Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис извършване на услуга товарене на обли дървени материали ценоразпис-услуга товарене с кран_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на дървесина по чл.71, ал.1,т.3 ценоразпис-отпадъчна дървесина_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на обли дървени материали от временен склад ценоразпис-дървени мат-ли от временен склад_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на обли дървени материали от временен склад до краен потребител ценоразпис-дървени мат-ли до краен потребител_cor.pdf
ДГС Разград 10.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.01.2023г ценоразпис 01.01.2023г._cor.pdf
ДГС Свищов 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 01.01.2023г ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Болярка 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис - цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и асортименти от склад при ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново към СЦДП ДП гр. Габрово в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис 2023.pdf
ДГС Горна Оряховица 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата, считано от 01.01.2023 г. Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата.pdf
ДГС Плачковци 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис- 01.01.2023 г. ДГС Плачковци ЦЕНОРАЗПИС_01.01.2023-ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Свищов 04.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис вършина в сила от 01.01.2023г ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов 04.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис добита дървесина, франко временен склад в сила от 01.01.2023г Ценоразпис дървесина, франко временен склад в сила от 01.01.2023г ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Сеслав 04.01.2023 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от склад по чл.206 от ЗГ, в сила от 01.01.2023г ценоразпис дървесина от склад по чл 206 в сила от 01012023.pdf
ДГС Сеслав 04.01.2023 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 01.01.2023г ценоразпис дървесина от 01012023.pdf
ДГС Елена 30.12.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Тутракан 30.12.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад, в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад, в сила от 01.01.2023г..pdf
ДГС Габрово 29.12.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 01.01.2023 г. ценоразпис.pdf
ДГС Плачковци 13.12.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Пачковци ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_09.12.2022.pdf
Централно Управление 13.12.2022 Ценоразпис минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2023г. до 29.02.2024 г. cenorazpis_lovni_uslugi-2023-2024_zapoved_web.pdf
ДГС Свищов 15.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис фиданки в сила от 10.11.2022 г Ценоразпис фиданки в сила от 10.11.2022 г на ТП ДГС Свищов15112022.pdf
ДГС Горна Оряховица 15.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис 2022 - 2023 г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница" при ТП ДГС Горна Оряховица, в сила от 14.11.2022 г. ценоразпис (2).pdf