Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Елена 20.09.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажитаност 1.8_Declaration commitment_FSC_PfA 29.08.2022.docx
Централно Управление 12.09.2022 Годишен разчет за семената Годишен разчет за необходимите семена през 2022/2023 год. Годишен разчет семена 2022-2023.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация.docx
ДЛС Росица 01.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г. Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г..pdf
ДЛС Росица 01.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г..pdf
ДГС Габрово 29.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за прождажни цени на стояща дървесина н корен на ТП ДГС Габрово в сила от 04.07.2022 г. ценоразпис 04072022.pdf
Централно Управление 26.08.2022 Документ Декларация несъвместимост, Иван Пашов декл_И_Пашов.pdf
Централно Управление 26.08.2022 Документ Декларация несъвместимост, Румен Хараламов декл_Р_Хараламов.pdf
Централно Управление 26.08.2022 Документ Декларация несъвместимост, Йордан Бобонков декл_Й_Бобонков.pdf
Централно Управление 26.08.2022 Документ Регистър на декларациите за несъвместимост registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita 10.8.2022.docx
ДГС Разград 22.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 22.08.2022г Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 22.08.2022г..pdf
ДГС Свищов 16.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис добита дървесина франко временен склад в сила от 15.08.2022г. Ценоразпис дървесина франко временен склад в сила от 15.08.2022 ТП ДГС Свищов16082022.pdf
ДГС Свищов 16.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 15.08.2022г Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 15.08.2022 ТП ДГС Свищов16082022.pdf
Централно Управление 15.08.2022 Регистър декларации несъвместимост към 10.8.2022г registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita 10.8.2022.docx
ДЛС Дунав 08.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от НУРВДГТ cenorazpis.pdf
ДГС Буйновци 21.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 01.08.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина на временен склад.pdf
ДГС Болярка 15.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис на остатъци от дървесина и вършина в сечища в сила от 20.07.2022г. Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина.pdf
ДГС Болярка 15.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад при ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново в сила от 15.07.2022г. Ценоразпис.pdf
ДЛС Воден 14.07.2022 Заповед спиране на дейността сеч, в отдел 59, подотдел ”ч” в землището на с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра Заповед №РД-05-123_cor.pdf