НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133617 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 14.03.2023 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133603 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.03.2023 -
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 116251 Приплод мъжки Дива свиня 10.03.2023 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133593 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.03.2023 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133582 Приплод женски Дива свиня 28.02.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142021 Приплод мъжки Дива свиня 22.02.2023 -
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727722 Приплод женски Благороден елен 21.02.2023 -
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727717 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 21.02.2023 -
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727709 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.02.2023 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133571 Приплод мъжки Дива свиня 20.02.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142013 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.02.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160521 Приплод мъжки Дива свиня 13.02.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160512 Приплод женски Дива свиня 13.02.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160302 Приплод женски Дива свиня 13.02.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160291 Приплод мъжки Дива свиня 13.02.2023 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 722392 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727442 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723585 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723572 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723562 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727433 Шилар Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727423 Шилар Благороден елен 31.01.2023 -
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703095 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723555 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727412 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 722381 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724522 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726752 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726742 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723541 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724511 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723531 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727252 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727372 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727361 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803102 Приплод женски Елен лопатар 29.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723522 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727242 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727235 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142561 Приплод мъжки Дива свиня 28.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727401 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719002 Приплод женски Благороден елен 28.01.2023 -
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716389 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723515 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 28.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723502 Приплод женски Благороден елен 28.01.2023 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 722372 Приплод женски Благороден елен 27.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724491 Приплод мъжки Благороден елен 27.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724502 Приплод женски Благороден елен 27.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726762 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726732 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023 -