Над 5000 дка иглолистни гори в обхвата на СЦДП са поразени от корояд

16 Aug
2017
Общо 7245,9 дка от инвентаризираните иглолистни гори в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие (СЦДП – Габрово) са увредени от различни фактори. Това показва справка на предприятието, стопанисващо държавните горски територии в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград.
Най-големият враг на иглолистните масиви в обхвата на СЦДП е върховият корояд, от който са засегнати 5262,8 дка. От тях 5139,8 дка са силно нападнати, показва справката на СЦДП към средата на август.
Особено тежка е ситуацията на територията на Държавно горско стопанство Болярка, където заради вредителя съхнат 1699,8 дка борове. Поразените иглолистни насаждения се намират основно в района на Прохода на Републиката.
Потърпевши от корояда са и много територии в ДЛС Росица - 1372 и ДГС Габрово – 1311 дка.
Проблемът съществува и в други териториални поделения на СЦДП. В ДГС Плачковци короядът е обхванал 450 дка, в ДГС Буйновци – 244 дка, в ДГС Елена – 81 дка, ДГС Севлиево – 71 дка и в ДГС Севлиево - 34 дка.
Площи от 1396,7 дка в обхвата на СЦДП са поразени от други болести, а иглолистни гори, простиращи се върху общо 999,3 дка са засегнати от абиотични фактори (метереологични, климатични, географски).
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч