Закупуване на горски територии 2022г.

„Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – Габрово уведомява заинтересованите лица, че стартира процедура по закупуване на поземлени имоти в ГТ – собственост на физически лица, считано от 01.06.2022 г., като в срок до 15.09.2022 г. заинтересованите собственици могат да подадат своите заявления и изискуемите документи в съответните ТП ДГС/ТП ДЛС или в ЦУ на СЦДП ДП-Габрово.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч