Пон - Пет 8:30 - 17:00

Горска педагогика в община Елена

09.04.2023

През миналата седмица, като част от мероприятията, включени в програмата за провеждане Седмицата на гората и под мотото „Довери се на лесовъда“, горски педагози от Държавно горско стопанство Елена и ДГС Буйновци, съвместно с експерти от Регионална дирекция по горите В. Търново, проведоха занимания с деца от 3-ти и 4-ти клас от Обединено училище „Отец Паисий“ с. Майско, общ. Елена. Заниманията се проведоха в новия физкултурен салон на училището, поради лошите метеорологични условия. Лесовъдите бяха първите посетители на салона и децата ги посрещнаха със специално, ръчно изработен от тях, плакат с надпис „ДОБРЕ ДОШЛИ“.
Учениците се включиха с голям ентусиазъм в игрите, свързани с гората и нейните обитатели. С голямо внимание броиха годишните пръстени на белия бор, разпознаваха животните по звуците, които издават, запознаха се с характерните белези на дървесните видове бял бор, бреза и сребролистна липа. В двора на училището учениците участваха в залесяването на фиданки от бял бор и бреза, като пред тях сложиха и табелки с наименованието на дървесния вид и класа си в училище.
Горски педагози от ДГС Елена проведоха занятия с деца от СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена. Децата се запознаха със защитените видове растения и животни, включени в Червената книга на България, рисуваха картички и се включиха в интерактивни игри, чрез които се научиха да познават по-добре горските растения, дървета и животни.
Всички участници в инициативите получиха рекламни материали и образователни книжки.