Новини

12 Oct
2022

На 29.09.2022 г. от 10,30 часа в залата на ЦУ на СЦДП ДП гр. Габрово се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии-държавна собственост в обхвата на дей ... виж повече

20 Sep
2022

9 тона отпадъци изчистиха служителите на Северноцентрално държавно предприятие ДП – гр. Габрово и териториалните му поделения в кампанията „Да изчистим България заедно“. ... виж повече

19 Sep
2022

Колективът на Държавно ловно стопанство „Росица“ - гр. Севлиево се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“, като почисти от отпадъци част от екопътека „Витата стена“. ... виж повече

19 Sep
2022

Екипът на Държавно горско стопанство Горна Оряховица участва в инициативата „Да изчистим България заедно“, като извърши оборка в горски територии попадащи в местността "Лесопарка". ... виж повече

19 Sep
2022

Служители на ДГС Силистра се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“, като изчистиха от отпадъци отдел 57 „е“ и принадлежащите към него места за отдих. ... виж повече

19 Sep
2022

На 16.09.2022 г. 11 служители на Държавно горско стопанство „Болярка“ – гр. Велико Търново извършиха почистване в парка около административната сграда на стопанството. ... виж повече

19 Sep
2022

Служители и работници на Държавно горско стопанство „Сеслав“ – гр. Кубрат участваха в почистване на горски територии в отдел 1014 „л“ „к“, по периферията на гората, граничещ с асфалтова отбивка по републикански път Завет-Кубрат. ... виж повече

19 Sep
2022

Служителите на Държавно горско стопанство Габрово се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“, свързана с еко инициативата за отбелязване на „Световния ден на почистването“. ... виж повече

15 Sep
2022

ДО

Г-Н КРАСИМИР ДАЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА

ПРОФ. Д-Р ИВАН ПАЛИГОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНЖ. АНТОНИЙ СТЕФАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСПЛГПБ „БУЛПРОФОР“

Г-Н ГАЛИН ГОСПО ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч