Новини

26 Nov
2023

По разпореждане на министър-председателя адкад. Николай Денков и министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е създадена организация шестте Държавни горски предприятия да се включат активно с горска техника в почистването на снега и отстраняването на ... виж повече

22 Nov
2023

България и Румъния ще работят съвместно за постигане на заложените на европейско и национално ниво политики за устойчивото стопанисване и опазване на горите. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев при подписването на Меморанд ... виж повече

09 Nov
2023

Открита регионална изложба на трофеи от благороден елен, добити през септември 2023 г. събра стотици ловни деятели от страната и чужбина в ДЛС „Воден-Ири Хисар“. Мероприятието се провежда за девета поредна година и представлява своеобразен форум за обмен ... виж повече

06 Nov
2023

Деца и възрастни се включиха в акция по залесяване в местността Градище, край Габрово. Информационно-демонстрационното събитиебеше организирано от “Северноцентрално държавно предприятие” на 25 октомври 2023 г. Мотото “Посади дърво, посади надежда” вдъхнов ... виж повече

25 Oct
2023

Над 100 души се включиха в акцията за засаждане на дървета и се информираха за ползата от опазване на горите, залесяването и доброволчеството. Това се случи на 17.10.23 г. в Държавно ловно стопанство “Воден” по време на информационно демонстрационно събит ... виж повече

25 Oct
2023

Малки и големи се включиха в акция по залесяване в село Правда. Информационно демонстрационното събитиебеше организирано от “Северноцентрално държавно предприятие” на 18 октомври 2023 г. С мотото “Посади дърво, посади надежда” над 90 души засадиха тополи ... виж повече

09 Oct
2023

„СЦДП”ДП - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, на основание чл. 43 ал.3 т.2 и писмо с изх. № РД01148/02.10.2023г. на директора „СЦДП”ДП и наш вх. № РД15186 / 02.10.2023г., обявява отдаване под наем на дивечови ниви за стопанската 2023/2024г. на Позиции в на нед ... виж повече

09 Oct
2023

СЦДП”ДП - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, на основание чл. 43 ал.3 т.2 и писмо с изх. № РД01148/02.10.2023г. на директора „СЦДП”ДП и наш вх. № РД15186 / 02.10.2023г., обявява отдаване под наем за стопанската 2023/2024г. на Позиции на недвижими имоти частна ... виж повече

06 Oct
2023

Северноцентрално държавно предприятие – Габрово проведе консултация с представители на ползвателите на дървесина и на браншовите организации в горския сектор относно политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването ... виж повече

19 Sep
2023

отдаване под наем от 01.10.2023г. до 30.09.2024г. на горскоплодни култури по Позиции на недвижими имоти частна държавна собственост в района на дейност на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово - ТП ДЛС „Каракуз ... виж повече

18 Sep
2023

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в изпълнение на Заповед №РД49-356/18.10.2 ... виж повече

15 Sep
2023

Експерти и представители на различни заинтересовани институции от областите Габрово и Ловеч се събраха да търсят заедно решение на проблема със зачестилите набези на мечки в населените места от региона. Домакин на мероприятието бе Северноцентрално държавн ... виж повече

12 Sep
2023

Служители на Северноцентрално държавно предприятие-Габрово и Държавно горско стопанство Горна Оряховица, в съвместна акция с Районно управление-Горна Оряховица и Регионалната дирекция по горите - Велико Търново заловиха бракониери, убили незаконно елен и ... виж повече

22 Aug
2023

Служител на Държавно ловно стопанство „Росица“ – Севлиево е нападнат с удари в лицето по време на проверка на камион, превозващ иглолистни трупи. Случаят се разиграва в землището на село Стоките, община Севлиево. На 17.08.2023 г., след получен сигнал, слу ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч