Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов 04.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис вършина в сила от 01.01.2023г ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов 04.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис добита дървесина, франко временен склад в сила от 01.01.2023г Ценоразпис дървесина, франко временен склад в сила от 01.01.2023г ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Сеслав 04.01.2023 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от склад по чл.206 от ЗГ, в сила от 01.01.2023г ценоразпис дървесина от склад по чл 206 в сила от 01012023.pdf
ДГС Сеслав 04.01.2023 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 01.01.2023г ценоразпис дървесина от 01012023.pdf
ДГС Елена 30.12.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Тутракан 30.12.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад, в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад, в сила от 01.01.2023г..pdf
ДГС Габрово 29.12.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 01.01.2023 г. ценоразпис.pdf
ДГС Плачковци 13.12.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Пачковци ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_09.12.2022.pdf
Централно Управление 13.12.2022 Ценоразпис минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2023г. до 29.02.2024 г. cenorazpis_lovni_uslugi-2023-2024_zapoved_web.pdf
ДГС Свищов 15.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис фиданки в сила от 10.11.2022 г Ценоразпис фиданки в сила от 10.11.2022 г на ТП ДГС Свищов15112022.pdf
ДГС Горна Оряховица 15.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис 2022 - 2023 г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница" при ТП ДГС Горна Оряховица, в сила от 14.11.2022 г. ценоразпис (2).pdf
ДЛС Воден 11.11.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажни цени на дървесина по чл.71, ал.1, т.3 от Наредбата ценоразпис за продажни цени на дървесина по чл.71, ал.1, т.3_cor.pdf
ДГС Буйновци 03.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 03.11.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДЛС Воден 10.10.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ ценоразпис за продажба на дървесина от обект по чл.206 ЗГ_cor.pdf
ДГС Сеслав 05.10.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 10.10.2022г cenorazpis 10102020.pdf
ДГС Елена 03.10.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Силистра 03.10.2022 Ценоразпис ценорацпис от 25.07.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 29.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис на продажни цени на добита дървесина от времемен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 01.10.2022 г. ценоразпис.pdf
ДЛС Росица 01.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г. Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г..pdf
ДЛС Росица 01.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г..pdf