Деца със специални образователни потребности и лесовъди от ДГС – Плачковци залесиха „Специална гора“

22 May
2023
Деца със специални образователни потребности и лесовъди от Държавно горско стопанство – Плачковци залесиха „Специална гора“ край тревненското село Станчов хан. Събитието бе организирано от ДГС Плачковци и Дирекция на природен парк "Българка", а в него участие взеха деца със специални образователни потребности от училища в Трявна и Плачковци, представлявани от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - Габрово. Водени от своя ентусиазъм и подкрепени от професионализма на лесовъдите, учителите и експертите на природния парк, младите залесители създадоха една специална гора - тази на специалните деца. До всяка фиданка от черен бор бе поставена табелка с името на детето, което я е залесило, за да може то да следи и да се грижи за нейното развитие.
За малките любознателни природозащитници се погрижи и Северноцентрално държавно предприятие – Габрово, което им предостави образователни книжки и материали, посветени на грижата за гората и нейните обитатели. А децата обещаха да се връщат, за да виждат как се развиват дръвчетата.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч