Обучение на ловни водачи от териториалните поделения на СЦДП организира предприятието

30 Aug
2017
Обучение на ловните водачи от териториалните поделения на Северноцентралното държавно предприятие /СЦДП/ организира предприятието. Домакин на форума бе Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“, където се събраха ловни водачи и лектори.
Обучението се проведе във връзка с предстоящото откриване на лова на благороден елен. Лектори бяха доц. Христо Михайлов, ръководител Катедра "Ловно стопанство" към Лесотехнически университет – София, инж. Иван Недков и инж. Росен Андреев от Професионалната ловна асоциация в България, и инж. Иван Степанов, директор на ДЛС „Росица“.
Най-голямо внимание лекторите обърнаха на определяне възрастта и трофейните качества на живите екземпляри, с цел да се избегне отстрел на млади перспективни за популацията животни. Обсъди се поведението на дивеча след изстрела, проследяване и намиране на ранен дивеч, ловни традиции и ритуали, първична обработка на дивечово месо. Освен това бяха обсъдени и практически въпроси, които не са засегнати в учебниците по ловно стопанство.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч