НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Росица ДЛС Росица 604947 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 22.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 604959 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 21.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 604935 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 21.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140703 Едногодишно мъжко Дива свиня 20.06.2019 -
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 116365 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 18.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145587 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 17.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145596 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 17.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145576 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 17.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145566 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 17.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145553 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145541 Приплод мъжки Дива свиня 17.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606405 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 17.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 602705 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 16.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140694 Едногодишно женско Дива свиня 15.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140684 Едногодишно женско Дива свиня 15.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140677 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 15.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140664 Едногодишно женско Дива свиня 15.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145537 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 12.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144976 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140644 Едногодишно женско Дива свиня 11.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140634 Едногодишно женско Дива свиня 11.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144966 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 10.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144955 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 10.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144474 Едногодишно женско Дива свиня 10.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144464 Едногодишно женско Дива свиня 10.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144906 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 10.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144896 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 10.06.2019 -
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 116351 Приплод мъжки Дива свиня 09.06.2019 -
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 136347 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144456 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 07.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144446 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 07.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140624 Едногодишно женско Дива свиня 07.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144986 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 06.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145526 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 06.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145515 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 06.06.2019 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607097 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 06.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144944 Едногодишно женско Дива свиня 06.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145403 Едногодишно мъжко Дива свиня 04.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144934 Едногодишно женско Дива свиня 03.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144924 Едногодишно женско Дива свиня 03.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145005 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 03.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144996 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 03.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 144913 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.06.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605419 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 03.06.2019 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607087 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 03.06.2019 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607077 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 03.06.2019 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607063 Годинак Сърна 03.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140655 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 03.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140613 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.06.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140544 Едногодишно женско Дива свиня 02.06.2019 -