Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявка за дърва от местното население с.Чудомир.pdf
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявка за дърва от местно население с.Студенец.pdf
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявка за дърва от местно население с.Манастирци.pdf
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявка за дърва от местно население с.Кривица.pdf
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявка за дърва от местно население с.Езерче.pdf
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявка за дърва от местно население с.Градина.pdf
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявка за дърва от местно население с.Гороцвет.pdf
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявка за дърва от местно население с.Голям извор.pdf
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявка за дърва от местно население общ.Самуил.pdf
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявки за дърва от местно население Лозница.pdf
ДГС Разград 24.11.2023 Документ Заявка за дърва от местно население гр.Цар Калоян.pdf
ДГС Сеслав 22.11.2023 Документ списък за дърва кметство Малък Поровец списък за дърва кметство Малък Поровец032.pdf
ДГС Сеслав 22.11.2023 Документ списък за дърва кметство Драгомъж списък за дърва кметство Драгомъж.pdf
ДГС Сеслав 22.11.2023 Документ списък за дърва кметство Иван Шишманово списък за дърва Иван Шишманово030.pdf
ДЛС Росица 17.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите дървесин апо чл.38.docx
ДГС Свищов 17.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем дървесина по реда на чл.38, ал.1 за 2024г. обем дървесина чл.38,ал. 1 за 2024.docx
ДГС Болярка 17.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за 2024 г.: Обем дървесина местни търговци.docx
ДГС Буйновци 17.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите дървесина по чл. 38, ал. 1 за 2024 г.doc
ДГС Елена 16.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2024г.pdf
ДГС Сеслав 16.11.2023 Документ списък за дърва община Исперих списък за дърва община Исперих.pdf