Над 40 000 проверки са извършени през 2018 в горските територии в обхвата на СЦДП

07 Jan
2019
25 автомобила, 103 каруци и един кон са конфискувани от нарушители в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие и териториалните му поделения за изминалата година. През 2018 г. в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград горските служители са задържали също 31 моторни триона и 16 други инструменти за дърводобив, както и 410,76 куб. м. дърва. Заради нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча пък са конфискувани три законно притежавани ловни оръжия, две незаконни оръжия и 24 бр. боеприпаси.
При извършени през годината общо 40 153 проверки в горските територии в обхвата на СЦДП, са разкрити 950 нарушения. Десет от тях са по Закона за лова и опазване на дивеча, останалите – по Закона за горите. На всички извършители са съставени актове, които по надлежния ред са придвижени за налагането на наказания. През периода са били констатирани и други 147 нарушения, извършителите на които не са установени.
Интензивно проверявани през годината са обектите за дърводобив, като броят на тези инспекции е 8 789. Проверени са били още 9 148 превозни средства, 18 694 ловци, 29 риболовци и 3 493 други физически лица.
И през 2019 г. Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и териториалните му поделения ще поддържат висока активност в дейностите по опазване на горските територии.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч