Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Плачковци 28.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци - 2022 г. ЦЕНОРАЗПИС_01.03.2022 - ПЛАЧКОВЦИ_.pdf
ДГС Плачковци 16.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци - 2022 г. ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ-2022.pdf
ДГС Свищов 14.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис на произведените резници в държавни горски разсадници с. Вардим при ТП "ДГС - Свищов" през 2022 г. Ценоразпис РЕЗНИЦИ.pdf
ДГС Свищов 14.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис на произведените фиданки и репродуктивен материал в държавни горски разсадници с. Вардим при ТП "ДГС - Свищов" през 2022 г. Ценоразпис ФИДАНКИ.pdf
ДГС Горна Оряховица 09.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис на услуги с багер, стопанисван от ТП ДГС "Горна Оряховица" ценоразпис багер.pdf
ДГС Болярка 01.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 25.01.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 28.01.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС В СИЛА ОТ 01.02.2022 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД В ТП ДГС ГАБРОВО ЦЕНОРАЗПИС 2022.pdf
ДГС Сеслав 25.01.2022 Ценоразпис ценоразпис за фермено произведени фазани и фазанови яйца в сила от 01.01.2022г. одобрен ценоразпис фазани в сила от 01.01.2022.pdf
ДГС Сеслав 25.01.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад, в сила от 01.02.2022г. одобрен ценоразпис за дървесина 01.02.2022г.pdf
Централно Управление 24.01.2022 Ценоразпис Mинимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2022 г. до 28.02.2023 cenorazpis_lovni_uslugi-2022-2023_zapoved_website.pdf
ДГС Елена 17.01.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Елена 14.12.2021 Ценоразпис Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Габрово 22.11.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово, в сила от 22.11.2021 година. ценоразпис.pdf
ДГС Горна Оряховица 09.11.2021 Ценоразпис Ценоразпис за 2021 -2022 г. на фиданките, произведени в разсадник "Джулюница" Ценоразпис 2021-2022.pdf
ДЛС Росица 29.10.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 01.11.2021 Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.11.2021.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.10.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад, без ДДС за пл.м3, считано от 15.09.2021г. ценоразпис от склад 15.09.21г..pdf
ДГС Горна Оряховица 11.10.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, без ДДС за пл.м3, считано от 15.09.2021г ценоразпис корен15.09.21г..pdf
ДГС Буйновци 08.09.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.09.2021 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДГС Габрово 18.08.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово. Ценоразпис.pdf
ДГС Бяла 04.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС.PDF