Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов 19.02.2020 Ценоразпис Ценоразпис добита техологична дървесина за тон Ценоразпис техн.дървесина за тон19022020.pdf
ДГС Елена 17.02.2020 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДЛС Росица 10.02.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 69 б.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Бяла Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Бяла.PDF
Централно Управление 05.02.2020 Документ Класирани_Имоти_Etap1_СЦДП Класирани_Имоти_Etap1_СЦДП.pdf
Централно Управление 05.02.2020 Документ Недопуснати_имоти_Етап1_СЦДП Недопуснати_имоти_Етап1_СЦДП.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Информация за подотдели с предвидено ползване на дървесина през 2020 г. - ДГТ, в обхвата на ТП ДГС Буйновци списък - планирано провеждане на ГС мероприятия_2020_ДГС Буйновци.xlsx
ДГС Буйновци 31.01.2020 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. на ТП ДГС Буйновци ГП 2020 ДГС Буйновци.xlsx
Централно Управление 31.01.2020 Документ списък с лица за контакт по изпълнението на на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г. С П И С Ъ К (1).docx
Централно Управление 24.01.2020 Заповед Удължаване срок за групов лов на дива синя zapoved48-20.pdf
ДЛС Росица 21.01.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 121 а.pdf
Централно Управление 14.01.2020 Заповед Заповед за утвърждаване на минимални цени за ловните бази и услугите за ОЛТ cenorazpis_lovni_uslugi-2020-2021_zapoved_website.doc
ДГС Свищов 14.01.2020 Ценоразпис Ценоразпис временен склад Ценоразпис временен склад14012020.pdf
ДГС Свищов 14.01.2020 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен Ценоразпис стояща дървесина на корен14012020.pdf
ДГС Свищов 14.01.2020 Ценоразпис Ценорозпис остатъци от дървесина Ценоразпис остатъци от дървесина14012020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Русе през 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Русе 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Завет през 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Завет 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Самуил през 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Самуил 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Ветово за 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Ветово 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за подотдели, в които е предвидено ползване на дървесина за 2020г. в ГТ на община Исперих информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Исперих 2020.pdf