Налични фиданки в разсадник Вардим- ДГС Свищов

27 Nov
2018
ДГС Свищов разполага с едногодишни фиданки за продажба от Бяла акация и Черен орех, както и двугодишни фиданки от Летен дъб, Червен дъб и Черен орех.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч