СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СТАРТИРА МАЩАБНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ЗАКУПУВАНЕТО НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

04 Oct
2021

В началото на отоплителния сезон „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП стартира мащабна информационна кампания относно правата и отговорността на крайните потребители при закупуване на дърва за огрев и друг вид дървесина. Информационната кампания предвижда разпространението на плакати, съдържащи полезна информация относно задължителният реквизит и атрибути, които трябва да притежава дървесината или дървата за огрев при тяхното закупуване и получаване на адрес. Информационните материали напомнят на купувачите да изискват от продавачите оригинал на превозен билет и да следят дали информацията в него отговаря на истината. Достоверността на превозните билети може да бъде проверена на tickets.iag.bg. Задължително условие е доставената дървесина да е маркирана с контролна горска марка, производствена марка или общинска марка. Информационните плакати разясняват също така, че дървесина, която не е маркирана, не е придружена с превозен билет или имената и адреса на притежателя не съответстват на вписаните в билета подлежи на отнемане, а притежателят на глоба. При основателни съмнения за незаконна сеч, гражданите трябва да позвънят незабавно на телефон 112 или да подадат сигнал в мобилното приложение „Защити гората“.
Информационната кампания предвижда плакатите да бъдат разпространени в населените места, попадащи в обхвата на териториалните поделения на СЦДП в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч