Извърши се незабавна проверка след сигнал за нерегламентирана сеч край село Кръвеник, излъчен по национална медия

01 Sep
2017
Не са установени нарушения при последната проверка в територията на ДЛС Росица от 20 август, назначена след зрителски сигнал за паднало на пътя дърво и нерегламентирана сеч, който бе излъчен в сутрешния блок на национална медия.
За въпросния обект край с. Кръвеник има издадено надлежно позволително за сеч от 02.06.2017, със срок до 22.12.2017. Добивът на дървесина извършва упълномощен представител на „Свилоцел“ АД. Технологията на сеч и извоз е спазена, временният склад е изграден на посоченото в технологичния план място.
На 20 август, заради цитирания инцидент с паднало дърво, при извършената проверка са снети обяснения от работниците на фирмата-изпълнител на обекта. Информирали са, че по време на работа, на пътя е паднал връх на стъбло. Участъкът на пътя е бил осигурен от присъствието на работници, които са сигнализирали приближаващ се автомобил да спре и да изчака до премахване на клоните от платното. Водачът е реагирал агресивно, обидил ги е и отправил закани към работниците и към „горското“. След отстраняване на клоните автомобилът е продължил по пътя си.
Комисията, извършила проверката на обстоятелствата при инцидента и на добива на дървесина, е придружила доклада си с копия от всички необходими документи, регламентиращи дейността в района.
От документацията личи, че в предходен период, в процеса на осъществявания регулярен контрол, горски служители са засекли сеч на общо 12 броя немаркирани дървета в обекта, като своевременно са били съставени констативни протоколи с дати 10.08 и 11.08.2017г. Същите са били изпратени по компетентност до Районна прокуратура – Севлиево.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч