НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143933 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143943 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143953 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.04.2019 -
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105982 Приплод женски Дива свиня 17.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143963 Едногодишно мъжко Дива свиня 16.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144184 Едногодишно женско Дива свиня 15.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143974 Едногодишно женско Дива свиня 15.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144005 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 15.04.2019 -
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141333 Едногодишно мъжко Дива свиня 14.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144173 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144165 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 11.04.2019 -
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105972 Приплод женски Дива свиня 11.04.2019 -
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105961 Приплод мъжки Дива свиня 11.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143985 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 10.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143993 Едногодишно мъжко Дива свиня 10.04.2019 -
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141323 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144154 Едногодишно женско Дива свиня 09.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143924 Едногодишно женско Дива свиня 08.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143913 Едногодишно мъжко Дива свиня 08.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143703 Едногодишно мъжко Дива свиня 06.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144143 Едногодишно мъжко Дива свиня 04.04.2019 -
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105955 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144123 Едногодишно мъжко Дива свиня 01.04.2019 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146102 Приплод женски Дива свиня 01.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144133 Едногодишно мъжко Дива свиня 01.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144114 Едногодишно женско Дива свиня 01.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144094 Едногодишно женско Дива свиня 01.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143693 Едногодишно мъжко Дива свиня 01.04.2019 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146081 Приплод мъжки Дива свиня 01.04.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144083 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144076 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 28.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144063 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143684 Едногодишно женско Дива свиня 26.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143673 Едногодишно мъжко Дива свиня 26.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144053 Едногодишно мъжко Дива свиня 25.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144103 Едногодишно мъжко Дива свиня 25.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143763 Едногодишно мъжко Дива свиня 23.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144035 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 21.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144044 Едногодишно женско Дива свиня 21.03.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140461 Приплод мъжки Дива свиня 21.03.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140451 Приплод мъжки Дива свиня 21.03.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140512 Приплод женски Дива свиня 21.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143754 Едногодишно женско Дива свиня 20.03.2019 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133152 Приплод женски Дива свиня 18.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143737 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 18.03.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143741 Приплод мъжки Дива свиня 18.03.2019 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133144 Едногодишно женско Дива свиня 17.03.2019 -
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141311 Приплод мъжки Дива свиня 15.03.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140471 Приплод мъжки Дива свиня 14.03.2019 -
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105945 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 11.03.2019 -