Новини

12 Feb
2019

Три каруци, натоварени с по 1 куб.м. дърва, без контролна горска марка, са хванали служители на ДГС – Сеслав в района на гр. Завет. Каруците са конфискувани, заедно с дървесината. Край Завет горските служители са заловили също и две лица при опит да секат ... виж повече

05 Feb
2019

Автомобил, две каруци, 6 куб.м. дърва за огрев и други 1.6 куб.метра обла дървесина са конфискували служители на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и териториалните му поделения през седмицата от 28 януари до 3 февруари. ... виж повече

29 Jan
2019

24 акта за нарушения са съставили през последните дни горски служители към Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и териториалните му поделения. Нарушителите са хванати в едноседмичния период от 21 до 27 януари. В рамките на интензивните дейности ... виж повече

28 Jan
2019

788 тона концентриран фураж, а също 184 тона груб фураж и 74 тона сочен фураж са вложени през 2018 г. за подхранването на дивеча на територията на ловните стопанства в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. За успешното осъществяване ... виж повече

21 Jan
2019

Микробус, натоварен с дърва за огрев, без контролна горска марка, са хванали служители на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово, по време на регулярните дейности за опазване на горските територии. Случаят е в обхвата на ДЛС – Каракуз, в близост ... виж повече

14 Jan
2019

Две каруци с незаконно добита дървесина са хванати при проверките, извършвани от горски служители към Северноцентрално държавно предприятие – Габрово, през седмицата от 7 до 13 януари 2019 г. Двата случая са в обхвата на ДГС Бяла, като са конфискувани и к ... виж повече

07 Jan
2019

25 автомобила, 103 каруци и един кон са конфискувани от нарушители в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие и териториалните му поделения за изминалата година. През 2018 г. в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград горските служи ... виж повече

07 Jan
2019

Заради нарушения в землището на гр. Свищов и с. Драгомирово, служители на Държавното горско стопанство в дунавския град са конфискували кон и две каруци през първата седмица на 2019 г. Служителите са установили, че с каруците се транспортират общо 2 куб.м ... виж повече

05 Dec
2018


Красиви коледни дръвчета подариха от Държавно горско стопанство – Горна Оряховица за сградите на Община Лясковец и звената – читалище, младежки дом, детската ясла и трите детски градини в града. Жестът е в навечерието на светлите празници, като през сле ... виж повече

16 Nov
2018

Обема на дървесината която се предоставя по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост през 2019год. от ТП ДГС Тутракан ... виж повече

16 Nov
2018

Информация за обема дървесина, която се предлага за местни търговци през 2019 година от ТП ДЛС "Росица“ по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч