НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”. Основните видове едър дивеч - благороден елен, сърна и дива свиня, са с отлични екстериорни и трофейни качества. Предлага се възможност за трофеен отстрел: благороден елен /тегло на трофея 10-14 кг./, сърна /400-600 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/.

На територията на ДЛС „Дунав” са добити едни от най-големите за страната трофеи от благороден елен през последните години. През 2011 г. е отстрелян благороден елен с тегло 13,140 кг, оценен с 240,76 CIC точки, а през 2015 г. на о.Батин - благороден елен с тегло 13,100 кг. и 233,55 CIC точки.

С дългогодишни традиции са ловните стопанства „Воден – Ири Хисар” и „Росица” – Лъгът, оценени с награди от международни и национални ловни изложения. Територията на „Воден – Ири Хисар” е част от най-силната популация на благороден елен в света. ДЛС „Воден – Ири Хисар” е трикратен световен рекордьор на трофеи от благороден елен: 253,62 CIC точки (14,9 кг.), 256,78 CIC точки (14,56 кг.) и 263,23 CIC точки (14,8 кг.). Отстреляните през последните години трофеи от 224,95 CIC точки (септември 2012 г.) и 227,84 CIC точки (септември 2015 г.) са заявка за нова генерация със забележителни характеристики.

През 2007 година в ДЛС „Росица” са добити трофеи от благороден елен с оценки от 226,09 и 228,72 CIC точки. През 2015 г. са отстреляни 21 трофейни глигана, от които един със златен медал – 120,75 точки и един с бронзов медал – 110,8 точки.

ДЛС „Каракуз” е едно от елитните ловни стопанства в България, донесло международна слава на страната с отстреляния през 1988 г. благороден елен с трофей, който е световен рекорд и до днес (273,60 СIС точки и тегло – 16.200 кг). В по-ново време внимание заслужават трофеи, завоювали златни медали, оценени съответно с 226,41 CIC точки (2012г.), 212,66 CIC точки (2013г.), 220,84 CIC точки (2014г.), 247,38 СIC точки (2015г.).

С добри традиции в организирането на ловен туризъм е и ДГС „Сеслав”. Най-големият трофей от благороден елен, добит в района на стопанството, е с тегло 13,6 кг и оценка 238 CIC точки.

Предлагаме още лов на елен лопатар, муфлон и зубър. В ДЛС „Воден – Ири Хисар” са добити националните рекорди за тези видове. Изключително емоционален е груповият лов на дива свиня. Обект на ловния спорт са фазан, яребица, заек, пъдпъдък, бекас, гривяк, гургулица, а от водоплаващите птици - зеленоглава патица, лятно и зимно бърне и голяма белочела гъска.

Емоцията на лова на територията на Северноцентрално държавно предприятие не завършва с дивечовото разнообразие и качествата на ловните трофеи. Добавяме професионализма на ловните водачи, уютните ловни домове, съхранените традиции. И, не на последно място, уникалните природни дадености на ловните райони, включващи остров в р.Дунав, части от Дунавската равнина, Лудогорието, Добруджа и Средна Стара планина.