Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Силистра Горска сертификация До всички потенциални клиенти До всички потенциални клиенти-Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите.doc
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Свищов Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности 2022 гна територията на ТП ДГС Свищов Анализ на външни ефекти от изпълнението на ГС дейности 2022 гна територията на ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2021г Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2021г.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Пакана за мониторинг ГВКС Покана за мониторинг ГВКС ТП ДГС Свищов12052022.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика на ТП ДГС Г.Оряховица срещу корупцията Политика на ТП ДГС Горна Оряховица срещу корупцията.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти Списък на недървесните горски продукти.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни относно провеждане на годишен одит Писмо до заитересовани страни.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове , свързани с правата за собственост Вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf
ДГС Свищов 11.05.2022 Документ Дърва за огрев МН 2022 г Дърва за огрев МН 2022 ТП ДГС Свищов11052022.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.05.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от централен склад "Разсадник Джулюница" при ТП ДГС "Горна Оряховица" Ценоразпис централен склад разсадник Джулюница.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“ Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация ИЗМЕРИМИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.doc
ДГС Силистра Горска сертификация До Кметовете на Общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа и Силистра и заинтересованите страни относно предвидените семи в Държавните горски територии стопанисвани от ТП ДГС-Силистра До Кметовете на Общитите и заинтересованите страни относно ползването на дървесина през 2022 год от ДГТ на територията на ТП ДГС-Силистра.xls
ДГС Силистра Горска сертификация Консултации по доклада за ГВКС До заинтересованите страни-писмо консултации по ГВКС.docx
Централно Управление 10.05.2022 Документ Риск регистър РИСК-РЕГИСТЪР-СЦДП.xlsx