НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА


КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Росица ДЛС Росица 139287 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 139272 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 139262 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 139252 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 139242 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 139232 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 139221 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 139211 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 138801 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 138791 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 138781 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105108 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105092 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105082 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105072 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105062 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105053 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105041 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105031 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105021 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105011 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126254 Едногодишно женско Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126244 Едногодишно женско Дива свиня 15.12.2018 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126232 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 134109 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 134097 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 134086 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 134076 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 15.12.2018 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 129421 Приплод мъжки Дива свиня 14.12.2018 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 129414 Едногодишно женско Дива свиня 14.12.2018 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 129402 Приплод женски Дива свиня 14.12.2018 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131095 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 14.12.2018 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131083 Едногодишно мъжко Дива свиня 14.12.2018 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131045 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 14.12.2018 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131056 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 14.12.2018 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 137656 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 14.12.2018 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127102 Приплод женски Дива свиня 13.12.2018 -
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 116571 Приплод мъжки Дива свиня 13.12.2018 -
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 116564 Едногодишно женско Дива свиня 13.12.2018 -
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 116551 Приплод мъжки Дива свиня 13.12.2018 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131072 Приплод женски Дива свиня 13.12.2018 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131063 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.12.2018 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126183 Едногодишно мъжко Дива свиня 11.12.2018 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126194 Едногодишно женско Дива свиня 11.12.2018 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126221 Приплод мъжки Дива свиня 11.12.2018 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126204 Едногодишно женско Дива свиня 11.12.2018 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126213 Едногодишно мъжко Дива свиня 11.12.2018 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 137644 Едногодишно женско Дива свиня 10.12.2018 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 137634 Едногодишно женско Дива свиня 10.12.2018 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 137625 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 10.12.2018 -