Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15307 ДГС Буйновци 28.05.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15304 ДГС Разград 25.05.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо -профилактика, ремонт /основен и текущ/, осигуряване на резервни части на моторни превозни средства и мотоциклети , собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" гр.Габрово,стопанисвани от ДГС "Разград"ТП за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
15297 ДГС Севлиево 21.05.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “ Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Севлиево гр. Севлиево за срок от 12 календарни месеца “ Виж пълна информация
15314 ДГС Бяла 11.05.2018 1810,1811,1812 цр,бл,кгбр, ак,мжд,лдб,здб,срлп,гбр Добив на дървесина 84,842.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15312 ДГС Горна Оряховица 10.05.2018 1817 бл, срлп, цр Добив на дървесина 11,239.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив (сеч и извоз до временен склад) на маркирана дървесина. Виж пълна информация
15305 ДГС Разград 09.05.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга-жътва на земеделска култура/слънчоглед/ в земеделска земя, собственост на ТП ДГС"Разград" при СЦДП Габрово Виж пълна информация
15309 ДЛС Дунав 08.05.2018 1825 лп, ак, яс, цр, бл Добив на дървесина 32,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
15310 ДЛС Дунав 08.05.2018 1825-1 лп Добив на дървесина 23,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Дунав” Виж пълна информация
15301 ДГС Елена 04.05.2018 1826 бк, гбр, бб, Добив на дървесина 9,290.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15302 ДГС Елена 04.05.2018 1826-1 бк, гбр, бб, Продажба на дървесина 28,306.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
15300 ДГС Габрово 03.05.2018 1855 бк Продажба на стояща дървесина корен 335,412.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
Процедура № 15300 на ДГС Габрово от 03.05.2018 е прекратена!
15306 ДГС Силистра 03.05.2018 1820,1821,1822 и 1823 бб,чб,срлп,пляс,чдб,цр,тп Продажба на дървесина 214,821.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина добити на временен склад. Добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Силистра", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15308 ДГС Габрово 03.05.2018 1855 бк Продажба на стояща дървесина корен 335,412.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
15303 ДГС Свищов 02.05.2018 1805 топола Добив на дървесина 45,394.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОЦЕДУРА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ТОВАРЕНЕ, ПОДВОЗ И ПРЕТОВАРВАНЕ НА ТИР СТАНЦИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДГС „СВИЩОВ” ТП, OBEKT 1805 Виж пълна информация
15311 ДЛС Каракуз 30.04.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Каракуз“ при СЦДП-ДП Габрово за 2018 година“ Виж пълна информация
15313 ДГС Силистра 27.04.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,315.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА БОЯ, РАЗРЕДИТЕЛ И ЧЕТКИ НЕОБХОДИМИ ЗА МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП ДГС „СИЛИСТРА“ ПРИ СЦДП-ДП ГАБРОВО ЗА 2018 ГОДИН Виж пълна информация
15296 ДГС Силистра 25.04.2018 1820.1821.1823 и 1824 бб,чб,срлп,пляс,чдб,цр,тп Продажба на дървесина 203,553.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина добити на временен склад. Добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Силистра", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15296 на ДГС Силистра от 25.04.2018 е прекратена!
15289 ДГС Габрово 24.04.2018 1848, 1849, 1850 чб, бб, бл, акц, цр, гбр Добив на дървесина 19,098.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15290 ДГС Габрово 24.04.2018 1851, 1852, 1853, 1854 бб, бк Продажба на дървесина 133,488.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
15291 ДГС Габрово 24.04.2018 1851, 1852 ,1853, 1854 бб, бк, явр Добив на дървесина 73,775.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина,товарене , подвоз и натоварване на ТИР станция Виж пълна информация