Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз 14.02.2019 Документ Годишно ползване на дървесина за 2019 по Общини до кметовете на Общини.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация годишно ползване на дървесина Община Самуил през 2019г.pdf годишно ползване на дървесина Община Самуил през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Ветово на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Ветово през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Завет на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Завет през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Русе на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Русе през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Кубрат на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Кубрат през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина през 2019г. в землищата на община Исперих годишно ползване на дървесина Община Исперих през 2019г.pdf
ДЛС Росица 21.01.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия 117 А1 117а1.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112334_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Разград_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112412_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Главиница_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112457_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Завет_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_111956_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ. Исперих_cor.pdf
Централно Управление 08.01.2019 Документ Правилник за документооборота на СЦДП Габрово Dokumentooborot-2019.doc
ДГС Болярка 03.01.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад Ценоразпис.pdf
Централно Управление 02.01.2019 декларация Петър Георгиев деклрация петър георгиев.pdf
Централно Управление 02.01.2019 Декларация Таньо Танев декларация таньо танев.pdf
Централно Управление 30.11.2018 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис разсадник Джулюница 010182811.pdf
Централно Управление 21.11.2018 Документ Вътрешни правила лов i2531.rar
ДГС Болярка 16.11.2018 Документ Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите за 2019 г. Обем дървесина за 2019 г. - местни търговци.docx
ДЛС Росица 16.11.2018 Документ Информация за обема дървесина, която се предлага за местни търговци през 2019 година от ТП ДЛС "Росица“ по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост Информация МТ 2019.doc