Новини

03 Jul
2023

Отговорен служител при ТП ДГС Тутракан, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъра на земед ... виж повече

03 Jul
2023

10 937 проверки са извършени от горските стражари в териториалните поделения на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово за първото полугодие на 2023 г. сочат справките на предприятието. В периода 01.01.2023 г. – 18.06.2023г., в държавните горски т ... виж повече

03 Jul
2023

ОТГОВОРЕН СЛУЖИТЕЛ ПРИ ТП ДЛС "КАРАКУЗ", КОЙТО ДА КОНСУЛТИРА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОПЪЛВАНЕТО И ПОДАВАНЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ... виж повече

03 Jul
2023

Отговорен служител при ТП ДЛС Росица гр. Севлиево, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъ ... виж повече

29 Jun
2023

Собствениците, които желаят да предложат за закупуване горски територии,
намиращи се на териториите на ДГС Сеслав, подават необходимите документи всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа в сградата на ТП ДГС "Сеслав", гр.Кубрат, ул. "Осми март" № 3.
... виж повече

02 Jun
2023

367 дка нови гори са залесени през тази пролет в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово. Залесителните мероприятия са извършени в седем от териториалните поделения на държавно горско и държавно ловно стопанство в предприятието. ... виж повече

22 May
2023

Деца със специални образователни потребности и лесовъди от Държавно горско стопанство – Плачковци залесиха „Специална гора“ край тревненското село Станчов хан. Събитието бе организирано от ДГС Плачковци и Дирекция на природен парк "Българка", а в него уча ... виж повече

16 May
2023

Пролетно зарибяване с 18 хиляди екземпляра балканска пъстърва извършиха служители на Държавно ловно стопанство „Росица“ – гр. Севлиево. Пускането на малките рибки във водите на река Росица бе извършено съвместно със студенти от Лесотехнически университет ... виж повече

12 May
2023

Горски педагози от Държавно ловно стопанство „Росица“ и Държавно горско стопанство Бяла учиха деца от гр. Бяла за баланса между организмите в гората. Второкласници от НУ „Петко Рачев Славейков“ гр. Бяла участваха в игри и беседи, представящи любопитни фак ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч