НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607572 Приплод женски Сърна 18.10.2019 -
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158791 Приплод мъжки Дива свиня 18.10.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 141219 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801085 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708332 Приплод женски Благороден елен 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150411 Приплод мъжки Дива свиня 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150351 Приплод мъжки Дива свиня 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150371 Приплод мъжки Дива свиня 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150362 Приплод женски Дива свиня 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150422 Приплод женски Дива свиня 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150382 Приплод женски Дива свиня 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150392 Приплод женски Дива свиня 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150402 Приплод женски Дива свиня 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150432 Приплод женски Дива свиня 17.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708322 Приплод женски Благороден елен 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150851 Приплод мъжки Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150841 Приплод мъжки Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150832 Приплод женски Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150821 Приплод мъжки Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151205 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150341 Приплод мъжки Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150331 Приплод мъжки Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150321 Приплод мъжки Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150312 Приплод женски Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150872 Приплод женски Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150861 Приплод мъжки Дива свиня 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705382 Приплод женски Благороден елен 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707802 Приплод женски Благороден елен 16.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149982 Приплод женски Дива свиня 15.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607566 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 15.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607558 Зряла женска – над 4 год. Сърна 15.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607546 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 15.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607536 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 15.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705404 Кошута – нераждала Благороден елен 15.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705396 Млада кошута Благороден елен 15.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150814 Едногодишно женско Дива свиня 15.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149972 Приплод женски Дива свиня 15.10.2019 -
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158786 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 14.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708368 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708352 Приплод женски Благороден елен 14.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149962 Приплод женски Дива свиня 14.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149951 Приплод мъжки Дива свиня 14.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149941 Приплод мъжки Дива свиня 14.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149931 Приплод мъжки Дива свиня 14.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145185 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 14.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708204 Кошута – нераждала Благороден елен 14.10.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 141202 Приплод женски Дива свиня 14.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708198 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708188 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.10.2019 -
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158774 Едногодишно женско Дива свиня 13.10.2019 -