Над 3000 декара нови гори създава СЦДП до края на годината

28 Oct
2020
Общо 3635 дка ще бъдат залесени до края на тази година в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие, на територията на областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград.
Част от планираните дейности вече са осъществени - по време на пролетния залесителен сезон бяха създадени 367 дка нови гори.
По-интензивното есенно залесяване започва около средата на ноември. За тогава предстои да се засадят дръвчета на общо 3268 декара, в това число са и 60 декара опожарени площи.
35 дка от общо предвидените за залесяване ще са на територията на ДГС „Болярка“ – В. Търново. 45 дка нови гори ще се създадат в обхвата на ДГС „Буйновци“, залесителни дейности ще има и в Габровско - с общ обем от 42 дка. Край Горна Оряховица залесяванията ще са върху 113 дка, други 50 дка с млади дръвчета ще има на територията на ДГС Елена, В ДГС „Плачковци“ - 112 дка, за ДЛС „Росица“ декарите са 55, в обхвата на свищовското горско стопанство новите гори ще са върху общо 410 декара, 467 са предвидените за залесяване декари в обхвата на ДГС Бяла, за ДЛС „Дунав“ – Русе са 729, ДЛС Каракуз – 252 декара, ДГС Разград - 44, в обхвата на държавното горско стопанство „Сеслав“, Кубрат се предвижда да се създадат нови гори върху площ от 233 декара, в силистренско пък декарите са 294, за териториалния обхват на горското стопанство в Тутракан - 337, и за ДЛС Воден-Ири Хисар – 50 декара.
Планираните за залесяване фиданки са над 397 000 броя – топола, семенни широколистни и семенни иглолистни с покрита коренова система, както 8 тона посев от дъбов и буков жълъд.
За следващата 2021 година за залесявания в обхвата на СЦДП се предвиждат 3500 дка.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч