ДЛС Каракуз.pdf
ДЛС Дунав 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказванне на съдействие на пчеларството ТП ДЛС Дунав Справка пчелини ТП ДЛС Дунав.pdf
ДГС Бяла 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Бяла Справка пчелини ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Свищов 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Свищов Справка пчелини ТП ДГС Свищов.pdf
ДЛС Росица 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДЛС Росица Справка пчелини ТП ДЛС Росица.pdf
ДГС Плачковци 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Плачковци Справка пчелини ТП ДГС Плачковци.pdf
ДГС Елена 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Елена Справка пчелини ТП ДГС Елена.pdf
ДГС Горна Оряховица 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Горна Оряховица Справка пчелини ТП ДГС Горна Оряховица.pdf
ДГС Габрово 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Габрово Справка пчелини ТП ДГС Габрово.pdf
ДГС Буйновци 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Буйновци Справка пчелини ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Болярка 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Болярка Справка пчелини ТП ДГС Болярка.pdf
ДГС Бяла 22.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина Ценоразпис за продажба на дървесина.PDF