Обяви за работа

Обява за длъжност "Горски стражар"
Документи
Резултати
Обява за длъжност "Лесничей"
Лесоинженер
Документи
Резултати
Заместник директор лов и охрана
Документи
Резултати
ГОРСКИ СТРАЖАР
Документи
Резултати
Обява за 2бр. Ръководител участък ГС
Документи
Обява за Техник горско стопанство
Документи
Обява за лесничей
Документи
Свободно работно място за длъжност "горски стражар" по заместване
Документи
Резултати
Свободно работно място за длъжност " счетоводител"
Свободно работна място за длъжност "горски стражар"
заместник - директор
горски стражар за две вакантни работни места
Свободно работно място за длъжност "специалист, лесовъдство"
Документи
Резултати
Обява за едно свободно работно място „шофьор автобус”,
Документи
обява за длъжност „ловен надзирател" в ЛТУ Ири Хисар“
Документи
Резултати
Обява за длъжност "Касиер-домакин"
Документи
Резултати
обява за длъжност ръководител счетоводен отдел/гл. счетоводител
Документи
Резултати