Седем реки в габровско бяха зарибени с балканска пъстърва

17 May
2022
Седем реки в габровско бяха зарибени с балканска пъстърва през почивните дни. Зарибителният материал е произведен в пъстървово стопанство „Чудните мостове“ и е осигурен от Централното управление на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Инициативите са осъществени от Държавно горско стопанство Габрово, Държавно ловно стопанство Росица гр. Севлиево и Дирекция на Природен парк Българка. В четири от реките от хидрографската мрежа на защитената територия на парка – Янтра, Бялата река, Белилска и Паничарка, служители на ДГС Габрово и ПП Българка разселиха 6 000 броя малки рибки. В отделна акция, служители на ДГС Росица – гр. Севлиево разселиха 11 500 бр. балкански пъстърви в реките Росица, Цървулищица и Багарещица. Така общо 17 500 малки рибки от характерният местен вид обогатиха биоразнообразието в района. Акциите по зарибяване са извършени при спазването на всички изисквания на закона и в присъствието на представители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с които са съставени съвместни протоколи за извършените дейности по зарибяване.
Зарибяването на планински участъци на габровски реки с балканска пъстърва е традиционно за Северноцентрално държавно предприятие - Габрово. То се извършва ежегодно, като най-подходящият период за неговото осъществяване е краят на пролетта, тъй като по-малките риби се адаптират по-добре в новата среда. Балканската пъстърва е местен вид, чието оцеляване е застрашено. Именно затова Северноцентрално държавно предприятие - Габрово ежегодно подпомага запазването на популацията, чрез осигуряване на зарибителен материал за разселване.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч