Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Габрово 22.11.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово, в сила от 22.11.2021 година. ценоразпис.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС -Свищов" Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Свищов18112021.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Информация до населени места за ползване на дървесина през 2022 г. от ТП ДГС Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2022 г от ТП ДГС Свищов17112021.pdf
ДГС Тутракан 12.11.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2022г. чл.38 -DGS-Tutrakan-2022.doc
ДГС Свищов 11.11.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна на местни търговци за 2022 година. МТ-Обява.doc
Централно Управление 09.11.2021 Документ Статут на звеното за вътрешен одит Статут_ВО.pdf
ДГС Горна Оряховица 09.11.2021 Ценоразпис Ценоразпис за 2021 -2022 г. на фиданките, произведени в разсадник "Джулюница" Ценоразпис 2021-2022.pdf
ДГС Свищов 09.11.2021 Ценоразпис Ценоразпис(Разсадник Вардим) Ценоразпис фиданки и репродуктивни материали за 2021 г ТП ДГС Свищов.pdf
Централно Управление 08.11.2021 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина за 2022 ГОДИШЕН_ПЛАН_ЗА_ПОЛЗВАНЕ_СЦДП_2022.xlsx
ДЛС Росица 29.10.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 01.11.2021 Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.11.2021.pdf
Централно Управление 20.10.2021 Декларация несъвместимост - Огнян Димитров dekl_O_Dimitrov.pdf
Централно Управление 19.10.2021 Годишен план за производство на фиданки Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2021/2022 год. на СЦДП - Габрово Годишен план за производство на фиданки - СЦДП.rar
Централно Управление 19.10.2021 Разсадник (инвентаризация) Инвентаризация на горски разсадници 2021 год. Инвентаризация ДГР 2021 - СЦДП Габрово.rar
ДГС Горна Оряховица 11.10.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад, без ДДС за пл.м3, считано от 15.09.2021г. ценоразпис от склад 15.09.21г..pdf
ДГС Горна Оряховица 11.10.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, без ДДС за пл.м3, считано от 15.09.2021г ценоразпис корен15.09.21г..pdf
Централно Управление 08.10.2021 Регистър на декларациите за несъвместимост registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita-7.6.2021.docx
Централно Управление 07.10.2021 регистър на декларациите за несъвместимост registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita-9.2021.docx
Централно Управление 07.10.2021 Декларация несъвместимост - Антоанет Антонов Antonov_Gabrovo.pdf
ДГС Силистра 14.09.2021 Документ Дърва за предоставяна на МН Дърва за предоставяне на МН.pdf
ДГС Буйновци 08.09.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.09.2021 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf