Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 29.09.2023 Документ списък за дърва община Самуил списък дърва община Самуил584.pdf
ДГС Сеслав 29.09.2023 Документ списък за дърва кметство Тодорово списък дърва Тодорово586.pdf
ДГС Сеслав 29.09.2023 Документ списък за дърва кметство Подайва списък дърва Подайва585.pdf
ДГС Тутракан 29.09.2023 Документ Списък от с. Коларово списък на желаещите на с.Коларово да закупят дърва.pdf
ДГС Тутракан 29.09.2023 Документ Допълнителен списък от с. Старо село Списък на кметство Старо село.pdf
ДГС Сеслав 21.09.2023 Документ списък за дърва кметство Лъвино списък за дърва кметство Лъвино.pdf
ДГС Плачковци 21.09.2023 Документ ИНФОРМАЦИЯ за дърва за местно население, съгласно чл. 111 от Закона за горите информация за налични дърва.pdf
ДГС Тутракан 21.09.2023 Документ Допълнителен списък на желаещите да закупят дърва за огрев от с. Шуменци списък на желаещите на с.Шуменци да закупят дърва за огрев.pdf
ДГС Плачковци 21.09.2023 Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад по реда на чл. 71 от Наредбата за условията и реда за възлагане не дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни продукти на територията на ТП „ДГС Плачковци“ считано от 15.09.2023 г. ЦЕНОРАЗПИС_2023 -15.09.2023.pdf
Централно Управление 15.09.2023 Годишен разчет за семената Годишен разчет за необходимите семена през 2023/2024 год. Годишен разчет семена 2023-2024.pdf
ДГС Сеслав 11.09.2023 Документ списък за дърва кметство Свещари списък за дърва Свещари.pdf
ДГС Сеслав 08.09.2023 Документ списък за дърва кметство Сушево списък кметство Сушево.pdf
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Стефан Караджа списък-с.Ст.Караджа_cor.pdf
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Белица списък-с.Белица_cor.pdf
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Райнино списък-с.Райнино_cor.pdf
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Острово списък с.Острово_cor.pdf
ДГС Сеслав 01.09.2023 Документ списък за дърва община Самуил списък за дърва община Самуил031.pdf
ДГС Сеслав 01.09.2023 Документ списък за дърва кметство Подайва списък за дърва Подайва.pdf
ДГС Сеслав 01.09.2023 Документ списък за дърва кметство Прелез списък за дърва Прелез029.pdf
ДГС Сеслав 22.08.2023 Документ списък дърва местно население община Исперих списък община Исперих314.pdf