Близо 4000 проверки са извършили служителите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП през ноември

01 Dec
2021
Служителите на 16 стопанства в обхвата на СЦДП са извършили повече от 3944 проверки през месец ноември. Справката показва, че за периода 01-28.11.2021 г. горските са проверили 2084 ловци, 765 превозни средства, 694 обекти за дърводобив и 401 други физически лица. В резултат на инспекциите, служителите на стопанствата са съставили 117 акта за установяване на административно нарушение, 114 от които въз основа нарушения на Закона за горите и три за нарушаване разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча. Във връзка с нарушенията на Закона за горите са задържани 111,26 куб. м. дърва, 7 каруци и три моторни триони. От заловените нарушители на Закона за лова и опазване на дивеча са задържани два броя дивеч – един бр. дребен и един бр. едър. В периода 15-21 ноември, на територията на ТП Държавно ловно стопанство „Дунав“ е установено лице, което ловува без разрешително за лов и със забранени средства и методи – приспособление за нощна стрелба. От нарушителя са иззети една ловна карабина, 3 броя държачи с 12 бр. патрони, супресор и уред за нощно виждане.
Проверките в обхвата на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП продължават с висок интензитет.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч