Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Важно!
Недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Заявление за издаване на позволително за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Подай заявление
Горски дом "Узана" - м.Узана

Изцяло обновената база на СЦДП - Габрово, която се намира в местността Узана посреща посетители. Горски дом "Узана" предлага общо 40 места за настаняване, разпределени в стаи с по две, три и четири легла, както и една стая с десет.

Виж повече
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

01.07.2024 ДГС Силистра Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС-Силистра“ през 2023 г. .(критерий 8.1) Свали файла
01.07.2024 ДГС Силистра МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС-СИЛИСТРА“ ПРЕЗ 2023 Г. ОТ ВКС 1 ДО ВКС 6 критери 9.4.1 Свали файла
11.06.2024 ДЛС Росица Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ДЛС Росица за 2023г. Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград списък на подотделите на територията на ТП ДГС Разград, в които е планирано ползване през 2024 Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград Политика за управление на горите на ДГС Разград 2024 Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград писмо за кореспонденция 2024 Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград писма до общините 2024 Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Разград 2024 Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград Доклад Резюме мониторинг 2023 ТП ДГС Разград Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2023 na ТП ДГС Разград Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

11.06.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в сила от 01.06.2024г Свали файла
20.05.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен при ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
20.05.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад при ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
29.04.2024 ДЛС Дунав Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица в ДЛС Дунав Свали файла
18.03.2024 ДГС Елена Ценоразпис Свали файла
18.03.2024 ДГС Буйновци Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 13.03.2024 г. Свали файла
15.03.2024 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба от временен горски склад на добита дървесина по чл.111 от ЗГ Свали файла
15.03.2024 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад в сила от 12.02.2024г. за юридически и еднолични търговци Свали файла
06.03.2024 ДГС Свищов Ценоразпис за продажба на технологична дървесина и дърва, натоварени на ТИР в сила от 29.02.2024г. Свали файла
05.03.2024 ДЛС Каракуз Ценоразпис за продажба на добита дървесина за физически лица по чл. 111 от ЗГ. Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини