Новини

08 Mar
2023

2 345 дка са залесените нови гори в обхвата на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово през 2022 г. По-голямата част от тях – 83% или 1955 дка са залесени с тополови култури, а останалите 390 дка с различни широколистни и иглолистни видове - ... виж повече

01 Mar
2023

100 акта за установяване на административно нарушение са съставили лесовъдите от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - Габрово и териториалните му поделения през месец февруари. ... виж повече

20 Feb
2023

Служители на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – Габрово и териториалните му поделения дариха лични средства за бедстващите жители на Турция и Сирия ... виж повече

01 Feb
2023

33 270 проверки са извършили горските служители в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - Габрово през изминалата година, сочи справката на предприятието за дейностите по опазване на горските територии. ... виж повече

01 Feb
2023

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За обема и цените на дървесината, която ще се продава по ценоразпис от временен горски склад от ТП ДГС Тутракан през 2023 година на физически лица за лична употреба, за отоплителен сезон 2023 – 2024 година.
... виж повече

30 Jan
2023

Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе иска едногодишна забрана за ловуване в ПЛСР „Просена“ заради констатирани нарушения на член на ловната дружина. Предложението бе направено на заседание на Комисията по ловно стопанство към ТП ДЛС „Дунав” гр. Русе ... виж повече

19 Jan
2023

Ръководството на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ проведе консултации с кметове от общините Разград, Завет, Исперих и Главиница във връзка с отоплителен сезон 2023/2024 г. В срещата участие взеха и експерти от Северноцентрално държавно предприя ... виж повече

10 Jan
2023

Близо 700 проверки са извършили горските от Северноцентрално държавно предприятие през първата седмица от новата година. СЦДП стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. ... виж повече

23 Dec
2022

С настъпването на Коледа и Нова година поглеждаме назад, за да направим равносметка за постигнатото през отминаващата година. 2022 г. бе изпълнена с трудности и премеждия за българските лесовъди. ... виж повече

21 Dec
2022

Лесовъди от Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово и Държавно ловно стопанство „Росица“ – Севлиево проведоха коледни горски занимания с ученици от ОУ „Стефан Пешев“ гр. Севлиево. Под ... виж повече

19 Dec
2022

Повече от 109 000 пространствени кубически метра дърва за огрев са получили 15 624 домакинства в обхвата на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП Габрово през 2022 г. ... виж повече

02 Dec
2022

Климатичните промени оказват негативно влияние върху младите горски култури - това отчитат експертите от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и стопанствата в обхвата му. ... виж повече

01 Nov
2022

81 трофея от благороден елен, добити през ловен сезон 2022, бяха показани на осмото поредно изложение, организирано от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП и Държавно ловно стопанство „Росица“ – Севлиево. ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч