Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17168 ДЛС Каракуз 19.06.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 1,390.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи бракувани дълготрайни материални активи и малоценни материални активи за отпадъчно желязо - скрап Виж пълна информация
17169 ДГС Габрово 07.06.2023 2341 бб,чб,бк,здб,гбр,ак,трп Добив на дървесина 23,798.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2341 Виж пълна информация
17166 ДГС Разград 05.06.2023 2 Доставки 12,000.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2 Виж пълна информация
17165 ДГС Габрово 18.05.2023 2338 бк,здб,гбр,цр,срлп,трп Добив на дървесина 9,487.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2338 Виж пълна информация
17164 ДГС Габрово 15.05.2023 2337 бк,здб,трп,ак,гбр,чрш,цр,бб,чб,здгл,см Добив на дървесина 17,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници- об.2337 Виж пълна информация
17167 ДЛС Росица 15.05.2023 23016 цр, бл, гбр, ак Добив на дървесина 8,550.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17161 ДГС Плачковци 25.04.2023 2301ОГ-2302ОГ бб,гбр,здб,цр,бк,трп,ак,,цр,мждр,вб,лп Продажба на стояща дървесина корен 50,947.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от гори общинска собственост Община Трявна за обекти 2301ОГ- 2302ОГ Виж пълна информация
Процедура № 17161 на ДГС Плачковци от 25.04.2023 е прекратена!
17160 ДГС Разград 20.04.2023 2 Доставки 12,000.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2 Виж пълна информация
17162 ДГС Габрово 11.04.2023 2335 бк,здб,гбр,чрш, Добив на дървесина 6,945.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2335 Виж пълна информация
17159 ДГС Бяла 31.03.2023 31.03.2023 231 0 Лесокултурни мероприятия 31,577.60 лв. без ДДС
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на тополови култури Виж пълна информация
17157 ДГС Горна Оряховица 29.03.2023 1 Лесокултурни мероприятия 34,045.22 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив в обект №1 Виж пълна информация
17156 ДГС Габрово 28.03.2023 № 1, № 2, № 3 Лесокултурни мероприятия 74,784.81 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на ЛКД: - попълване култури - 9дка - отглеждане култури - 171 дка - залесяване- 52 дка - почвоподготовка - 50 дка - ОМН - 82 дка Виж пълна информация
17155 ДГС Разград 23.03.2023 1 Доставки 6,000.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 1 Виж пълна информация
17151 ДГС Болярка 21.03.2023 ЛКД 3 Лесокултурни мероприятия 18,752.05 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост (отглеждане на млади насаждения без материален добив)- обект № 3 Виж пълна информация
17152 ДГС Болярка 21.03.2023 ЛКД 4 0 Лесокултурни мероприятия 14,601.64 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост (механизирано отглеждане и попълване на тополови култури) - обект № 4 Виж пълна информация
17154 ДГС Болярка 21.03.2023 ЛКД 5 0 Лесокултурни мероприятия 21,129.24 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост (попълване и отглеждане на горски култури) - обект № 5 Виж пълна информация
17149 ДГС Буйновци 20.03.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 1,254.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Буйновци", представляващи транспортни средства -лек автомобил Виж пълна информация
17163 ДЛС Каракуз 20.03.2023 2310 цр, бл, гбр, кл, пляс, мжд, срлп. Добив на дървесина 229,275.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17153 ДГС Плачковци 17.03.2023 2301 0 Лесокултурни мероприятия 51,540.37 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС „Плачковци”, Виж пълна информация
17158 ДГС Габрово 17.03.2023 2322 бл,цр Добив на дървесина 80.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 - об.2322 Виж пълна информация