ДГС „Болярка“ – гр. Велико Търново взе участие в кампанията „Да изчистим България заедно“

19 Sep
2022
На 16.09.2022 г. 11 служители на Държавно горско стопанство „Болярка“ – гр. Велико Търново извършиха почистване в парка около административната сграда на стопанството. Лесовъдите събраха 8 чувала с отпадъци, с приблизително тегло около 150 кг.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч