Пон - Пет 8:30 - 17:00

17246
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 21.02.2024
Втора дата 27.02.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17241
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 15.02.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 2,430.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17242
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 14.02.2024
Втора дата
Обект/и № 241
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 37,200.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17243
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 14.02.2024
Втора дата
Обект/и № 242
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 11,970.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17244
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 14.02.2024
Втора дата 21.02.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 9,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17245
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 14.02.2024
Втора дата 21.02.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17233
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 31.01.2024
Втора дата
Обект/и № 1 ЛКМ 24
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 2,590.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17225
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 24.01.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 46,050.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17226
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 24.01.2024
Втора дата 31.01.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 710.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17229
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 24.01.2024
Втора дата 31.01.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 710.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17240
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 23.01.2024
Втора дата 24.01.2024
Обект/и № 24008
Данни за дървесината тп, врб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,740.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17238
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 22.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2436
Данни за дървесината ак,бл,цр,кгбр,мжд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 11,920.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17239
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 22.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2440
Данни за дървесината ак,трп,врб,гбр,мжд,цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 17,926.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17234
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2437
Данни за дървесината бб,см,здб,гбр,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 13,979.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17235
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2438
Данни за дървесината бб,чб,гбр,цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,868.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17236
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2439
Данни за дървесината бк,гбр,цр,ак,бл,здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 21,645.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17237
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2441
Данни за дървесината цр,бл,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,760.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17230
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 17.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2432
Данни за дървесината цр,тп,ак,гбр,трп,чрш
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 4,480.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17231
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 17.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2434
Данни за дървесината чб,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 2,900.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17232
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 17.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2435
Данни за дървесината чб,бк,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 6,790.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация