Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Горско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Селско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

19.02.2024 ДГС Буйновци Измерими показатели за постигане целите на управление на ТП ДГС Буйновци Свали файла
13.02.2024 ДГС Бяла Резюме на анализ на мониторинга за 2023г. Свали файла
08.02.2024 ДГС Буйновци Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция в ТП ДГС Буйновци Свали файла
07.02.2024 ДГС Елена Списък на недървесни горски продукти за 2024г. Свали файла
05.02.2024 ДГС Елена Опис на насаждения с предвидено ползване на дървесина през 2024г. Свали файла
02.02.2024 ДГС Буйновци Отчет за добитата маса към 31. 12.2023 г. в ТП ДГС Буйновци Свали файла
02.02.2024 ДГС Буйновци Резюме на анализа на проведения мониторинг през 2023 г. в ДГТ ТП ДГС Буйновци Свали файла
02.02.2024 ДГС Буйновци Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2024 г. при ТП ДГС Буйновци Свали файла
02.02.2024 ДГС Буйновци Списък на планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2024 г. в ТП ДГС Буйновци Свали файла
02.02.2024 ДГС Буйновци Планирани лесокултурни мероприятия в ДГТ през 2024 г. в ТП ДГС Буйновци Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

23.02.2024 ДГС Габрово Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад Свали файла
23.02.2024 ДГС Габрово Ценоразпис за продажба на технологична дървесина и дърва, натоварени на ТИР Свали файла
23.02.2024 ДЛС Воден ценоразпис добита дървесина-физически лица по чл.111 от ЗГ Свали файла
23.02.2024 ДЛС Воден ценоразпис дървесина-физически лица_cor Свали файла
23.02.2024 ДЛС Воден ценоразпис дървесина-юридически лица Свали файла
21.02.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен горски склад, по реда на чл.71, ал.1, т.4 от НУРВИДГТ, на физически лица по чл. 111 от Закона за горите Свали файла
20.02.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина при ТП ДГС Разград от централен склад Свали файла
20.02.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ по реда на чл. 71 от Наредбата при ТП ДГС Разград Свали файла
20.02.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина на корен на физически лица по реда на чл. 111 от ЗГ при ТП ДГС Разград Свали файла
19.02.2024 ДГС Свищов Ценоразпис фиданки и репродуктивни материали на ТП ДГС Свищов Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини