Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица 18.10.2023 Ценоразпис Ценоразпис 2023 - 2024 г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница" при ТП ДГС Горна Оряховица ценоразпис (2) (1).pdf
ДГС Плачковци 21.09.2023 Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад по реда на чл. 71 от Наредбата за условията и реда за възлагане не дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни продукти на територията на ТП „ДГС Плачковци“ считано от 15.09.2023 г. ЦЕНОРАЗПИС_2023 -15.09.2023.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Ценоразпис Ценоразпис за минимални цени на предлаганите услуги от ДГС Сеслав извън ОЛТ в сила от 01.03.2023г. ценоразпис предлагани услуги извън ОЛТ 2023.pdf
ДГС Габрово 07.08.2023 Ценоразпис Ценоразпис ценоразпис.pdf
ДГС Буйновци 28.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 26.07.2023 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина.pdf
ДГС Елена 19.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на технологична дървесина , натоваренa на ТИР Ценоразпис за продажба на технологична дървесина , натоваренa на ТИР.pdf
ДГС Габрово 18.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на технологична дървесина и дърва , натоварени на ТИР ценоразпис технолог дървесина.pdf
ДГС Габрово 18.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 17.07.2023 г. ценоразпис 17.07.2023.pdf
ДГС Тутракан 17.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на технологична дървесина натоварена на ТИР - в сила от 10.07.2023г. Ценоразпис за продажба на техн.дървесина натоварена на ТИР - 10.07.2023.pdf
ДГС Горна Оряховица 28.04.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад, в сила от 02.05.2023 г. Ценоразпис от склад.pdf
ДГС Елена 28.04.2023 Ценоразпис Ценоразпис Ценоразпис.pdf
ДГС Горна Оряховица 17.03.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, в сила от 15.03.2023 г. Ценоразпис на корен.pdf
ДГС Разград 27.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 24.02.2023г Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 24.02.2023г..pdf
ДГС Плачковци 20.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на корен съгласно чл. 71, ал. 1, т. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане не дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни продукти на територията на ТП „ДГС Плачковци“ ЦЕНОРАЗПИС_2023 -корен.pdf
ДГС Габрово 17.02.2023 Ценоразпис Информация относно реда и цените за продажба на дърва за огрев от временен склад на физически лица за лична употреба. Информация за продажба на дърва за огрев на физически лица през 2023 г..pdf
ДГС Буйновци 13.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 15.02.2023 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 15.02.2023.pdf
ДГС Тутракан 13.02.2023 Ценоразпис И Н Ф О Р М А Ц И Я За обема и цените на дървесината, която ще се продава по ценоразпис от временен горски склад от ТП ДГС Тутракан през 2023 година на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2023 – 2024 година. Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис-Тутракан-2023.docx
ДЛС Дунав 02.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица и еднолични търговци ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 31.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на стояща дървесина на корен в сила от 01.02.2023 г. ценоразпис.pdf
ДГС Силистра 18.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис към 01.01.2023г. Ценоразпис.pdf