Седмица на гората

11 Apr
2022
По случай седмица на гората, бяха почистени горски територии (бяха открити и премахнати 60 бр автомобилни гуми). Използвайки хубавото време, беше извършено залесяване на тополови фиданки, демонстрация на отглеждане на млади култури и кастрене.
Учениците от III-б клас от ОУ „Иван Вазов“ бяха запознати с работата на горските служители, след което залесиха 5 бр. ели и играха на игри с награди, организирани от колегите от РДГ, ПП „Русенски Лом“ и ДЛС „Дунав“.
Екипът на ТП Държавно ловно стопанство „Дунав“ – гр. Русе изказва своите искрени благодарности към РДГ-Русе, РИОСВ – гр. Русе, Природен парк „Русенски Лом“ както и към Общините Русе, Иваново, Ветово.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч