Новини

31 Mar
2014

През 2013 год. „Северноцентрално държавно предприятие” ДП отчита 925 248 лева приходи от ловен туризъм. Увеличението е с повече от 100 000 лева спрямо 2012 г., през която са получени 818 145 лв., и с близо 345 000 лв. повече спрямо 2011г. / 580 735 лв./ О ... виж повече

14 Mar
2014

Ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП предприема комплекс от мерки, с които се разпределя тежестта на влошените пазарни условия за технологичната дървесина между Предприятието и дърводобивните фирми. ... виж повече

18 Feb
2014

Северноцентралното държавно предприятие направи конкретни предложения за промени в Плана за управление на ПП „Българка”. Становището на Предприятието беше внесено по време на общественото обсъждане, проведено на 18.02.2014г. в Габрово. ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч