С подкрепата на ДГС – Разград първолаци залесиха част от училищен двор

02 Apr
2019
По повод Седмицата на гората и по случай Деня на гората, който ежегодно се отбелязва на 21 март, първокласниците от разградското ОУ „Ив. С. Тургенев“ се включиха в залесяването на част от училищния си двор. С подкрепата на ДГС – Разград и заедно със своите класни ръководители Фахри Ферзуев и Гюлсевер Мустафа, децата засадиха 25 фиданки. Дръвчетата са от вида източна туя, както и една обикновена ела и една дървовидна ружа.
В своеобразния празник участваха заместник директорът на Държавно горско стопанство – Разград инж. Славин Славов и ръководителят на участък „Горско стопанство“ Нурай Хюсеин, които подариха дръвчетата. Двамата напътстваха децата в залесяването, а те на свой ред обещаха да полагат ежедневни грижи за дръвчетата. Всички деца получиха и подаръци, осигурени от ДГС - Разград.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч