Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Дунав 02.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица и еднолични търговци ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 31.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на стояща дървесина на корен в сила от 01.02.2023 г. ценоразпис.pdf
ДГС Силистра 18.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис към 01.01.2023г. Ценоразпис.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на обли дървени материали на юридически лица от временен склад ценоразпис-юридически лица_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис извършване на услуга товарене на обли дървени материали ценоразпис-услуга товарене с кран_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на дървесина по чл.71, ал.1,т.3 ценоразпис-отпадъчна дървесина_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на обли дървени материали от временен склад ценоразпис-дървени мат-ли от временен склад_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на обли дървени материали от временен склад до краен потребител ценоразпис-дървени мат-ли до краен потребител_cor.pdf
ДГС Разград 10.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.01.2023г ценоразпис 01.01.2023г._cor.pdf
ДГС Свищов 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 01.01.2023г ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Болярка 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис - цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и асортименти от склад при ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново към СЦДП ДП гр. Габрово в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис 2023.pdf
ДГС Горна Оряховица 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад, считано от 01.01.2023 г. Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад.pdf
ДГС Горна Оряховица 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, считано от 01.01.2023 г. Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен.pdf
ДГС Горна Оряховица 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата, считано от 01.01.2023 г. Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата.pdf
ДГС Плачковци 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис- 01.01.2023 г. ДГС Плачковци ЦЕНОРАЗПИС_01.01.2023-ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Свищов 04.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис вършина в сила от 01.01.2023г ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов 04.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис добита дървесина, франко временен склад в сила от 01.01.2023г Ценоразпис дървесина, франко временен склад в сила от 01.01.2023г ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Сеслав 04.01.2023 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от склад по чл.206 от ЗГ, в сила от 01.01.2023г ценоразпис дървесина от склад по чл 206 в сила от 01012023.pdf
ДГС Сеслав 04.01.2023 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 01.01.2023г ценоразпис дървесина от 01012023.pdf
ДГС Елена 30.12.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf