НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 616059 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 13.07.2024 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 616049 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 13.07.2024 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 615187 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.07.2024 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 616037 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 06.07.2024 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 616029 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 06.07.2024 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 613653 Годинак Сърна 05.07.2024 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 613645 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 05.07.2024 -
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 603647 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 03.07.2024 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611453 Годинак Сърна 02.07.2024 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 168284 Едногодишно женско Дива свиня 30.06.2024 -
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 603432 Приплод женски Сърна 28.06.2024 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161254 Едногодишно женско Дива свиня 24.06.2024 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161243 Едногодишно мъжко Дива свиня 24.06.2024 -
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 603421 Приплод мъжки Сърна 23.06.2024 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 616015 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 20.06.2024 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611427 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616987 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616979 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616969 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616955 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616947 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616939 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616925 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616915 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616909 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616897 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616885 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616875 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.06.2024 -
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 616867 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.06.2024 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 616005 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 12.06.2024 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611417 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 07.06.2024 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 613635 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 01.06.2024 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 613623 Годинак Сърна 01.06.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614817 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 19.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614809 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 19.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614795 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.05.2024 -
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158933 Едногодишно мъжко Дива свиня 18.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614789 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614779 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.05.2024 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 613617 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614765 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 12.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614755 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 12.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614745 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 12.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614735 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 11.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614727 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 11.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614719 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 11.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614709 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614697 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 10.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614685 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 10.05.2024 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 614677 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 09.05.2024 -