Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

Намаляват набезите в горите на СЦДП

08.07.2024

Намаляват набезите в горите на Централна Северна България, това показват справките на предприятието през последните месеци. Тенденцията се запазва и през месец юни, в който лесовъдите на СЦДП са извършили близо 1 600 проверки в държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. През периода 1-30.06.2024 г. в посочените области са извършени 585 инспекции на обекти за добив на дървесина, проверени са 484 превозни средства, 7 ловци и 513 други физически лица, извършващи дейности в горите. Сред последните попадат и 160 събирачи на трюфели и др. недървесни горски продукти, които също са обект на проверка от страна на горските служители.
В резултат на контролната дейност служителите на СЦДП са съставили 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) във връзка с нарушения на Закона за горите. Не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. 9 са издадените констативни протоколи за нарушения – 5 с неизвестен извършител и 4 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през месец юни е в размер на 84 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират 15 куб. м. дърва за огрев и един моторен трион.