Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден 11.11.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажни цени на дървесина по чл.71, ал.1, т.3 от Наредбата ценоразпис за продажни цени на дървесина по чл.71, ал.1, т.3_cor.pdf
ДГС Буйновци 03.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 03.11.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДЛС Воден 10.10.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ ценоразпис за продажба на дървесина от обект по чл.206 ЗГ_cor.pdf
ДГС Сеслав 05.10.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 10.10.2022г cenorazpis 10102020.pdf
ДГС Елена 03.10.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Силистра 03.10.2022 Ценоразпис ценорацпис от 25.07.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 29.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис на продажни цени на добита дървесина от времемен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 01.10.2022 г. ценоразпис.pdf
ДЛС Росица 01.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г. Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г..pdf
ДЛС Росица 01.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г..pdf
ДГС Габрово 29.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за прождажни цени на стояща дървесина н корен на ТП ДГС Габрово в сила от 04.07.2022 г. ценоразпис 04072022.pdf
ДГС Разград 22.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 22.08.2022г Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 22.08.2022г..pdf
ДЛС Дунав 08.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от НУРВДГТ cenorazpis.pdf
ДГС Буйновци 21.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 01.08.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина на временен склад.pdf
ДГС Болярка 15.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис на остатъци от дървесина и вършина в сечища в сила от 20.07.2022г. Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина.pdf
ДГС Болярка 15.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад при ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново в сила от 15.07.2022г. Ценоразпис.pdf
ДГС Тутракан 01.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад в сила от 01.07.2022г. ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.pdf
ДГС Елена 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис на минимални цени за извършвани услуги с комбиниран багер/челен товарач ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Буйновци 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.06.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДГС Плачковци 10.06.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДЪРВЕСИНА ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ЦЕНОРАЗПИС_10.06.2022.pdf
ДГС Сеслав 07.06.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите на ТП ДГС "Сеслав", в сила от 01.06.2022 г. утвърден ценоразпис склад по чл.206 от ЗГ.pdf