Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци Горска сертификация До заинтересованите страни относно Доклад за гори с висока консервационна стойност на ТП ДГС Буйновци Доклад ГВКС ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация До заинтересованите страни относно провеждането на лесокултурни мероприятия през 2023 г. ДГС Буйновци планирани лесокултурни мероприятия през 2023 г.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация До заинтересованите страни относно приемане на нов ГСП на ТП ДГС Буйновци приемане на нов ГСП на ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2022 г. мониторинг Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2022 г. мониторинг.pdf
ДГС Горна Оряховица 17.03.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад, в сила от 15.03.2023 г. Ценоразпис от склад.pdf
ДГС Горна Оряховица 17.03.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, в сила от 15.03.2023 г. Ценоразпис на корен.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Планирано ползване през 2023 г. по населени места Планирано ползване 2023.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022г резюме на анализ резултати 2022.doc
ДГС Елена Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности анализ външни ефекти 2023.docx
ДГС Елена Горска сертификация Резюме на резултатите от проведен мониторинг за 2022г. Резюме мониторинг 2022.doc
Централно Управление 09.03.2023 Планове за превенция и недопускане на ерозия План 69 "а" 69 а.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме на доклада относно проведения мониторинг Резюме на доклада от проведения мониторинг.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС Росица Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугипредоставяни от ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Опис на насажденията, в които е предвидено ползване на дървесина през 2023 г. Списък на насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2023г..pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП ДЛС Росица Оценка на въздействието ог горскостопанските дейности на ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги. Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2022г. Анализ положителни и отрицателни външни ефекти 2022.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на дървесни и недървесни продукти Списък на дървесните и недървесни продукти 2023.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Разград годишно ползване за 2023г., община Разград.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Исперих годишно ползване за 2023г., община Исперих.pdf