Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16772 Централно Управление 09.07.2021 23.07.2021 Процедури по ЗЛОД 35,276.71 лв. без ДДС
Предмет: предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Осенари-Кладни дял” в района на дейност на ТП „ДГС Болярка“, обособен със Заповед №РД 49-158/10.05.2012 г. на министъра на земеделието и храните. Виж пълна информация
16776 ДЛС Росица 01.07.2021 2102, 2103, 2104, 2105 бб, чб, см, бк, гбр, цр, бл Продажба на стояща дървесина корен 124,981.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16775 ДГС Горна Оряховица 30.06.2021 2124.2125.2126.2127.2128 цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр.срлп,здб,глд, Добив на дървесина 78,636.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16773 ДЛС Каракуз 29.06.2021 2110; срлп; тп; цр; Добив на дървесина 15,732.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16774 ДЛС Каракуз 29.06.2021 2; Лесокултурни мероприятия 27,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършването на лесокултурни дейности –пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДЛС „Каракуз”-Обект № 2, с обща площ за извършване на дейността 69 дка Виж пълна информация
16768 ДЛС Дунав 22.06.2021 2115, 2131 ак, глд, мжд Продажба на стояща дървесина корен 109,331.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16769 ДЛС Дунав 22.06.2021 2130 ак, глд, мхлб, ор, брст, дж Добив на дървесина 31,730.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за извършване на добив, представляваща сеч и извоз до временен склад, както за подвоз и претоварване на ТИР станция на маркирана дървесина Виж пълна информация
16770 ДГС Елена 22.06.2021 2137 здб кгбр гбр цр срлп кл мжд Добив на дървесина 10,951.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16771 ДГС Елена 22.06.2021 2137-1 здб, кгбр цр, гбр, срлп, кл Продажба на дървесина 27,194.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16765 ДГС Буйновци 21.06.2021 21020, 21022, 21023, 21027, 21028 бк, бб, чб, здгл, здб, гбр, трп Продажба на дървесина 73,971.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Явен търг с наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен склад Виж пълна информация
16766 ДГС Буйновци 21.06.2021 2101, 2102, 2107, 2108, 2121, 2124, 2125, 2126, 2129 бб, чб, бк, здб, гбр, яв, шст, трп Добив на дървесина 163,407.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16767 ДГС Буйновци 21.06.2021 2120, 2122, 2123, 2127, 2128 бк, бб, чб, здб, гбр Добив на дървесина 42,337.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина Виж пълна информация
16759 ДЛС Дунав 10.06.2021 2127 ак Продажба на дървесина 12,972.96 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на добита на временен склад дървесина Виж пълна информация
16760 ДЛС Дунав 10.06.2021 2128 ак Продажба на дървесина 31,801.14 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на добита на временен склад дървесина Виж пълна информация
16761 ДГС Елена 09.06.2021 2131 2132 бб чб цр Добив на дървесина 34,313.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16762 ДГС Елена 09.06.2021 2131-1 2132-1 бб чб цр Продажба на дървесина 96,317.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16763 ДГС Елена 09.06.2021 2133 2134 2135 2136 бб чб бл срлп здб гбр кгбр цр Добив на дървесина 29,739.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16764 ДГС Елена 09.06.2021 2133-1 2134-1 2135-1 2136-1 бб чб бл цр здб срлп гбр кгбр Продажба на дървесина 74,506.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16754 ДГС Сеслав 04.06.2021 2110 бл, цр, мжд, кл Продажба на дървесина 15,626.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добити и налични на временен склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2110 Виж пълна информация
16755 ДГС Сеслав 04.06.2021 2111 цр Продажба на дървесина 9,000.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2111 Виж пълна информация