Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15869 ДГС Болярка 09.08.2019 1917, 1923, 1925, 1934 ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, трп, цр, чб Добив на дървесина 44,994.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - обекти 1917, 1923, 1925, 1934 Виж пълна информация
15868 ДЛС Росица 08.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 59,790.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ФУРАЖ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ ЦАРЕВИЦА,ЕЧЕМИК- ЗЪРНО ,ЦАРЕВИЧЕН СИЛАЖ И ДОПЪЛВАЩ СИЛАЖ Виж пълна информация
15863 Централно Управление 02.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на стоки за селскостопанската дейност на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП . Виж пълна информация
15867 ДГС Габрово 30.07.2019 1953,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963 бл,цр,гбр,бк,акц,трп,здб,см,бб,вбр,здгл,мждр Продажба на стояща дървесина корен 161,203.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен в обекти 1953,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963 Виж пълна информация
15866 ДГС Разград 29.07.2019 31.07.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 1,646.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, представляващи два броя МПС-леки автомобили, управлявани от ТП ДГС Разград. Виж пълна информация
15870 ДЛС Росица 29.07.2019 19022,19023 бб, чб, см, бк, гбр,здб,ак,чрш Добив на дървесина 13,496.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15864 Централно Управление 23.07.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - гр. Габрово за период от 12 месеца“ Виж пълна информация
15859 ДЛС Воден 16.07.2019 1938 пляс,срлп,бл,гбр,здб,цр,мжд, Продажба на дървесина 31,988.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1938 Виж пълна информация
15860 ДЛС Воден 16.07.2019 1939 цр,лдб,кл Продажба на дървесина 63,313.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1939 Виж пълна информация
15861 ДЛС Воден 16.07.2019 1940 цр,кл Продажба на дървесина 66,443.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1940 Виж пълна информация
15862 ДЛС Воден 16.07.2019 1941 цр,бл,пляс,мжд,кгбр,срлп Продажба на дървесина 20,232.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1941 Виж пълна информация
15842 ДГС Свищов 15.07.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на резервни части и ремонтни услуги на МПС Виж пълна информация
15858 ДГС Сеслав 15.07.2019 1916 лп,яс,гбр,цр,кл,ак,чб,здб,бл Продажба на стояща дървесина корен 52,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1916 Виж пълна информация
15855 ДГС Елена 12.07.2019 1919 бб, чб, здгл, см, здб,гбр,бк,трп,ак,трп, Добив на дървесина 27,695.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15853 ДГС Плачковци 11.07.2019 1923,1924,1925,1926 бк,бб, гбр,здб,трп,чб, бтз, ела, см, яв Добив на дървесина 89,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина- сеч и извоз до временен склад за обекти 1923, 1924, 1925, 1926 Виж пълна информация
15865 ДЛС Воден 11.07.2019 16.07.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", представляващи 220 тона ечемик, реколта 2019г Виж пълна информация
15844 ДЛС Росица 10.07.2019 1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911 ак,см, бб, бк, гбр,трп,врб Продажба на стояща дървесина корен 82,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15847 ДЛС Росица 10.07.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ Виж пълна информация
15850 ДГС Бяла 10.07.2019 Лесокултурни мероприятия 66,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана пълна подготовка на почвата Виж пълна информация
15854 ДЛС Росица 10.07.2019 19019, 19020,19021 бб, чб, см, бк, гбр,здб,ак,чрш Добив на дървесина 42,868.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация