Новини

20 Sep
2022

9 тона отпадъци изчистиха служителите на Северноцентрално държавно предприятие ДП – гр. Габрово и териториалните му поделения в кампанията „Да изчистим България заедно“. ... виж повече

19 Sep
2022

Колективът на Държавно ловно стопанство „Росица“ - гр. Севлиево се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“, като почисти от отпадъци част от екопътека „Витата стена“. ... виж повече

19 Sep
2022

Екипът на Държавно горско стопанство Горна Оряховица участва в инициативата „Да изчистим България заедно“, като извърши оборка в горски територии попадащи в местността "Лесопарка". ... виж повече

19 Sep
2022

Служители на ДГС Силистра се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“, като изчистиха от отпадъци отдел 57 „е“ и принадлежащите към него места за отдих. ... виж повече

19 Sep
2022

На 16.09.2022 г. 11 служители на Държавно горско стопанство „Болярка“ – гр. Велико Търново извършиха почистване в парка около административната сграда на стопанството. ... виж повече

19 Sep
2022

Служители и работници на Държавно горско стопанство „Сеслав“ – гр. Кубрат участваха в почистване на горски територии в отдел 1014 „л“ „к“, по периферията на гората, граничещ с асфалтова отбивка по републикански път Завет-Кубрат. ... виж повече

19 Sep
2022

Служителите на Държавно горско стопанство Габрово се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“, свързана с еко инициативата за отбелязване на „Световния ден на почистването“. ... виж повече

15 Sep
2022

ДО

Г-Н КРАСИМИР ДАЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА

ПРОФ. Д-Р ИВАН ПАЛИГОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНЖ. АНТОНИЙ СТЕФАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСПЛГПБ „БУЛПРОФОР“

Г-Н ГАЛИН ГОСПО ... виж повече

17 Aug
2022

Малки и големи, деца и горски педагози от Северноцентрално държавно предприятие - Габрово, се веселиха и учиха заедно едни от други на фестивала „Fun Навън“ в гр. Трявна. ... виж повече

02 Aug
2022

Сред природата, с много образователни игри и веселие, най-малките посетители на фестивала „Fun Навън“ ще се забавляват и учат за гората с горските педагози от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. ... виж повече

01 Aug
2022

Във връзка с проведена среща с ръководството на Министерство на земеделието, на 29.07.2022г., Северноцентрално държавно предприятие ДП проведе работно съвещание с директорите на стопанствата в обхвата си, за да получи отчет за дейността им и проблемите, с ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч