Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
Централно Управление 07.06.2023 Документ Правила за закупуване на горски територии за 2023г. до дп правила_.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Карта ТП ДГС Тутракан Карта ТП ДГС Тутракан.jpg
ДГС Тутракан Горска сертификация доклад ГВКС-Тутракан актуален доклад ГВКС-Тутракан актуален.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация заинтересовани страни публична покана 2023г. заинтересовани страни публична покана 2023г..pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Тутракан - 2023 Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Тутракан - 2023.pdf
ДГС Силистра 07.06.2023 Документ Дървесина МН до момента /07.06.2023 г./ ТП „ДГС-Силистра“ е предоставило за прозажба 1400 пр. м. куб на 194 домакинства. Дърва МН.rar
ДГС Тутракан Горска сертификация Измерими показатели за постигане на целите на управление-2023 Измерими показатели за постигане на целите на управление-2023.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Политика за управление на горите-2023 Политика за управление на горите-2023.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2023 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2023 актуално.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2023 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2023 актуален.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация заинтересовани страни 2022г. заинтересовани страни 2022г..pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2022 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2022 актуално.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация доклад на ЗБУТ-2022 Тутракан доклад на ЗБУТ-2022 Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2022 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2022 актуален.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2021 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2021 актуално.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация доклад на ЗБУТ-2021 Тутракан доклад на ЗБУТ-2021 Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2021 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2021 актуален.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2020 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги-2020 актуално.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация доклад на ЗБУТ-2020 Тутракан доклад на ЗБУТ-2020 Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2020 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 2020 актуален.pdf