Новини

19 Sep
2023

отдаване под наем от 01.10.2023г. до 30.09.2024г. на горскоплодни култури по Позиции на недвижими имоти частна държавна собственост в района на дейност на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово - ТП ДЛС „Каракуз ... виж повече

18 Sep
2023

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в изпълнение на Заповед №РД49-356/18.10.2 ... виж повече

15 Sep
2023

Експерти и представители на различни заинтересовани институции от областите Габрово и Ловеч се събраха да търсят заедно решение на проблема със зачестилите набези на мечки в населените места от региона. Домакин на мероприятието бе Северноцентрално държавн ... виж повече

12 Sep
2023

Служители на Северноцентрално държавно предприятие-Габрово и Държавно горско стопанство Горна Оряховица, в съвместна акция с Районно управление-Горна Оряховица и Регионалната дирекция по горите - Велико Търново заловиха бракониери, убили незаконно елен и ... виж повече

22 Aug
2023

Служител на Държавно ловно стопанство „Росица“ – Севлиево е нападнат с удари в лицето по време на проверка на камион, превозващ иглолистни трупи. Случаят се разиграва в землището на село Стоките, община Севлиево. На 17.08.2023 г., след получен сигнал, слу ... виж повече

16 Aug
2023

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ГОРСКИ НИВИ ЗА СТОПАНСКА ГОДИНА 2023/2024Г. В ЗЕМЛИЩЕ С.ЛОЗЕН И С.НОВА ВЪРБОВКА, ОБЩИНА СТРАЖИЦА ... виж повече

15 Aug
2023

Горските педагози от Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово и териториалните му поделения взеха участие в петото поредно издание на Fun навън Трявна. Семейният фестивал Fun навън е едно от свежите летни събития, което се провежда на открито и ... виж повече

11 Aug
2023


Уважаеми ловци и ловни деятели,

Ръководството на Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово ви поздравява по повод предстоящото откриване на Ловния сезон!
Ловът на пернат дивеч е атрактивен и динамичен, затова се обръщаме към вас с призив ... виж повече

10 Aug
2023

Над 1700 проверки са извършили лесовъдите в горите на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец юли, сочат справките на предприятието. През посочения период са проверени 784 автомобила и 305 други физически лица, извършващи дейности в гор ... виж повече

01 Aug
2023

Четири низови горски пожара са регистрирани на територията на Северноцетрално държавно предприятие - Габрово от началото на годината до средата на месец юли. Засегнати са общо 14 дка, от които 13 дка широколистни гори. Броят на пожарите в посочения период ... виж повече

24 Jul
2023

За поредна година горските педагози от Северноцентрално държавно предприятие взеха участие в най-големия екологичен фестивал у нас – „Узана поляна фест“. Тази година участието им мина под надслов "Горско училище - Опознай гората и отвори сетивата си за лю ... виж повече

21 Jul
2023

Северноцентралното държавно предприятие отчете напредъка по реализацията на проект „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територия ... виж повече

17 Jul
2023

Отговорен служител при ТП ДГС Силистра, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуеми документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъра на земедел ... виж повече

13 Jul
2023

Проверка за спазване изискванията на Националния FSC® стандарт за сертифициране управлението на горите в България FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 от страна на Горскостопански предприятия се проведе в СЦДП – Габрово (FSC® C114137). В рамките на 4 дни от 12 до 15 ю ... виж повече

03 Jul
2023

Служител отговарящ за изпълнение на заповед № РД 49-236/02.06.2023 г. на МЗм, с която се утвърждават Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите, намиращи се на териториите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ ... виж повече

03 Jul
2023

Във връзка със Заповед № РД 49-236/02.06.2023 г. на Министъра на МЗм за утвърждаване на Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, ТП ДГС Горна Оряховица уведомява:
- отговорни длъжностни лица в ст ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч