Над 4000 проверки са извършили за полугодието мобилните контролни екипи към СЦДП

17 Jul
2017
Общо 4007 са проверките, извършени през първата половина на 2017 г. от мобилните контролни екипи към Северноцентралното държавно предприятие, стопанисващо държавните гори в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. Разкрити са 133 нарушения по Закона за горите, за които са съставени актове. Обект на посегателство при тези случаи е била общо 100 куб. м. дървесина.
Задържани са 17 каруци, четири автомобила, 12 моторни триона и четири други инструмента за дърводобив, които са били средство за извършване на нарушения. Конфискувани са и 64 куб. м незаконно добита дървесина.
В обхвата на 17-те горски и ловни стопанства към СЦДП от началото на годината досега мобилните контролни екипи са извършили 829 проверки на обекти за добив на дървесина, 1863 – на превозни средства, 678 – на физически лица, а други 637 – на ловци.
Най-много нарушения са били разкрити през февруари – 41 и през януари – 27.
Освен мобилните екипи към Северноцентралното държавно предприятие, системен контрол упражняват и служителите на горските и ловни стопанства.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч