Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис чл.71,ал.1,т.3 от Наредбата, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис-чл.71,ал.1,т 3_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за извършване на услуга-товарени с кран, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-товарене с кран_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на изрезки, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис-продажба на изрезки_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад до краен потребител, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-краен потребител_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-временен склад_cor.pdf
ДГС Сеслав 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис дървесина 01042022.pdf
ДЛС Каракуз 25.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад 2022.pdf
ДГС Бяла 22.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина Ценоразпис за продажба на дървесина.PDF
ДГС Елена 15.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Буйновци 15.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща на корен дървесина при ДГС Буйновци, считано от 11.03.2022 г. ценоразпис за продажба на стояща на корен дървесина при ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци 15.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ДГС Буйновци, считано от 11.03.2022 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ДГС Буйновци.pdf
ДГС Разград 09.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.03.2022г. Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.03.2022г..pdf
ДЛС Росица 08.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 14.03.2022 Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 14.03.2022.pdf
ДГС Тутракан 04.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад от 01.03.2022г. Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад от 01.03.2022г..pdf
ДГС Плачковци 28.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци - 2022 г. ЦЕНОРАЗПИС_01.03.2022 - ПЛАЧКОВЦИ_.pdf
ДГС Плачковци 16.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци - 2022 г. ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ-2022.pdf
ДГС Свищов 14.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис на произведените резници в държавни горски разсадници с. Вардим при ТП "ДГС - Свищов" през 2022 г. Ценоразпис РЕЗНИЦИ.pdf
ДГС Болярка 01.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 25.01.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 28.01.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС В СИЛА ОТ 01.02.2022 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД В ТП ДГС ГАБРОВО ЦЕНОРАЗПИС 2022.pdf
ДГС Сеслав 25.01.2022 Ценоразпис ценоразпис за фермено произведени фазани и фазанови яйца в сила от 01.01.2022г. одобрен ценоразпис фазани в сила от 01.01.2022.pdf