Новини

19 Dec
2022

Повече от 109 000 пространствени кубически метра дърва за огрев са получили 15 624 домакинства в обхвата на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП Габрово през 2022 г. ... виж повече

02 Dec
2022

Климатичните промени оказват негативно влияние върху младите горски култури - това отчитат експертите от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и стопанствата в обхвата му. ... виж повече

01 Nov
2022

81 трофея от благороден елен, добити през ловен сезон 2022, бяха показани на осмото поредно изложение, организирано от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП и Държавно ловно стопанство „Росица“ – Севлиево. ... виж повече

21 Oct
2022

Горски педагози от Централното управление на Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово и Държавно ловно стопанство „Росица“ – Севлиево проведоха занимания с ученици от първи, трети и седми клас от севлиевското основно училище „Стефан Пешев“. ... виж повече

12 Oct
2022

Повече от 40 четвъртокласници от разградското основно училище „Васил Левски“ участваха в инициатива на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ за събиране на дъбови жълъди. Тази година, част отстопанствата в обхвата на „Северноцентрално държавно предп ... виж повече

12 Oct
2022

На 29.09.2022 г. от 10,30 часа в залата на ЦУ на СЦДП ДП гр. Габрово се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии-държавна собственост в обхвата на дей ... виж повече

20 Sep
2022

9 тона отпадъци изчистиха служителите на Северноцентрално държавно предприятие ДП – гр. Габрово и териториалните му поделения в кампанията „Да изчистим България заедно“. ... виж повече

19 Sep
2022

Колективът на Държавно ловно стопанство „Росица“ - гр. Севлиево се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“, като почисти от отпадъци част от екопътека „Витата стена“. ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч