Обяснение към Ценоразпис на ТП ДГС "Сеслав", за продажба на дървесина от временен склад в сила от 01.07.2022г.

24 Jun
2022
Обяснение към Ценоразпис на ТП ДГС "Сеслав", за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 01.07.2022г.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч