Отдаване под наем на дивечови ниви за стопанска 2022/2023г в землище гр. Алфатар обл. Силистра

31 Oct
2022
Отдаване под наем на дивечови ниви за стопанска 2022/2023г в землище Алфатар
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч