Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Бяла Горска сертификация Списък ползване на дървесина 2021.PDF otdeli za polzvane 2021.PDF
ДЛС Росица 18.01.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 119 п1.pdf
Централно Управление 07.01.2021 Документ Информация за единичните цени на 1 дка, на които са сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица ЗакупениИмоти_СЦДП_инфЧл25.pdf
ДГС Свищов 07.01.2021 Ценоразпис Ценоразпис на резници от тп и врб от разсадник Вардим при ТП ДГС Свищов Ценоразпис резници.docx
Централно Управление 04.12.2020 Заповед Заповед за утвърждаване на минимални цени за ползване на ловните бази и услугите за ОЛТ cenorazpis_lovni_uslugi-2021-2022_zapoved_website.pdf
ДЛС Росица 03.12.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 50 ж.pdf
ДГС Свищов 02.12.2020 Ценоразпис Ценоразпис на вършина и остатъци от дървесина при ТП ДГС Свищов, валиден от 01.01.2021г. Ценоразпис вършина 2021.pdf
ДГС Свищов 02.12.2020 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина, франко временен склад при ТП ДГС Свищов, валиден от 01.01.2021г. Ценоразпис от склад 2021.pdf
ДГС Свищов 02.12.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен при ТП ДГС Свищов, валиден от 01.01.2021г. Ценоразпис корен 2021.pdf
ДГС Габрово 30.11.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад 2020.pdf
ДГС Бяла 30.11.2020 Ценоразпис Ценоразпис ДГС Бяла Ценоразпис ДГС Бяла.pdf
ДЛС Каракуз 30.11.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.rar
ДГС Елена 27.11.2020 Ценоразпис Ценоразпис Ценоразпис.pdf
ДГС Плачковци 18.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите. Количества по чл. 38.doc
ДГС Тутракан 16.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2021г. чл.38 -DGS-Tutrakan-2021.doc
ДГС Горна Оряховица 16.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите file5dcc10e109102_DGS-Gorna-Oryakhovitsa.doc
Централно Управление 13.11.2020 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на СЦДП Габрово за 2021 год. ГОДИШЕН ПЛАН ПОЛЗВАНЕ 2021 СЦДП.XLSX
Централно Управление 13.11.2020 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на СЦДП Габрово за 2020 год. ГОДИШЕН_ПЛАН_ЗА_ПОЛЗВАНЕ_СЦДП_2020.xlsx
ДГС Свищов 06.11.2020 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис на фиданки и репродуктивен материал от разсадник Вардим при ДГС Свищов Ценоразпис06112020.pdf
Централно Управление 21.10.2020 Годишен план за производство на фиданки Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2020/2021 год. на СЦДП - Габрово Годишен план за производство на фиданки - СЦДП Габрово.rar