НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Росица ДЛС Росица 141048 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 22.08.2019 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142684 Едногодишно женско Дива свиня 21.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 141031 Приплод мъжки Дива свиня 20.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 141021 Приплод мъжки Дива свиня 20.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 141011 Приплод мъжки Дива свиня 20.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140901 Приплод мъжки Дива свиня 20.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 141006 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 19.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140991 Приплод мъжки Дива свиня 17.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140985 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 17.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140972 Приплод женски Дива свиня 16.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140961 Приплод мъжки Дива свиня 16.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140951 Приплод мъжки Дива свиня 15.08.2019 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129904 Едногодишно женско Дива свиня 13.08.2019 -
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149169 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 12.08.2019 -
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149158 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149755 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145174 Едногодишно женско Дива свиня 12.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145163 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145151 Приплод мъжки Дива свиня 12.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150161 Приплод мъжки Дива свиня 09.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150151 Приплод мъжки Дива свиня 09.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150141 Приплод мъжки Дива свиня 09.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150131 Приплод мъжки Дива свиня 09.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150122 Приплод женски Дива свиня 09.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150112 Приплод женски Дива свиня 09.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150261 Приплод мъжки Дива свиня 08.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150272 Приплод женски Дива свиня 08.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150282 Приплод женски Дива свиня 08.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150291 Приплод мъжки Дива свиня 08.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150305 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.08.2019 -
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149142 Приплод женски Дива свиня 08.08.2019 -
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149131 Приплод мъжки Дива свиня 08.08.2019 -
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149121 Приплод мъжки Дива свиня 08.08.2019 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 130351 Приплод мъжки Дива свиня 08.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145146 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 08.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145136 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 07.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145124 Едногодишно женско Дива свиня 06.08.2019 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142674 Едногодишно женско Дива свиня 06.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150011 Приплод мъжки Дива свиня 06.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150001 Приплод мъжки Дива свиня 06.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 140943 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145603 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145693 Едногодишно мъжко Дива свиня 04.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145682 Приплод женски Дива свиня 04.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606397 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 04.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150242 Приплод женски Дива свиня 03.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150232 Приплод женски Дива свиня 03.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150222 Приплод женски Дива свиня 03.08.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150212 Приплод женски Дива свиня 03.08.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 604989 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 03.08.2019 -