СЦДП премина успешно годишен сертификационен одит

24 Mar
2015
Северноцентралното държавно предприятие премина успешно годишния одит за поддържане на груповия сертификат по FM/CoC (управление на гори и проследяване на продукцията за горскостопански предприятия), който притежава от 31.12.2013 год. В този сертификат влизат 8-те стопанства на територията на РДГ Велико Търново (ДГС Буйновци, ДГС Елена, ДГС Горна Оряховица, ДГС Болярка, ДГС Свищов, ДГС Плачковци, ДГС Габрово, ДГС Севлиево) и две стопанства от Североизточно държавно предприятие - Шумен (ДГС Търговище и ДГС Омуртаг).
Одитът се проведе в периода 19-21 ноември 2014 год. в три от горските стопанства, които са част от груповия сертификат – ДГС Свищов, ДГС Елена и ДГС Буйновци. Проверката извърши екип специалисти – представители на Rainforest Alliance и NEPCon. Оценено бе управлението на горските територии в екологичен, икономически и социален аспект, съгласно определените принципи и критерии на Forest Stewardship Council® (Съвет за стопанисване на горите). Сертификатът е валиден от 31.12.2013 год. до 30.12.2018 год.
При следващия годишен одит, който ще се проведе през лятото на 2015 год., в груповия сертификат ще бъдат включени и 8-те териториални поделения от РДГ Русе (ДГС Бяла, ДЛС Дунав, ДГС Сеслав, ДЛС Воден, ДГС Тутракан, ДГС Силистра, ДЛС Каракуз и ДГС Разград). Стопанствата в момента се подготвят и до тогава трябва напълно да отговарят на принципите и критериите на FSC® (FSC® C114137). Така ще бъде покрита цялата територия на Северноцентрално държавно предприятие.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч