Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15505 ДГС Сеслав 09.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на инвентар за трактор „Беларус“ 105к.с. Виж пълна информация
15506 ДЛС Каракуз 08.11.2018 1830; 1831; 1832; ак; глд; кгбр; Продажба на стояща дървесина корен 65,327.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина Виж пълна информация
15504 ДГС Бяла 02.11.2018 183 Лесокултурни мероприятия 11,690.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: открит конкурс за възлагане на дейността – механизирана подготовка на почвата за залесяване- отваряне на дупки 60/60/60 с тракторен свредел Виж пълна информация
15499 ДЛС Росица 01.11.2018 18126,18127,18128 см,дгл,бб,чб Продажба на дървесина 54,315.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
15503 ДГС Плачковци 31.10.2018 1844 ББ,СМ,БК,ЗЦГЛ,ЯВ,ШС,ГБР,ТРП/ИВА, Добив на дървесина 13,095.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА - ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОБЕКТ 1844 Виж пълна информация
15488 ДГС Силистра 29.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на авто-парка на ТП ДГС „Силистра”, включително монтаж на резервни части, доставка на резервни части и консумативи и принадлежности за тях “, включваща 2 обособени позиции:№1- Следгаранционно сервизно обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили (с изключение на автомобилите на изплащане), собственост на ТП ДГС „Силистра”, гр.Силистра, включително монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях . №2- Доставка на резервни части, консумативи и принадлежности, вкючително и автостъкла за МПС собственост на ТП ДГС „Силистра”, гр.Силистра Виж пълна информация
15502 ДГС Силистра 26.10.2018 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844 и 1845 акация, гледичия, келяв габър и цер Продажба на стояща дървесина корен 383,170.70 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра" Виж пълна информация
15498 ДГС Горна Оряховица 25.10.2018 1831 срлп Продажба на дървесина 5,618.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина в обект №1831 Виж пълна информация
15496 ДЛС Дунав 23.10.2018 3 0 Лесокултурни мероприятия 18,475.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Механизирана работа в горски радзсадник с.Хотанца" Виж пълна информация
15497 ДЛС Дунав 23.10.2018 4 0 Лесокултурни мероприятия 39,340.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Механизирано изкопаване на дупки за залесяване" Виж пълна информация
15480 ДЛС Росица 22.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ,МОТОЦИКЛЕТИ И ДРУГА ТЕХНИКА СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15481 ДЛС Росица 22.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 36,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ,СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА ЗА СРОК ОТ 12 КАЛЕНДАРНИ МЕСЕЦА ВКЛЮЧВАЩА 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Виж пълна информация
15491 ДГС Елена 17.10.2018 1857 бл,срлп, здб, кгбр,цр Добив на дървесина 6,220.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15492 ДГС Елена 17.10.2018 1857-1 бл, здб,срлп, цр,кгбр Продажба на дървесина 17,039.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15493 ДГС Елена 17.10.2018 1856 ак,мжд,кгбр Добив на дървесина 13,711.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15494 ДГС Елена 17.10.2018 1856-1 ак, мжд, кгбр Продажба на дървесина 37,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15484 ДГС Габрово 15.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на ограда в поземлен имот-публична държавна собственост предоставен за порзване на ТП Държавно горско стопанство Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15484 на ДГС Габрово от 15.10.2018 е прекратена!
15489 ДГС Тутракан 15.10.2018 Обект 4 Лесокултурни мероприятия 17,188.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността - механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдели 11-ю, 5-к, 4-о, 7-з, 7-у, 8-п, 10-г, 10-д, 12-к, 11-о, 13-о, 16-ю, 21-п1, 87-у, 77-7 с обща площ за извършване на дейността от 410 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 4 Виж пълна информация
15486 ДГС Болярка 12.10.2018 1834, 1835 бб, чб, гбр, ак, кгбр, здб Продажба на стояща дървесина корен 130,978.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15483 ДЛС Воден 10.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 8,787.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехнически услуги –жътва на земеделски култури /царевица, зърно/ в земеделски земи на собственост на ДЛС ”Воден-Ири Хисар” ТП при СЦДП ДП гр.Габрово Виж пълна информация