Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Тутракан 27.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад при ТП ДГС Тутракан през 2020 г. Ценоразпис 2020год..pdf
ДЛС Каракуз 26.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад Tsenorazpis-za-prodazhba-na-darvesina-ot-vremenen-sklad.rar
ДЛС Росица 26.05.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 34 с.pdf
ДЛС Росица 26.05.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 20 н.pdf
ДЛС Дунав 26.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в ДЛС "Дунав" през 2020 г. cenorazpis.xls
ДГС Свищов 22.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад в сила от 01.01.2020 г. при ТП ДГС Свищов 2020Ценоразпис от вр. склад-ДГС Свищов.pdf
ДГС Габрово 22.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад в сила от 02.01.2020 г. Ценоразпис 2020.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Габрово“ ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Габрово“.doc
ДГС Габрово Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020.docx
ДГС Горна Оряховица 22.05.2020 Ценоразпис Цени за продажба на дървен материал от временен горски склад по дървесни видове и сортименти ценоразпис.pdf
ДГС Болярка 22.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад в сила от 15.05.2020 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги spisuk_ekosistemni_usligi 2020.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Габрово Доклад ГВКС ДГС Габрово 2020.docx
ДГС Буйновци 19.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад, при ТП ДГС Буйновци ценоразпис за продажба на добита дървесина, на временен склад, при ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Силистра 19.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис 18.05.2020 г. Ценоразпис 18.05.2020.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Габрово Горска сертификация С П И С Ъ К на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2020 година на територията на ТП ДГС "Габрово" Планирано ползване за 2020 год..xlsx
ДГС Сеслав Горска сертификация С П И С Ъ К на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2020 година на територията на ТП ДГС "Сеслав" С П И С Ъ К на подотдели за ползване за 2020 г по ГП.docx
ДГС Елена Горска сертификация Опис на насаждения с предвидено ползване на дървесина през 2020г. Опис ползване 2020г.doc
Централно Управление 13.05.2020 Документ Оценка и класиране на имотите, съгласно чл.11-чл.18 от Правилата_2 Оценка и класиране на имотите, съгласно чл.11-чл.18 от Правилата_2.pdf