Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15075 Централно Управление 28.11.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на стоки за селскостопанската дейност на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП . Виж пълна информация
15065 ДЛС Воден 20.11.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 312,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на неупотребявани товарни МПС 4х4 (пикап) -2 броя и закупуване на неупотребявани пътнически микробуси -2броя на лизинг за нуждите на ДЛС Воден-Ири Хисар” ТП при СЦДП ДП” Виж пълна информация
15074 ДЛС Дунав 10.11.2017 5 0 Лесокултурни мероприятия 36,846.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Механизирано изкопаване на дупки за залесяване" Виж пълна информация
15076 ДГС Свищов 09.11.2017 1709 топола Добив на дървесина 18,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на тир станция Виж пълна информация
15077 ДГС Свищов 09.11.2017 1709-1 топола Продажба на дървесина 50,343.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Свищов” Виж пълна информация
15060 ДЛС Росица 06.11.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,196,511.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Строителство на нов горски автомобилен път „Кладев рът – Осеникова поляна Виж пълна информация
15069 ДГС Бяла 03.11.2017 174 Лесокултурни мероприятия 11,655.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата - отваряне на дупки 60/60/60 с тракторен свредел Виж пълна информация
15071 ДЛС Каракуз 03.11.2017 10.11.2017 Търгове по Закона за държавна собственост 24,741.60 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на слънчоглед -реколта 2017г Виж пълна информация
15072 ДЛС Каракуз 03.11.2017 10.11.2017 Търгове по Закона за държавна собственост 680.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на тревна смеска- реколта 2017 Виж пълна информация
15073 ДГС Габрово 03.11.2017 1783 чб, здб, трп, бк, цр, гбр, блг, ак, чрш, кл, бб Добив на дървесина 11,802.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция от горски територии държавна собственост при ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15061 ДГС Свищов 02.11.2017 17002;17003 ак, брс, топ, дж, врб Продажба на стояща дървесина корен 30,810.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен в обект 17002 и 17003, собственост на Община Свищов Виж пълна информация
15067 ДГС Свищов 02.11.2017 172 Лесокултурни мероприятия 7,665.00 лв. без ДДС
Предмет: Машинно повдигане на тополови фиданки, Оран с верижен трактор, Почистване на храсти, издънки, събиране на земна маса и подравняване, Товарене, транспортиране и подравняване след разтоварване на земна маса Виж пълна информация
15068 ДГС Тутракан 01.11.2017 Лесокултурни мероприятия 16,836.36 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел и предзалесително дисковане в подотдели 62-к, 62-5, 62-4, 11-а1, 4-м, 9-г, 7-р, 13-у, 13-ю, 13-ч, 12-в, 11-б, 5-к, 11-ю, 8-ж, 8-е, 8-в, 8-б и 7-и с обща площ за извършване на дейността от 490 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 5. Виж пълна информация
15070 ДГС Габрово 01.11.2017 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: продажба на движими вещи - частна държавна собственост Виж пълна информация
15078 ДГС Горна Оряховица 31.10.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,526.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на 2 /два/ бр. монитори и 2 /два/ бр. компютърни конфигурации със софтуер към тях и 2 /два/ бр. мултифункционални устройства – принтер, скенер, копир, за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица, при СЦДП ДП Габрово Виж пълна информация
15062 ДГС Болярка 27.10.2017 1735 цр, бл, кгбр Добив на дървесина 2,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина във връзка с чл. 193 от ЗГ Виж пълна информация
15063 ДГС Болярка 27.10.2017 1736 бб, чб Добив на дървесина 7,463.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция Виж пълна информация
15066 ДГС Силистра 27.10.2017 Търгове по Закона за държавна собственост 1,433.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на бракувани активи за отпадъчно желязо-скрап Виж пълна информация
15052 ДЛС Росица 26.10.2017 17022, 17023 см, бб, ел, дгл, бк, гбр, дб Добив на дървесина 54,226.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15053 ДЛС Росица 26.10.2017 1711 бб, см, бк, гбр, трп Продажба на стояща дървесина корен 13,552.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация