6837 проверки са извършили служителите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП за месец октомври

04 Nov
2021
6837 проверки са извършили служителите на 16 стопанства от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП за месец октомври 2021 г. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. В периода 04-31.10.2021 г. горските са проверили 564 моторни превозни средства, превозващи дървесина, 269 други физически лица и са извършили 620 инспекции на обекти за дърводобив. В резултат на проверките са задържани два автомобила, четири моторни триона и девет каруци. Три от каруците са задържани през последната седмица на месеца, в която са проведени общо 1157 инспекции в обхвата на предприятието. За същият период, служителите на СЦДП и териториалните му поделения са съставили 18 акта за установяване на административно нарушение на заловените бракониери. Общият брой на съставените актове за месец октомври е 81, като всички те са издадени въз основа на Закона за горите. При извършените проверки на ловци не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч