Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15394 ДГС Буйновци 17.07.2018 1825, 1826 бк, гбр, здб Добив на дървесина 17,730.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз , разкройване, рампиране на временен склад, натоварване на ТИР дървесина Виж пълна информация
15396 ДГС Сеслав 16.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на агротехнически услуги – жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции: обособена позиция № 1. Жътва на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/ и обособена позиция № 2. Транспорт на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/“ Виж пълна информация
15362 ДЛС Росица 13.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МПС И ТРАКТОРИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15397 ДЛС Дунав 13.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на фураж за нуждите на Фазановото стопанство на ТП ДЛС Дунав Русе при СЦДП ДП Габрово Виж пълна информация
15390 ДЛС Дунав 10.07.2018 1825-1 лп Добив на дървесина 23,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Дунав” Виж пълна информация
15393 ДГС Горна Оряховица 06.07.2018 1824, 1825, 1826 и 1827 цр, срлп, здб, кгбр, мжд, бл, гбр, кл, пяс Добив на дървесина 59,485.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обекти 1824, 1825, 1826 и 1827 Виж пълна информация
15385 ДЛС Каракуз 05.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 8,517.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на земеделски операциии - жътва на ечемик и пшеница с транспорт до склад в земеделски земи собственост на ТП ДЛС КАРАКУЗ при СЦДП-ДП Габрово, район ДЛР "Каракуз" Виж пълна информация
15386 ДЛС Дунав 05.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на земеделски операции по категории: дискуване, сеитба, пръскане, косене, сеносъбиране, балиране, култивиране, оран в земеделски земи собственост на ТП ДЛС “ДУНАВ“, гр.Русе при ‘’СЦДП’’ДП, гр.Габрово”, разпределена на два района - ДЛР „Боблата”, ДЛР ‘’Беленска гора” 1.Обособена позиция № 1- Извършване на земеделски операции в ДЛР „Боблата”, 2.Обособена позиция № 2- Извършване на земеделски операции в ДЛР‘’Беленска гора” Виж пълна информация
15395 ДГС Габрово 03.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка спрей и други атериали необходими за маркиране на ЛФ Виж пълна информация
15387 ДГС Севлиево 02.07.2018 1818,1819,1820,1821 ак, бк, бл, гбр, дб, цр, чб,СРЛП Добив на дървесина 54,428.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на добив Виж пълна информация
15388 ДГС Севлиево 02.07.2018 1818,1819,1820,1821 ак, бк, бл, гбр, дб, цр, чб,СРЛП Продажба на дървесина 170,393.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
15383 ДГС Тутракан 29.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на услуга- почистване на площи-коситба на трева в орехови насаждения стопанисвани от ТП ДГС ТУТРАКАН при СЦДП-ДП Габрово” Виж пълна информация
15389 ДГС Разград 29.06.2018 18024 габър,зимен дъб, мъждрян Добив на дървесина 6,384.02 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №18024 Виж пълна информация
15349 ДГС Горна Оряховица 28.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 7 (седем) броя моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
15353 ДГС Горна Оряховица 28.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 2 /два/ броя моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15391 ДЛС Каракуз 27.06.2018 Доставки 2,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА БОЯ, РАЗРЕДИТЕЛ И ЧЕТКИ НЕОБХОДИМИ ЗА МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП ДЛС „КАРАКУЗ“ ПРИ СЦДП-ДП ГАБРОВО ЗА 2018 ГОДИНА“ Виж пълна информация
15384 ДГС Елена 26.06.2018 1836, 1837 гбр, здб, бк, чдб, бл, цр, кгбр Добив на дървесина 15,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15392 ДГС Силистра 26.06.2018 Боя Обществени поръчки / Профил на купувача 1,315.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДГС „Силистръ“, гр.Силистра за 2018 година Виж пълна информация
15341 Централно Управление 25.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,680,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ НА ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП” Виж пълна информация
15356 ДГС Буйновци 22.06.2018 Търгове по Закона за държавна собственост 3,060.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи - частна държавна собственост Виж пълна информация