ДГС "Сеслав" – гр. Кубрат почисти 30 чувала отпадъци

19 Sep
2022
Служители и работници на Държавно горско стопанство „Сеслав“ – гр. Кубрат участваха в почистване на горски територии в отдел 1014 „л“ „к“, по периферията на гората, граничещ с асфалтова отбивка по републикански път Завет-Кубрат. Първоначалното състояние на местностите, видно от снимковия материал, бе доста трагично. Събраните над 30 чувала отпадъци, напълниха цяло тракторно ремарке. Пластмасовите бутилки и опаковки, хранителни и промишлени отпадъци бяха изхвърлени на обозначените за целта места. Инициативата бе част от кампанията "Да изчистим България заедно".

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч