Близо 2000 коледни дръвчета има готовност да предложи на пазара СЦДП

14 Dec
2020
1 750 живи коледни дръвчета със закрита коренова система и 168 отсечени, са в готовност да предложат на пазара стопанствата към СЦДП. Дръвчетата са от видовете обикновена ела, обикновен и сребрист смърч, и хималайски кедър. Цените варират, в зависимост от вида и големината, като са в диапазона между 5.50 и 35 лева.
Държавното горско стопанство в Горна Оряховица има готовност да предложи 1000 броя от общото количество живи дръвчета с корен, 750 бр. пък може да осигури ДГС – Силистра. Отрязани елхи могат да доставят стопанствата в Русе, Буйновци, Разград и Свищов.
В навечерието на празниците, стопанствата към Северноцентрално държавно предприятие отново даряват коледни дръвчета на различни институции, в по-малък обем от предходни години, поради дистанционното обучение на подрастващите и неработещите учебни заведения.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч