'' Да засадим дърво, да възродим българската гора" инициатива проведена и на територията на ДГС Свищов

26 Apr
2021
49 ученици, учители и бивши възпитаници на СУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов засадиха тополова гора със съдействието на екипа на ДГС Свищов. Събитието се осъществи на 24 април, денят на първото издание на президентската инициатива '' Да засадим дърво, да възродим българската гора". Основна нейна цел е възстановяване площта на горските територии в страната с доброволен труд чрез залесяване с характерните за всеки район дървесни видове, озеленяване на съществуващи и създаването на нови паркови пространства с доброволен труд на хората и съхраняване на климатичните дадености на страната.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч