Новини

22 Dec
2021

Изпращаме година изпълнена с трудности и премеждия, година, в която българските лесовъди за пореден път показаха своя висок професионализъм. Поглеждайки назад виждаме предизвикателства, които ни научиха, колко важно е да бъдем задружни и единни. ... виж повече

07 Dec
2021

Повече от 56 267 пространствени кубически метра дърва за огрев са получили 7726 домакинства в обхвата на СЦДП. Най-много заявки от граждани, чрез кметовете на населените места са били подадени към ТП Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“ и ТП Държ ... виж повече

01 Dec
2021

Служителите на 16 стопанства в обхвата на СЦДП са извършили повече от 3944 проверки през месец ноември. Справката показва, че за периода 01-28.11.2021 г. горските са проверили 2084 ловци, 765 превозни средства, 694 обекти за дърводобив и 401 други физичес ... виж повече

25 Nov
2021

Община Габрово има сключен договор с ТП ДГС Габрово за управелние на горските територии общинска собственост. В изпълнение на договора ДГС Габрово стопанисва тези територии съгласно утвърден Горскостопански план на Община Габрово и Закона за горите и него ... виж повече

19 Nov
2021

Седем низови горски пожара са регистрирани на територията на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП от началото на годината до 12.11.2021 г. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Раз ... виж повече

17 Nov
2021

Иновативна система за точно цифрово измерване на дървесина бе демонстрирана в „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП гр. Габрово. Софтуерното приложение наречено TIMBETER работи на база AI-устройства и предоставя възможност за точно цифрово измерване ... виж повече

12 Nov
2021

Животното е преместено високо в Стара планина, на територията на Национален парк „Централен Балкан“
Мечката, която влизаше в дворове в габровския квартал „Бакойци“ е била уловена през нощта в сряда срещу четвъртък и вече не представлява опасност за местн ... виж повече

11 Nov
2021

Три от ловните стопанства на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП проведоха обучения за своите служители, във връзка със стопанисване на популацията от благороден елен. Тази година, вместо традиционното представяне на трофеи от благороден елен, ловн ... виж повече

04 Nov
2021

6837 проверки са извършили служителите на 16 стопанства от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП за месец октомври 2021 г. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. ... виж повече

26 Oct
2021

Във връзка с появилите се спекулации в публичното пространство, чрез социалните мрежи, относно дейността на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП (СЦДП) и в частност териториалните му поделения Държавно горско стопанство Силистра, Държавно ловно стоп ... виж повече

26 Oct
2021

Ученици от Основно училище „Христо Ботев“ с. Острово подпомогнаха дейността на Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“. Близо 50 деца от 1-ви до 7-ми клас събираха жълъди, които ще бъдат прибавени към посадъчния материал за есенното залесяване, план ... виж повече

25 Oct
2021

Териториалното поделение на Държавно горско стопанство в Горна Оряховица се включи в акция по зарибяване на р. Янтра с шарани(C. carpio). Екологичната кампания цели опазване и обогатяване на биоразнообразието и е инициирана от „Захарни заводи“ АД гр. Горн ... виж повече

22 Oct
2021

Третокласниците от Горнооряховското СУ „Вичо Грънчаров“, както и техните родители и учители участваха в открит урок по залесяване, организиран от ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица. Денят протече с много игри и подаръци за децата, а служителите ... виж повече

19 Oct
2021

Дейностите по опазване на горските територии в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП остават непрекъснати и с висок интензитет. 40 нарушения на Закона за горите са разкрили служители на СЦДП и териториалните му поделения през периода от 11 ... виж повече

15 Oct
2021

Биологичният вид се счита за изчезнал от пределите на България преди повече от 150 години.
Служители на ТП ДГС Бяла са участвали активно в установяване наличието на бобър от вида Европейски бобър /Castor fiber Linnaeus, 1758/. ... виж повече

07 Oct
2021

1948 ловци са проверени през изминалата седмица, в обхвата на СЦДП. За периода 27.09 - 03.10 в Областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложе ... виж повече

04 Oct
2021

В началото на отоплителния сезон „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП стартира мащабна информационна кампания относно правата и отговорността на крайните потребители при закупуване на дърва за огрев и друг вид дървесина. Информационната кампания пре ... виж повече

28 Sep
2021

Служителите на Северноцентрално държавно предприятие облагородиха забравена гробница от Руско-турската освободителна война в подножието на връх Шипка. Според възпоменателния надпис, разположен върху паметника, в 143-годишното гробище са положени костите н ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч