Новини

17 Aug
2022

Малки и големи, деца и горски педагози от Северноцентрално държавно предприятие - Габрово, се веселиха и учиха заедно едни от други на фестивала „Fun Навън“ в гр. Трявна. ... виж повече

02 Aug
2022

Сред природата, с много образователни игри и веселие, най-малките посетители на фестивала „Fun Навън“ ще се забавляват и учат за гората с горските педагози от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. ... виж повече

01 Aug
2022

Във връзка с проведена среща с ръководството на Министерство на земеделието, на 29.07.2022г., Северноцентрално държавно предприятие ДП проведе работно съвещание с директорите на стопанствата в обхвата си, за да получи отчет за дейността им и проблемите, с ... виж повече

27 Jul
2022

Държавни горски и ловни стопанства, в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие ДП, проведоха съвещания по стопанисване на горите. Във своеобразните форуми участие взе зам.-директорът на СЦДП инж. Тодор Бонев, експерти от предприятието и лесовъди о ... виж повече

12 Jul
2022

11 956 проверки са извършени от горските стражари в териториалните поделения и мобилните екипи на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово за първото полугодие на 2022 г. В периода 04.01.2022 г. – 19.06.2022г., в държавните горски територии в обхва ... виж повече

30 Jun
2022

Фирма, наета да разчисти пасища и земеделски земи, е отрязала неправомерно десетки дървета от общински и държавни горски територии. Това констатираха лесовъдите от Държавно горско стопанство Плачковци в съвместна акция с МВР и Регионална дирекция по горит ... виж повече

25 Jun
2022

Зам.-министър на земеделието инж. Валентин Чамбов участва в работна среща на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово. В мероприятието, организирано по инициатива на директорът на СЦДП – инж. Цветелин Миланов, взеха участие представители на браншов ... виж повече

22 Jun
2022

Снеголом, гъбни вредители и корояди – основни причинители за загиване на иглолистните
Уважаеми приятели на българската гора, СЦДП със загриженост информира, че е констатирано съхнене на борове в близост до т. нар. Присовски завои, край гр. Велико Търново ... виж повече

16 Jun
2022

Обем на дървесината по общини, която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през 2022 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч