НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Росица ДЛС Росица 709912 Приплод женски Благороден елен 23.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 709901 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 709891 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 709881 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 164601 Приплод мъжки Дива свиня 23.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709371 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159551 Приплод мъжки Дива свиня 23.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 709871 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 707201 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709752 Приплод женски Благороден елен 22.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159542 Приплод женски Дива свиня 22.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709355 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 22.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 707192 Приплод женски Благороден елен 22.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 707181 Приплод мъжки Благороден елен 22.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 164612 Приплод женски Дива свиня 22.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 164692 Приплод женски Дива свиня 22.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 801539 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 22.01.2020 -
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700851 Приплод мъжки Благороден елен 21.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709385 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 21.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709341 Приплод мъжки Благороден елен 21.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709863 Шилар Благороден елен 21.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709852 Приплод женски Благороден елен 21.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 801541 Приплод мъжки Елен лопатар 21.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 707171 Приплод мъжки Благороден елен 21.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 707163 Шилар Благороден елен 21.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709392 Приплод женски Благороден елен 20.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161796 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 20.01.2020 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 705083 Шилар Благороден елен 20.01.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709332 Приплод женски Благороден елен 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158192 Приплод женски Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158182 Приплод женски Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158172 Приплод женски Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158161 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158151 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158143 Едногодишно мъжко Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158136 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158126 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158118 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158108 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158097 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158087 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158077 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158069 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 20.01.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158059 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 20.01.2020 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142373 Едногодишно мъжко Дива свиня 20.01.2020 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142503 Едногодишно мъжко Дива свиня 20.01.2020 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142491 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 164701 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 707151 Приплод мъжки Благороден елен 20.01.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 800609 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 19.01.2020 -