Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17116 ДЛС Дунав 07.10.2022 3 0 Лесокултурни мероприятия 18,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Механизирана работа в горски разсадник с.Хотанца" Виж пълна информация
17113 ДГС Бяла 03.10.2022 03.10.2022 222 0 Лесокултурни мероприятия 218,230.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
17114 ДГС Бяла 03.10.2022 03.10.2022 223 0 Лесокултурни мероприятия 112,100.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата в разсадник гр.Борово Виж пълна информация
17112 ДГС Болярка 30.09.2022 2241 бк, гбр, трп Добив на дървесина 21,274.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция - обект 2241 Виж пълна информация
17107 ДЛС Дунав 27.09.2022 1, 2 0 Лесокултурни мероприятия 335,530.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
17118 ДГС Буйновци 26.09.2022 27.09.2022 2230 бб,см,бк,трп,яв,гбр Добив на дървесина 19,010.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17117 ДГС Габрово 23.09.2022 2268 чдб,гбр,цр,бл,ак,чрш,мждр Добив на дървесина 1,632.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - об.2268 Виж пълна информация
17115 ДГС Габрово 19.09.2022 2267 ак Добив на дървесина 2,574.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2267 Виж пълна информация
17111 ДГС Габрово 16.09.2022 2266-1 цр,бл Добив на дървесина 403.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2266-1 Виж пълна информация
17103 ДЛС Каракуз 15.09.2022 1 Лесокултурни мероприятия 132,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършването на лесокултурни дейности –пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДЛС „Каракуз”-Обект № 1 Виж пълна информация
17101 ДГС Габрово 14.09.2022 3 Лесокултурни мероприятия 3,421.59 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности почвоподготовка - 5 дка в отдел 93 т, залесяване - 5 дка в отдел 93 т Виж пълна информация
17104 ДГС Тутракан 13.09.2022 3 Лесокултурни мероприятия 13,596.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдели 119-б, 119-г, 4-к, 4-л, 12-л, 12-и, 7-з, 12-г, 9-а, 9-в и предзалесително дисковане в подотдели: 119-б, 119-г, с обща площ за извършване на дейността от 350 дка в горски територии държавна собственост на територията на на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 3, съгласно чл.23, ал.1 и ал.2, и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
17108 ДГС Габрово 12.09.2022 2266 ак Добив на дървесина 627.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници за обект №2266, подотдел 292 "б". Виж пълна информация
17100 ДГС Болярка 09.09.2022 Лесокултурни мероприятия 33,252.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии държавна собственост в обект № 3 Виж пълна информация
17102 ДГС Свищов 08.09.2022 221 тп,ак Лесокултурни мероприятия 165,530.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Пълна подготовка на почвата за залесяване Обект № 221 Виж пълна информация
17109 ДГС Буйновци 07.09.2022 08.09.2022 2232 бб,здгл,см,бк,гбр,трп,яв,пляс Добив на дървесина 16,342.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17110 ДГС Буйновци 07.09.2022 08.09.2022 2233 бб,чб,гбр Добив на дървесина 21,174.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17099 ДЛС Росица 02.09.2022 22017 бк,см Добив на дървесина 19,531.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина , товарене и подвоз на тир на технологична дъвесина Виж пълна информация
17086 ДГС Болярка 23.08.2022 2241 бк, гбр, трп Добив на дървесина 30,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция - обект 2241 Виж пълна информация
Процедура № 17086 на ДГС Болярка от 23.08.2022 е прекратена!
17092 ДГС Габрово 23.08.2022 2252 чб Добив на дървесина 158.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27-об.2252 Виж пълна информация