Екип

Управителен съвет

Председател

 • доц.д-р.Георги Костов

Членове

 • инж. Иван Недков
 • Николай Митев

Централно управление

 • Директор – инж. Иван Недков
 • Зам.директор – Инж. Тодор Бонев
  За контакт: +359 66 800 077
 • Главен счетоводител – Петьо Цонев – 066 816 033
 • Pъководител звено "Вътрешен одит" - Йовелина Иванова
 • Счетоводител – Марияна Петкова – 066 816 034

Експерти

 • Инж. Данчо Тончев - експерт дърводобив – 066 816 044
 • Инж. Петя Радева - експерт стопански дейности
 • Инж. Росица Колева - експерт стопански дейности – 066 816 043
 • Инж. Красимир Тоджаров – експерт стопански дейности
 • Инж. Красимир Киряков – експерт стопански дейности
 • Инж. Иваничка Иванова - експерт стопански дейности
 • Ивана Чинчева - вътрешен одитор - 066 816 836
 • Инж. Никола Воденичаров
 • Инж. Динко Господинов

Експерт капитално строителство

 • Добромир Добрев – 0882 335 447

Юрисконсулт

 • Димитър Чинчев – 066 816 039

Експерт ЧР и информационно осигуряване

 • Инж. Ваня Стоева – 066 816 048

Финансов контрольор

 • Тони Христанова – 066 816 047

Специалист с контролни функции, въвеждане на данни

 • Росица Гатева – 066 816 046
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч