Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16220 Централно Управление 30.04.2020 202014 0 Дългосрочни договори 28,425.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория дърва от иглолистни и широколистни дървесни видове Виж пълна информация
16221 Централно Управление 30.04.2020 202015 0 Дългосрочни договори 60,795.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория дърва от иглолистни и широколистни дървесни видове Виж пълна информация
16222 Централно Управление 30.04.2020 202016 0 Дългосрочни договори 54,042.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория едра и средна от иглолистни дървесни видове Виж пълна информация
16223 Централно Управление 30.04.2020 202017 0 Дългосрочни договори 30,870.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория дърва от иглолистни и широколистни дървесни видове Виж пълна информация
16224 Централно Управление 30.04.2020 202023 0 Дългосрочни договори 43,447.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина и дърва за огрев от широколистни дървесни видове Виж пълна информация
16225 Централно Управление 30.04.2020 202024 0 Дългосрочни договори 37,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория дърва от широколистни дървесни видове Виж пълна информация
16226 Централно Управление 30.04.2020 202025 0 Дългосрочни договори 39,346.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина и дърва за огрев от иглолистни дървесни видове Виж пълна информация
16227 Централно Управление 30.04.2020 202026 0 Дългосрочни договори 32,972.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина и дърва за огрев от иглолистни и широколистни дървесни видове Виж пълна информация
16228 Централно Управление 30.04.2020 202027 0 Дългосрочни договори 19,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина и дърва за огрев от широколистни дървесни видове Виж пълна информация
16205 ДГС Горна Оряховица 29.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 10 /десет/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16229 Централно Управление 29.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
16203 ДГС Сеслав 28.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 83,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на резервни части и консумативи и ремонтни услуги на служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника/ трактори и прикачен инвентар/, собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, ДГС „СЕСЛАВ“ТП, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
16208 Централно Управление 28.04.2020 202007 0 Дългосрочни договори 47,314.00 лв. без ДДС
Предмет: дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща дървесина от категория дърва от обект № 202007 Виж пълна информация
16209 Централно Управление 28.04.2020 202008 0 Дългосрочни договори 40,392.00 лв. без ДДС
Предмет: сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща дървесина от категория дърва от обект № 202008 Виж пълна информация
16210 Централно Управление 28.04.2020 202009 0 Дългосрочни договори 41,128.00 лв. без ДДС
Предмет: сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща дървесина от категория дърва от обект № 202009 Виж пълна информация
16211 Централно Управление 28.04.2020 202010 0 Дългосрочни договори 47,120.00 лв. без ДДС
Предмет: сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща дървесина от категория дърва от обект № 202010 Виж пълна информация
16212 Централно Управление 28.04.2020 202011 0 Дългосрочни договори 28,621.00 лв. без ДДС
Предмет: сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен с препбладаваща технологична дървесина и дърва за огрев от иглолистни и широколистни дървесни видове от обект №202011 Виж пълна информация
16213 Централно Управление 28.04.2020 202012 0 Дългосрочни договори 35,522.00 лв. без ДДС
Предмет: сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория едра и дърва за огрев от широколистни дървесни видове от обект 202012 Виж пълна информация
16214 Централно Управление 28.04.2020 202013 0 Дългосрочни договори 36,010.00 лв. без ДДС
Предмет: сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен с продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория едра и средна от иглолистни дървесни видове от обект 202013 Виж пълна информация
16188 ДГС Болярка 23.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 3 /три/ броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация