Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов 02.12.2022 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Свищов" за 2023 г. ГП 2023.xls
ДГС Силистра 28.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Уведомление по чл. 38, ал 8 от Наредбата по реда на чл. 95, ал.1 от Закона за горите уведомление.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Информация до населени места за ползване на дървесина през 2023г от ТП ДГС Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2023г от ТП ДГС Свищов25112022.pdf
ДГС Буйновци 25.11.2022 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Буйновци през 2023 г. ГП 2023.xlsx
ДЛС Дунав 25.11.2022 Документ Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите DLS-Dunav.doc
ДГС Бяла 21.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обема на дървесината по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата през 2023г. ДГС Бяла - обема на дървесината по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата през 2023г..PDF
ДГС Буйновци 17.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна от ТП ДГС Буйновци през 2023 г. по реда на чл. 38, ал. 1 информация за дървесина по чл. 38, ал. 1 за 2023 г..doc
ДЛС Росица 17.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2023г-ДЛС Росица Информация за обема на дървесината която се предоставя по реда на чл. 38 ал.1 от НУРВИДГТ за 2023.docx
ДГС Елена 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ТП ДГС Елена.pdf
ДГС Болярка 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за 2023 г.: Обем дървесина.docx
ДГС Плачковци 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите информация относно чл.38, ал. 1 от Наредбата ДГС Плачковци_ информация по чл. 38.pdf
ДЛС Каракуз 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2023г. DLS-Karakuz 2023g..doc
ДГС Разград 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2023г. DGS-Razgrad po 38 al 1.doc
ДГС Сеслав 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2023г. местни търговци 2023г.doc
ДГС Горна Оряховица 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите информация относно чл.38, ал. 1 от Наредбата чл.38 от Наредбата.docx
ДЛС Воден 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите DLS-Voden-Iri-Hisar 2023.doc
ДГС Свищов 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Информация обем дървесина по реда на чл. 38, ал. 1 за 2023г обем дървесина чл.38,ал. 1 за 2023.docx
ДГС Габрово 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, през 2023 година. MT_2023_DGS-Gabrovo.pdf
ДГС Тутракан 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Информация за обема на дървесината която се предоставя по реда на чл. 38 ал.1 от НУРВИДГТ за 2023год чл.38 -DGS-Tutrakan-2023.doc
Централно Управление 15.11.2022 Годишен план за ползване на дървесина ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА СЦДП ЗА 2023 ГОДИНА СЦДП_ГП2023.xlsx