Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Елена 27.11.2020 Ценоразпис Ценоразпис Ценоразпис.pdf
ДГС Плачковци 18.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите. Количества по чл. 38.doc
ДГС Тутракан 16.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2021г. чл.38 -DGS-Tutrakan-2021.doc
ДГС Горна Оряховица 16.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите file5dcc10e109102_DGS-Gorna-Oryakhovitsa.doc
Централно Управление 13.11.2020 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на СЦДП Габрово за 2021 год. ГОДИШЕН ПЛАН ПОЛЗВАНЕ 2021 СЦДП.XLSX
Централно Управление 13.11.2020 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на СЦДП Габрово за 2020 год. ГОДИШЕН_ПЛАН_ЗА_ПОЛЗВАНЕ_СЦДП_2020.xlsx
ДГС Свищов 06.11.2020 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис на фиданки и репродуктивен материал от разсадник Вардим при ДГС Свищов Ценоразпис06112020.pdf
Централно Управление 21.10.2020 Годишен план за производство на фиданки Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2020/2021 год. на СЦДП - Габрово Годишен план за производство на фиданки - СЦДП Габрово.rar
Централно Управление 21.10.2020 Разсадник (инвентаризация) Инвентаризация на горски разсадници 2020 год. Инвентаризация ДГР 2020 - СЦДП Габрово.rar
ДГС Болярка 24.09.2020 Документ График - самостоятелен добив на дървесина - 312 б График.pdf
ДЛС Росица 09.09.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 55 в.pdf
ДЛС Росица 09.09.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 54 к.pdf
Централно Управление 26.08.2020 Годишен разчет за семената Годишен разчет за необходимите семена през 2020/2021 год. Годишен разчет семена 2020-2021.pdf
Централно Управление 20.08.2020 Документ Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Vutreshni_pravila_DANS+z207.pdf
ДЛС Росица 18.08.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 65 а.pdf
ДЛС Росица 18.08.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 64 б, в, г, д.pdf
ДГС Болярка 14.08.2020 Документ График - самостоятелен добив на дървесина График.pdf
ДГС Болярка 20.07.2020 Документ Утвърден график Утвърден график.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Списък екосистемни услуги 2020г. - ДГС Плачковци Списък екосистемни услуги 2020.docx
ДЛС Росица 10.07.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 118 з.pdf