Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица 17.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад Ценоразпис..pdf
ДГС Свищов 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис вършина Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина ТП ДГС Свищов13062022.pdf
ДГС Елена 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис на минимални цени за извършвани услуги с комбиниран багер/челен товарач ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Буйновци 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.06.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДГС Плачковци 10.06.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДЪРВЕСИНА ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ЦЕНОРАЗПИС_10.06.2022.pdf
ДГС Сеслав 07.06.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите на ТП ДГС "Сеслав", в сила от 01.06.2022 г. утвърден ценоразпис склад по чл.206 от ЗГ.pdf
ДГС Габрово 03.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад в сила от 06.06.2022 г. Ценоразпис-060622.pdf
ДЛС Росица 03.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите, в сила от 01.06.2022 г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от ЗГ в сила от 01.06.2022 г..pdf
ДЛС Росица 20.05.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в сила от 20.05.2022 г. Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 20.05.2022.pdf
ДГС Болярка 17.05.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 20.05.2022 г. Ценоразпис Болярка В. Търново.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.05.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от централен склад "Разсадник Джулюница" при ТП ДГС "Горна Оряховица" Ценоразпис централен склад разсадник Джулюница.pdf
ДГС Елена 29.04.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС 01-04-2022.pdf
ДЛС Дунав 13.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от времене склад ДЛС Дунав 2022 г. gall625678a6361b0_cenorazpis.xls
ДГС Силистра 11.04.2022 Ценоразпис ценорацпис от 15.03.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ, в сила от 01.04.2022г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис чл.71,ал.1,т.3 от Наредбата, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис-чл.71,ал.1,т 3_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за извършване на услуга-товарени с кран, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-товарене с кран_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на изрезки, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис-продажба на изрезки_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад до краен потребител, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-краен потребител_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-временен склад_cor.pdf